VAB-Magazine januari-februari 2021

LAND VAN HERVE

Siroop maken was eeuwenlang de manier om na het seizoen van het fruit te blijven genieten en geen enkele appel en peer te verprutsen.

ter, maar ook de enige Belgische kaas met een beschermde herkomstbenaming (AOP). De vierkante robuuste kaas heeft een war­ me baksteenkleur en een zeer specieke geur. En dat is zacht uitgedrukt. Je houdt ervan of je haat het. Een festijn voor jn­ proevers, een stinkkaas voor ongeoefende neuzen. Dat de kaas een lange rijpingstijd van vier tot acht weken heeft, is geen toeval. Zo kon de Hervekaas eeuwen geleden al vlot getransporteerd worden. Slimme jon­ gens die boeren. Toen en vandaag. Want het Land van Herve bouwt elegant verder op die oude tradities. Een clan met principes Meer dan dertig jaar geleden nam Made­ leine de Fromagerie du Vieux Moulin van haar ouders over. Al was het maar om op deze idyllische plek te kunnen wonen. Haar papa bekommerde zich zijn hele le­ ven over de koeien, haar mama maakte de kaas. Madeleine besloot om het over een andere boeg te gooien. De boerende buur­ man nam de koeien en de weides over, Madeleine focust op wat écht telt: de kaas. Die koeien grazen nog altijd vrolijk rond de kaasmakerij en de buurman levert nog steeds allemelk. Zo kort kan een keten zijn. Het werkt al decennialang, omdat ze alle­ bei streven naar kwaliteit en respect heb­ ben voor elkaars stiel. De koeien eten uit­ sluitend zelfgekweekt kwaliteitsvoeder en dat zorgt voor uitstekendemelk en dus ook befaamde kazen. En wanneer de prijs van demelk zakt tot een onleefbaar niveau, dan houdt Madeleine koppig vast aan de eerder gemaakte afspraken. Kwestie van ook de buurman zijn boterham te gunnen. Onder­ tussen is het gamma goed voor een tiental kazen, beschikt de fromagerie over een ei­ gen kaaswinkel en komen kaasimporteurs van heinde en ver de kazen vanMadeleine inladen. En hoewel ze een nieuw bezoe­ kerscentrum aan het afwerken is, voorzien van een fantastisch uitzicht op de grazers, isMadeleine vooral trots op haar clan. Van­ daag zijn er tien familieleden aan de slag in dit familiebedrijf. “Het bewijst dat je suc­ cesvol kunt zijn zonder slechte compromis­

sen te sluiten of aan kwaliteit in te leveren.”

> Fromagerie du Vieux Moulin Sur la commune 14, Battice, fromagerie-du-vieux-moulin.be

Siroop volgens een eeuwenoud familierecept Die Hervekaas smaakt het best op een snee­ tje brood met wat verzachtende siroop. Een dikke, zoete, natuurlijke smeerpasta mét stamboom. Want ook die siroop wordt hier al sinds de zeventiende eeuw bereid. Eeuwenlang was dit de manier om na het seizoen van het fruit te blijven genieten en geen enkele appel en peer te verprutsen. Tijdens de maanden september en oktober is het vandaag, eeuwen later, nog steeds alle hens aan dek. In de Siroperie Artisanale d’Aubel verhuist moeder zonder verpinken een pallet met een vorkheftruck, begroet vader snel een fruitboer die zijn dagverse oogst afzet, houdt grootvader de koperen ketels in het oog terwijl kleinzoon Antoine deze VABreporters rondleidt. Hunwerkda­ genmogen dan lang zijn, in deze hectische periode gemiddeld zo’n vijftien à achttien uur per dag, het heeft geen effect op hun en­ thousiasme. Siroop stroomt door hun aders. De siroperie werd in 1757 opgericht en is dus vele jaren ouder dan België. Kleinzoon Antoine is de twaalfde generatie. Geboren in het seizoen en als het ware in de kuip ge­ vallen. Al die tijdwerd er amper iets gewij­ zigd aan het procedé. Voor een kilo siroop is nog steeds acht kilo fruit nodig, tachtig procent peren en twintig procent appels. Die appelen en peren komen uitsluitend uit het Land van Herve en van hoogstammige boomgaarden. Zo krijgen ze meer zon, be­ vatten ze meer suikers enminder water. Ze wordenmet de hand geplukt of uit de boom geschud. “Beidemethodes zijn gevaarlijk”, merkt Antoine laconiek op. Zo’n honderd boeren en particulieren voorzien de siroop­ fabriek van de nodige voorraad. De appe ­ len en peren worden gekookt, geperst en het resterende sapwordt opnieuw gekookt tot het een donkere, kleverige siroop vormt. Een proces dat in totaal zo’n dertig uur in beslag neemt. Min of meer, want dit goed­ je laat zich niet timen. Precies inschatten

wanneer het goedemoment is aangebroken, is een van de kerntaken van dit ambacht. Na al dat hard labeur eindig je met een ar­ tisanaal natuurproduct, gemaakt volgens het eeuwenoude familierecept. Uitsluitend appels en peren, geen water, suiker of an­ dere additieven. En daardoor tien of zelfs twintig jaar te bewaren. En de pulp? Die wordt weggeschonken aan geïnteresseerde boeren die er hun vee mee voederen. Zo is de cirkel rond. > Siroperie Artisanale d’Aubel Rue Saint-Antoine 16, Aubel, sirop.be Een landschap van heggen Laat het duidelijk zijn, in het Land van Herve gaat het bovenal om het bijzonde­ re landschap. Toeristisch, culinair en eco­ nomisch. Daar staat en valt alles mee. Dit landschap brengt al dat lekkers voort, dit landschap verbindt die resem peperkoe­ kendorpen met elkaar en dit landschap ontroert je voortdurend. Kortom, dit land­ schap is de reden van bestaan van het Land van Herve. En je moet er in verdwalen om zijn vele lagen te ontwaren. Opties genoeg, elk dorp heeft diverse bewegwijzerde wan­ deltracés. De voormalige spoorlijn 38 door­ kruist het gebied als een rode draad en dan zijn er nog vele smalle kronkelwegen die

14

VAB MAGAZINE

Made with FlippingBook - Online catalogs