VAB-Magazine januari-februari 2021

Volgens Vlaams minister van Financiën Diependaele is de berekeningsformule aangepast om de overgang naar de nieuwe autofiscaliteit zo budgetneutraal mogelijk te maken.

van om zo licht mogelijke modellen voor te rij- den, met afgeplakte carrosserienaden en soms zelfs ontbrekende onderdelen om de proef in optima forma aan te gaan. Geen wonder dat de testresultaten tot wel 40% konden afwijken van verbruiksmetingen op de weg. Toen recent ook nog eens bleek dat verschil- lende merken sjoemelsoftware hadden ge- bruikt om de uitstoot van stikstofoxide (NOx) te verbloemen, viel de beslissing op 1 septem- ber 2017 om de oude NEDC-test te vervangen door de nieuweWorldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Wederom een meting op de rollenbank om variabele wegen en weersomstandigheden te elimineren, maar wel eentje die langer duurt en wordt gereden met een hogere gemiddelde snelheid. Tevens wordt er vaker versneld en draait de motor minder lang stationair om echte rijomstan- digheden te simuleren. En om de construc- teurs te tonen dat het deze keer menens is, wordt de WLTP-cyclus gecomplementeerd met steekproeven op de openbare weg: de zo- genaamde Real Driving Emissions (RDE). Die hebben geen invloed op de berekening van de ofcieel gecommuniceerde waarden, maar zijn bedoeld om na te gaan of de uitstoot van stikstofoxides (NOx) niet te ver afwijkt van de laboresultaten.

NEDC 2.0 versus WLTP Alle auto’s die na 1 september 2018 gehomolo- geerd zijn, zouden bijgevolg WLTP-verbruiks- waarden op hun gelijkvormigheidsattest moe- ten hebben. Alleen liep de omschakeling niet van een leien dakje. Omdat er in Europa dui- zenden wagens opnieuw gecerticeerd moes- ten worden, duurde de transitie langer dan verwacht. Heel wat motoriseringen verdwe- nen rond die tijd ook uit het gamma, omdat ze speciek ontwikkeld waren voor de oude testmethode. Vandaar ook dat de motoren die gebleven zijn vaak aan vermogen hebben in- geboet om überhaupt verkoopbaar te blijven. Tijdens de overgangsfase voor de denitieve invoering vanWLTP werden de gecorreleerde NEDC-cijfers (NEDC 2.0) in het leven geroe-

51

JANUARI-FEBRUARI 2021 RIJDEN

Made with FlippingBook - Online catalogs