visie

Onze visie

De klant staat centraal Solidariteit voor het Gezin kan hulp bieden in elke fase van het leven, van bij de geboorte tot aan het leven- seinde. Het kan eveneens een oplossing bieden op niet-leeftijdgebonden zorgvragen. Elke klant beschouwen wij als een uniek persoon met verschillende behoeften die variëren in de tijd. Solidariteit voor het Gezin biedt haar diensten aan op momenten dat de mogelijkheden tot zelfzorg en/of van mantelzorg tijdelijk of definitief afnemen of wanneer de klant professioneel advies goed kan gebruiken. Samen met de klant en zijn omgeving zoeken onze medewerkers naar de meest efficiënte en effectieve op- lossingen voor alle noden. Uiteraard houden zij daarbij rekening met voorschriften en regels van de subsi- diërende overheden. De klant en de medewerkers van Solidariteit voor het Gezin nemen bij het maken van de afspraken en de uitvoering ervan een gelijkwaardige positie in met respect voor elkaar. De klant of zijn vertegenwoordiger behoudt te allen tijde het zelfbeschikkingsrecht en draagt tegelijk de verantwoordelijk- heid van zijn keuzes. Kwaliteit van de dienstverlening Solidariteit voor het Gezin wil de kwaliteit van haar dienstverlening continu verbeteren. Worden verwachtin- gen niet ingelost of onze beloftes niet waargemaakt, adviseren wij het eerst en vooral te laten weten aan een verantwoordelijke met de bedoeling het probleem onmiddellijk aan te pakken en op te lossen. Volstaat dat niet, dan kan u terecht bij de kwaliteitsdienst (078 05 51 00) of bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel (02 553 35 09) of bij Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel (02 533 14 14). Visie op dienstverlening en op de uitbouw ervan Solidariteit voor het Gezin wil in Vlaanderen en Brussel een toonaangevend zorgbedrijf zijn. Het streeft er naar in alle Vlaamse provincies en in Brussel gezins- en bejaardenzorg, thuisverpleging, huishoudhulp, kinderzorg, woonzorg en vrijwilligerswerk te kunnen aanbieden. Solidariteit voor het Gezin ontwikkelt en bouwt dit, waar mogelijk, zelf uit of sluit akkoorden af met anderen. Wanneer er van de overheid of van privé-initiatieven nieuwe impulsen uitgaan of nieuwe kansen geboden worden zullen wij dan ook steeds onderzoeken of en hoe wij die uitdaging kunnen inpassen in het geheel van Solidariteit voor het Gezin.

gezins- en bejaardenzorg | thuisverpleging | kinderzorg | woonzorg | huishoudhulp | vrijwilligerswerk

Made with FlippingBook - Online magazine maker