Telefonnøgle Næstved 1962

L

\ • „ 11

-te « n tj 4f^j

V /*

»

BRÆNDSELSOLIE

»itfirl* UHi J

•Ifå. rtrfimift

!\a‘Hist*tl »|f O mm ^ iin IVIrloiimiKlr tt« llmiflelwliiileiitler Kontor: Gøycrnes (iaard, Axeltorv 6, telefon 720968 • 720931

... I etten inlerenne — betttfl el nietllem #af Dansk Revisorforening N« teailiir*! IairrevIwir«* I antler iMtufwriitir »ir res Klon AUTOMOBILER 79 oi aa KØB - SALG ■ BYTTE I L 0 *T OU HENNING CHRISTENSEN - HVEDEVÆNGET 34 ■ NÆSTVED

72 2877 Telefon 7214 20 NÆSTVED KUL OG KOKS KOMPAGNI As D« lorened« Bentinimportører A/S Naatved distrikt

SE IND TIL NÆSTVEDS » tøjeksphh «

1 olerinttee t Telefonnøglen, tlf. 7209 68 Gøyernes Gaard, Axeltorv 6

PF. Christensen s Søn A/s iA/tJhJbtkJb NOR. FAAIMAGSVEJ 29 NÆSTVED TELEFON 720603

TELEFON 72 2165 hvor godt herre- og drengetøj SÆLGES BILLIGT FLERE og FLERE går nu I Vinhusgade FORDI: Det er en fordel såvel hvaiifets. som prisnuessigt et hendie i

N O, I

f » S ■IW'W *

' t '' ft , „i,, , jmm IL f

lejen solid

I N G

PRES

1'

KALUNDBORG KALUNDBORG SKIBSHANDEL TH MØLLER A S TILP. itt-*t8B

KORSØR

RINGSTED ? AOCLMAGtR tJN WEST ele . sat, tføi

OP

TM RASMUSENjt HÆLASTEORRETNING ILT. 13

HOLBÆK

m

KØBENHAVN

VINHUSGADE 4 . NÆSTVED

HOLBÆK TRÆLAETHANDEL A S TELE 114 1401

DÆKKØ PRESENNING KOMPAGNI A S OLENTEVtJ 4* 91 TELE ÆGIR Wl!

NR FORI.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker