VAB-Magazine januari-februari 2021

TEKST KEN DIVJAK

Waarom stadsauto’s een stroomstoot moeten krijgen

Met de nieuwe autofiscaliteit krijgen forse auto’s alweer een veeg uit de pan. Dus waarom stappen we niet met z’n allen over in een gunstigere stadsmus?

H et is eigen aan demens omalmaar ho- gerop te willen. Ook zo in autoland, waar de populariteit van crossovers en SUV’s niet te stuiten valt. Forsere di- mensies impliceren evenwel meer gewicht, wat zich vertaalt in een hoger verbruik en dito belastingen. Dus waarom slanken we niet allemaal af naar een stadswagen, ge- zien het merendeel van de bevolking toch in steden woont en werkt? Welnu, omdat er zich momenteel in het kleinste autoseg- ment een kip-of-het-ei probleem stelt. Ma- ken de constructeurs geen stadswagens meer omdat de mensen er geen meer ko- pen? Of kopen we geen stadswagens meer omdat het aanbod met de dag slinkt?

tomerken zich liever focussen op grotere crossovers, waar wel nog iets op te ver- dienen valt. Een ander voordeel van ruime wagens is dat je er makkelijker batterijen en een elek- tromotor in kwijt kan. Die stuwen het ge- wicht weliswaar nog verder de hoogte in, maar ze zorgen ook voor een gedeeltelijke nuluitstoot die de gemiddelde CO 2 -emis- sies naar om en bij de 50 gram terugbrengt. Iedereen blij, klinkt het dan in de adver- tenties, tot je bedenkt dat een plug-in vari- ant van een doorsnee crossover makkelijk 10.000 euro meer kost dan de conventi- oneel gemotoriseerde versie. Laad je de batterijen van zo’n plug-in hybride niet consequent op, dan stijgt het verbruik ge- makkelijk naar het vijfvoudige van wat er door de constructeur geafcheerd wordt. Heiligmakend is de groter-en-beter loso- e dus zeker niet, zelfs niet als PHEV.

Smart al aan dat de ForTwo eigenlijk be- ter werkt in een elektrische versie. Onder- tussen hebben ook Fiat en Mini het licht gezien met elektrische varianten van res- pectievelijk de 500 en de Cooper, zij het met de kanttekening dat ze zich daar ro- yaal voor laten betalen. Dan is het elektri- sche VAG-trio met de Seat Mii, de Skoda Citigo en de VW e-Up al schappelijker ge- prijsd, terwijl de elektrische Renault Twin- go de kroon spant met een prijskaartje van 19.750 euro. Weinig in elektrische termen, maar nog altijd veel geld voor een petiete- rige stadswagen. Of de uit China geïmpor- teerde Renault City K-ZE daar volgend jaar verandering in brengt? Crossover-looks, ongeveer 200 kilometer autonomie en een prijskaartje vanmaximaal 15.000 euro: dat kan haast niet anders dan een winner wor- den die ons allen weer met de voeten op de grond zet.

Te veel vereisten

Feit is dat je vandaag al goed moet zoeken om nog een stadsauto te vinden van om en bij de 10.000 euro. De meeste construc- teurs vervangen hun oude A-segmenters niet eens meer, naar eigen zeggen omdat er geen geld mee te verdienen valt. Zo plant Citroën geen opvolger van de C1, komt er geen vervolg op de Peugeot 108, schrapte Opel de Karl en haalde Ford de Ka+ uit de verkoopbrochures zonder een vervanger te voorzien. Als zwarte piet wijzen ze de EU aan, die strikte CO 2 -doelstellingen op- legt en daarenboven een hele reeks veilig- heidssystemen verplicht. Zo’n technische

15.000 euro

De oplossing voor dat welles-nietes spel- letje zou zomaar eens bij elektrische stads- wagens kunnen liggen. Jaren geleden gaf

uitrusting vraagt grote investe- ringen, zeker als de uitstoot- limiet in 2025 naar 55 gram CO 2 zakt en semi-autonome rijhulpsystemen (zoals een rijstrookassistent, adap- tieve cruisecontrol en een noodremhulp) verplicht worden. Daardoor komen de winstmarges dermate on- der druk te staan dat de au-

55

JANUARI-FEBRUARI 2021 RIJDEN

Made with FlippingBook - Online catalogs