VAB-Magazine januari-februari 2021

95 GRAM ALS RICHTGETAL Staar je als gebruiker niet blind op de 95 gram-regel die vanaf 2021 ingaat. Niet alle auto’s binnen een merk of merkengroep moeten aan die strikte CO 2 -grens voldoen, omdat het een ge- middelde vlootuitstoot betreft. Boven- dien is het getal niet absoluut. Merken die zwaardere auto’s produceren, zoals bijvoorbeeld Land Rover, krijgen een milder doel opgelegd. Ook zo voor constructeurs die tussen de 10.000 en de 300.000 auto’s verdelen in de EU, zoals pakweg Suzuki. Sportwagenbou- wers die minder dan 10.000 auto’s per jaar verkopen, krijgen nog andere doel- cijfers, terwijl nicheconstructeurs die onder de 1000 wagens zitten zelfs he- lemaal geen CO 2 -beperking opgelegd krijgen. Meer consistent zijn de boetes die de EU oplegt als een merk of merken- groep zijn doelstellingen niet haalt. Voor elke gram boven het vastgelegde gemiddelde betaalt een constructeur 95 euro vergoeding per verkochte wa- gen. Een voorbeeld: de Volkswagen- groep moet een vlootgemiddelde van 95 gram behalen over de hele jaarver- koop van alle merken van de groep, maar na telling blijkt dat 98 gram te zijn. Dan moet Wolfsburg drie keer (wegens gemiddeld 3 gram teveel) 95 euro boete betalen op elke verkochte auto van dat jaar… Constructeurs die louter elektrische auto’s bouwen, zoals bijvoorbeeld Tesla, krijgen dan weer credits voor hun goede zeden, die ze op hun beurt aan andere merken kunnen doorver- kopen. Samenwerkingsverbanden tussen merken uit verschillende groe- pen kunnen ook, waarbij de uitstoot- gemiddeldes gecumuleerd worden. Maar feit blijft dat 95 gram CO 2 onder de nieuwe WLTP-meting nog een veel hardere noot om te kraken is dan de constructeurs ooit gedacht hadden, met miljardenboetes in het verschiet. Goedkoper zullen auto’s dus nooit meer worden.

1

1. Ook de nieuwe WLTP-

waarden worden op de

pen, die alvast wat hoger uitvielen dan de oorspron- kelijke metingen van voor 1 september 2018. Dat gaf de overheden tijd om het pad te vereffenen naar de echte WLTP-cijfers, die vanaf 1 januari 2021 de auto- scaliteit van nieuwe wagens zullen bepalen. Wat het dubbele systeem van NEDC en WLTP niet heeft gedaan, is duidelijkheid gecreëerd. Sinds de nieuwe testmethode werd ingevoerd, staan er im- mers telkens twee getallen voor verbruik en uitstoot in de documentatie van nieuwe auto’s. Bovendien worden die cijfers als een vork weergegeven, omdat de basisversie van een bepaald model met dezelfde motor minder verbruikt dan de full-option uitvoe - ring met grote velgen. Let er dus bij de simulatie van de autobelastingen op dat je het exacte WLTP-cijfer voor jouw conguratie hanteert, want de verschillen zijn soms groot. 95 gram Zowat een derde van de Vlamingen die vanaf 2021 een nieuwe auto koopt, kijkt mogelijk tegen hogere autotaksen aan. De auto-industrie zelf tegen nog veel meer. In 2021 moeten de massaconstructeurs hun ge- middelde vlootuitstoot immers teruggeschroefd heb- ben tot 95 gram CO 2 , gemeten volgens de strengere WLTP-regels. Gaan we ervan uit dat het verschil tus- sen NEDC 2.0 en WLTP gemakkelijk 15% bedraagt, dan wordt die inspanning plots een tantaluskwel- ling voor de industrie. 1 gram CO 2 -winst boeken op vlootniveau kost een constructeursgroep immers om en bij een miljard euro aan investeringen. De meeste merken zien zich dan ook genoodzaakt om massaal plug-in hybrides met een elektrisch rijbereik te in- troduceren, vermits het onder de nieuwe regels zelfs voor stadsauto’s moeilijk wordt om de 95 gram-grens te halen met een conventionele verbrandingsmotor. Het aanbod van die zogenaamde stekkerhybrides zal dus alleen maar toenemen, met de kanttekening dat die een stuk duurder zijn en vanaf 1 januari 2021 hun scaal gunstregime ook nog eens verliezen. Door hun lage CO 2 -uitstoot zouden de scale lasten wel binnen de perken moeten blijven.

rollenbank berekend

om variabele wegen en

weersomstandigheden

te elimineren. De

proef duurt langer,

maar de metingen zijn

realistischer.

52

VAB MAGAZINE

Made with FlippingBook - Online catalogs