VAB-Magazine januari-februari 2021

TEKST TONY DE MESEL & GEERT VAN LIERDE

30.000 extra elektrische laadpunten komen er de volgende vijf jaar bij. Langs de grote verkeersassen komt er om de 25 kilometer

een snellaadstation. Vandaag zijn er 3920

publieke laadpunten en 96 publieke snellaadpunten in Vlaanderen.

Wat weet u over… speedpedelecs?

Uitstel voor rijexamens Omdat er door de verplichte sluiting van rijscholen en

Eén op de twee Vlamingen is onvoldoende vertrouwd met de regels rond nieuwe vervoersmiddelen als speedpedelecs en elektrische steps, zo blijkt uit een enquête van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Slechts 53% weet dat speedpedelecs niet verplicht op het etspadmoeten rijden als de snelheidslimiet 50 km/u of minder bedraagt en 54%weet dat je met een elektrische step niet op het trottoir mag als je sneller dan stapvoets rijdt; de rest heeft het fout of blijft een antwoord schuldig.

examencentra tijdens de tweede lockdown

geen examens, rijlessen en terugkommomenten mogelijk waren, heeﬞ Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters uitstel verleend tot 30 september 2021. Personen die een voorlopig rijbewijs hebben waarvan de geldigheid vervallen is, hoeven geen extra praktijklessen te volgen. Wie al een afspraak heeﬞ vastgelegd voor het praktijkexamen hoeﬞ geen retributiebijslag te betalen.

we’ P1800 is breder maar weegt slechts 990 kilo. Zijn lichtgewicht constructie is vooral te danken aan het gebruik van koolstof voor bepaalde koetswerkonder- delen. De ophanging is volledig nieuw. De starre as is geruild voor een onafhan- kelijke vering. Ook de reminstallatie is aangepast en dat is maar goed ook, want onder de motorkap steekt een tweeli- ter die een kse 420 pk (308 kW) laat optekenen.

Zebrapaden krijgen vleugels In de toekomst zullen we vaker gevleugelde zebrapaden zien verschijnen. U zei? Een ge- vleugeld zebrapad is veel breder dan een nor- maal zebrapad, waardoor auto’s vroeger stop- pen. Het is ook asymmetrisch, wat betekent dat de strepen langer zijn in de rijrichting. Tot nog toe werden deze zebrapaden gebruikt op wegen met één rijstrook per richting, in schoolomgevingen waar 30 km/u geldt. Bin- nenkort komen ze ook op grotere wegen en buiten de schoolomgevingen. Uit onderzoek van verkeersinstituut VIAS blijkt een signi- cante daling van het aantal conicten aan ge- vleugelde zebrapaden.

Brokkenpiloot Het aantal schadeclaims

en de schadelast bij elektrische auto’s zijn veel hoger dan bij brandstofauto’s. Bij elektrische auto’s

wordt tweemaal zoveel schade geregistreerd, zo blijkt uit Nederlands onderzoek. Elektrische auto’s hebben gemiddeld eens in de vier jaar een schadedossier, terwijl dat bij brandstofauto’s eens in de acht jaar is.

SCHOOL

41

JANUARI-FEBRUARI 2021 RIJDEN

Made with FlippingBook - Online catalogs