VAB-Magazine januari-februari 2021

Iedereen moet blijven leren Een goede kennis van de wegcode is natuurlijk ook van belang voor wie al lange tijd het rijbewijs op zak heeft. “Zoals bij alle dingen in het leven verleer je sommige zaken. Een beetje opfrissing kan nooit kwaad. Daarom speelt VAB-Rijschool met het idee om de online cursussen die in februari starten uit te breiden naar extra cursussen gericht op mensen die hun kennis willen bijspijkeren. Sommige regels ver- anderden in de loop der jaren, andere raakten dan weer op de achtergrond. Ook dat kan kaderen in een betere kennis van de verkeersregels voor alle bestuur- ders”, aldus Peter Landsheere. Een ambitieus plan, en dat terwijl de sector van de rijopleidingen nog an- dere katten te geselen heeft. Door de twee lockdowns dreigt er namelijk een groot capaciteitsprobleem, want zowel de opleidingen als de examens hebben ettelij- ke weken stilgelegen. Leerlingen zullen veel geduld moeten oefenen om hun examen te kunnen aeggen. Dat kan voor problemen zorgen voor wie dringend een rijbewijs nodig heeft, bijvoorbeeld voor het werk. “We pleiten er dan ook voor om in Vlaanderen, net zoals in Brussel enWallonië, de mogelijkheid te voor- zien om sneller het examen te kunnen aeggen na een meer uitgebreide opleiding met de rijschool. Na dertig uur intensieve training is iemand zeker klaar voor het praktijkexamen. Zo kan hij of zij de negen maanden verplichte oefenstage overslaan. Voor wie werk vin- den afhangt van het hebben van een rijbewijs kan dat een wereld van verschil maken. In het andere landsge- deelte werkt het prima, dus waarom rollen we zoiets niet uit in Vlaanderen?”, besluit Peter Landsheere.

“We kiezen bewust niet voor opgenomen filmpjes, maar voor live digitale lessen.”

DALEND SLAAGPERCENTAGE Sinds 2016 werd een aantal wijzigingen doorgevoerd bij het theorie-examen, waardoor het veel beter de werkelijke kennis van de verkeerscode test. Slecht voorbereid naar het examen gaan of alleen vertrouwen op ezelsbruggetjes en trucjes werd nueloos. Uit cijfers van GOCA blijkt dat dit alvast een signiɲcante invloed heeɾ gehad op de slaagpercentages. De roep van VAB-Rijschool om meer aandacht voor de kennis van de wegcode is dan ook meer dan terecht.

Slaagpercentage theorie-examen

Jaar

2015

61,67%

2016

52,87%

2017

42,44%

2018

40,21%

2019

39,25%

49

JANUARI-FEBRUARI 2021 RIJDEN

Made with FlippingBook - Online catalogs