VAB-Magazine januari-februari 2021

Ken jij het verschil?

Opgepast voor opspaend grind of steenslag.

Opgepast voor vallende stenen.

DE ANTWOORDEN

1. B: In een dubbele ɲle mag je nooit stilstaan of parkeren. Op de rijbaan geparkeerde auto’s worden door de wegcode ook aanzien als een ɲle. 2. C: Je mag een voertuig hier nooit rechts inhalen. Enkel bij ɲle mag je op een autosnelweg een voertuig rechts voorbij rijden, dan wordt dat niet als inhalen beschouwd.

3. C: Een bestuurder die stopt, behoudt zijn voorrang. Dat geldt ook voor ɲetsers.

4

5

4. A: In deze situatie moet je verplicht ritsen. De rode auto mag de rijstrook die ophoudt te bestaan helemaal benuen tot op het punt waar geritst moet worden. De auto’s op de andere rijstrook zijn verplicht om de andere auto’s beurtelings te laten invoegen. 5. A: Hangt er boven het bord dat het begin van de bebouwde kom aanduidt een verkeersbord met een maximumsnelheid, dan geldt die snelheid op alle openbare wegen in die bebouwde kom. De snelheidsbeperking vervalt dus niet na het kruispunt.

Het verkeer verloopt stapvoets ter hoogte van deze werken. Moet ik de rode auto voorrang verlenen?

Wat is mijn maximumsnelheid voorbij dit kruispunt?

A 30 km/u.

A Ja.

B 50 km/u.

B Nee, want het is arrogant dat hij de wachtende rij helemaal voorbijrijdt.

C 70 km/u.

C Nee, want hij komt niet van rechts.

VAB-Rijschool 078/22.30.30

> vabrijschool.be

61

JANUARI-FEBRUARI 2021 RIJDEN

Made with FlippingBook - Online catalogs