jaarverslag digitaal

JAARVERSLAG 2017 VAN SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN ( Noot vooraf : Dit jaarverslag is een digitale aanvulling op de JAARKRANT 2017, een uitgave op papier van alle belangrijke werkzaamheden en opvallende gebeurtenissen in 2017.)

STANDPUNT

Solidariteit voor het Gezin voelt als geen ander de gewijzigde zor- gomgeving in Vlaanderen aan. Reeds sinds haar bestaan hebben we een aparte plaats ingenomen in de zorg- & welzijnssector met ons geïntegreerd humanistisch zorgmodel en hebben we al meer- dere malen enkele ‘heilige’ huisjes kunnen slopen. Werken met mensen en voor mensen is geen statisch gegeven en moet mee evolueren met sociologische bewegingen, technologische evo- luties, maatschappelijke veranderingen en nieuwe economische realiteiten. Het zorgconcept of het welzijnsmodel van 40 jaar gele- den (de startdatum van ons zorgbedrijf) heeft helemaal niets meer te maken met de uitdagingen waarvoor we nu staan. Meer nog, de enige vergelijkingsbasis met 40 jaar geleden is het feit dat zorg- & welzijnsverlening nog steeds moet gebeuren door gepassioneerde medewerkers. Voor de rest loopt elke vergelijking mank.

Erwin Devriendt, afgevaardigd bestuurder, geeft zijn

kijk op het afgelopen jaar 2017.

“Het zorgconcept van 40 jaar geleden heeft niets meer te maken met de uitdagingen van vandaag.”

In deze optiek is het belangrijk dat we op geregelde tijdstippen als niet-commercieel zorgbedrijf steeds dezelfde vragen stellen. Zijn we goed bezig? Zijn onze klanten tevreden? Kunnen wij onze maatschappelijke opdracht efficiënt en effec- tief vervullen? Bereiken wij iedereen met een zorg- of welzijnsvraag op een gestructureerde manier? Gelukkig zijn wij niet alleen met deze oefeningen bezig. Vele concullega’s hebben initiatieven genomen om ons legistiek kader constant te verbeteren. De zorg- en welzijnssector in Vlaanderen is daardoor, door de jaren heen, een van de beste ter wereld geworden. We mogen best fier zijn op wat wij als maatschappij tot op heden hebben gerealiseerd. En nochtans is zo’n bouwwerk nooit af. Hetgeen vroeger organisch is gegroeid, is vandaag mogelijks een anachronisme aan het worden. Daarom moeten we permanent alert zijn en voortdurend de beleidsmensen betrekken bij de onwaarschijn- lijk snel muterende werkvloer. Willen wij de verworvenheden van het verleden koesteren, dan moeten we dit aanpakken met de nieuwe methodes van morgen. Zoals het spreekwoord het zegt: de waarheid van gisteren is de onzekerheid van vandaag en de illusie van morgen. Deze permanente catharsis is meestal bijzonder confronterend en overstijgt het klassiek politieke discours tussen een progressieve of conservatieve dialectiek. Een wetenschappelijke onderbouw is dan ook een noodzakelijkheid om veran- deringen te legitimeren en te objectiveren. En daaraan wenst Solidariteit voor het Gezin ook haar steentje bij te dragen. Toen we nog een bescheiden positie hadden in de zorg- en welzijnsmarkt, spraken wij met onze daden. Vanaf 2000 be- gonnen wij ons ook inhoudelijk te profileren in diverse beleidsorganen en adviesraden. Vanaf 2010 proberen wij onze

1

Made with FlippingBook - Online magazine maker