Nykøbing F. - Indkvarteringsplads april-maj 1940 m.m.

16. Maj 1940.

Refererende til Aftale Gaars Dato eeddele;;, at Indkvart--

ringen

Officerer og Bureau

«

300 Mand

4. ’1Dynaal^fabrikeG,,, Byesgade 34 (østre Torv) 0©r har sidst varet S n e d k e ri i Uygningen V ir k »omhø* den er standset og 1. ial ar toa og til Disposition. Der findes et Lokale ca. 8 x ta i Forbindelse ased en ligelede to® Værelsers Lejlighed ned (tøk'ren, Badeværelse og 8.C.: 100 - 150 Mand 5. I f l n Skoles Gymnastiksal 10 x 29 «, lei- :n -.n I.-fuæ, Brusebad, beligge-'.- * de Prosasgade i’9 (cselleæ Gedservej 03 Oransundsve,}): 150 * ^00 * l’ii aotel Pn /»ii’: ,1 r i•. * direkte Adgang, sen et mindre Lokale ved Indgangen kan rumme jO - 40 «£and, oplyser V*rten. v. ftadaintonhallen, Stien ffielleæ Hr.Boulevard og Vestensbors; Alle: <.50 w

wVestenaborg", Stubbe« 2 sbingveJ, overfor Klrkegaurden, BS,jegodB æelle^i Gadbenievej og

65 Heste 1 Lade

40 Heste 1 Lade

Sundet,

Sukkerfabriken, Gedserv*:J - ,:.jtar-

-.0 Heste

brogade,

Eventuelle Forandringer forbeholdes.

Herr Leutnant Kast,

Missionshotellet,

A ^

f y l r r C i*

/\

^

ø fjft'

^ 7

v h ? * ~ ^

h 3 / * W o ^ 3

(^ U sC u L S , fr r ffi L lw + /C^/Vf

J L é 'ø . >

^ ^ O u - y fø rC c j* C jJiuX

0 4 « f 4 $

f /

t

? /n^vvt^

#

/ t i l - [h i

P J *f ± ^ u ~ ,w i r ,t . m r ^ C ^ / f a ^ T y , - / W < , : < v . ^ ^ u ^ ( r J 1 p ^

24-.MAJ1940

,

■ w

/Vuvv

/

r

n i : h

*

/ c o h o

/ tv /ro

„ ft- 1 '^cy 1 -o y

Z&-Q

J o '°!K „tff*j

i/ø~f~U \j/~

'/

JKoh |

iJ^l-y'-S / w Ls(x/~s^ J

3

%

.'f

, fstx Z t<-4 'i^TTA J/lL^MAsVV

m

5?o „ fyi/cu-iJL-/%.

/ fb

H . '

; t f

7S’<). /I;i/$y -/ ‘JLsiA I aa /X iia /»

Z-rø -

/ 5 . 7 7

Jo! „ é a A d ^ "

/

il/: v m Å/C’-T' i'v/f ‘'J.li(,

■2-ro

-

JC^ v ^ uaj L ^toUiuTiZ*' r— ' 1

~ i h —

*

6 -

V/7-

/ h T f

j jb-tf'~ >

i'O

n

7 jf

'4 a a ^ ^ A i y U t

; K r p-’-^ a

v $ Å ø <*AX,

l%nT

/uXr j rrf.

O M i isA/.

m

<- .-'>X ^c. ^-L a ^ j

?<■/?

gV, ■ '» .

7« )yvyfc'^■t'Oy a X t K . ^ a MA^/'

(j)/l /]/iA j^nt' 7 r '

/^vvvt^iO *•^-try'>-tC/C^Vvixt-x/

f P t^ z-i^ y^ K ^ ,J

yC / j *>t-v y -r r y ^ j s - ]/ j L* l /{^LA~<-S< l - 4 -'j j - 'r-X*>>'L-n--v' )6^ ix^v'2 r^

/O^l y -

- JsrTV-, v'. - / ■ " '

/ <$/ •> -- QtytsiU <^ U .

£ /? ét-c /

/ / o

' ø f

(/ ^

/

'tflsU xs^

{c U ^ C t/L s h {)U nAsAtJ^4 fu*s

h

/i (. , få u .X tX .

/ / ?

/ /&

V 9 -

O , fa v n e s H U u f l '7 J P o

2 j

5"

lA A *d ^

't'U )

^ s ~

Hoteller i Nykøbing Falster

CSJ

1/5

M 3> S>ed

4) 11 > c

o (, o > u u S t4. O o® Sprog

Antal Numbér of Anzahl von Nombre de

u ' C—

® II

ti S c•«

—a!S583o£

c •*=O5 ®'Si JZ~s »3« u —^ z -C-

hV«"9» o Sn

c'

s = 1 0 — V (8

Hotellets Navn

& _cUH

7

=33 « . J

Language Sprache Langue

C« t

c*, s— 6 C C 1 Hl! i O 3HCh

liTa —— O.£ -c5a.« ccc_n S C C u

*5bCU s t tå

iJSwȤI ===j a71au

&: o 1 1 1 U. ES6.

Sx 1 •S=■£.'=S taJQ

WL. 2 S -cSO

C "CcK

Værelser Boom s Zimmern Chambres

Senge Beds Betten Lits

3 =So

Deutsch English Francais Deutsch Deutsch English

101, 108 1301, 1308 285

Baltic....... Missionshotellet ..

6.50

7.00

12.50

65

77

3.00

1.35

2.50 1.50

2.25

150/0*

5.50

4.50 8.00

12.00

X

X X

X

X

X

Kun Kari og Portier

48

4.00

4.50

1.25

40

2.50

7.00

1.50

2.50

2.50

6.00

8.00

X

X

X

X

X

Phoenix...... 127, 438 30 45 3.00 5.00 6.00 10 00 1 35 2.50 1.50 3.00 3 00 5.00 9.00 11.00 X X X X X X Industrihotellet... 252, 117 17 22 3.50 4.00 7.00 8.00 1 25 1.50 1.50 2.75 2.25 3.25 7.00

X X X X X X 150/o* Deutsch

StadNykøbing. ... Landmandshotellet Turisthotellet.... Valdemar..... Centralhotellet ... Østfalster..... Royal ....... Danmark..... Slotsgaarden...

12 15 2.00 3.00 5.00 6.00 1.00 1.50 0.75

154

2.00

5 00 6.00 X X X

X X

X X Deutsch English

169

10 15 1.50 2.50 3.00 5 00 1.00 1.50 1.00 2.00 1.25 2.00 4.00 5.00 X X

Deutsch Svensk

X X X

X X

10 14 3.00

1.25

2.00

145

5.00

2.00

5 00

X X X X

X Deutsch English

446

10 12 2.50

5.00

1.00

0.65 1.50 1.50 2.50 5.00

X

X X Deutsch 150 / 0 * Deutsch X X Deutsch Francais

161

8 2.50

6

5.00

1.25

0.85

1.75

5.00

614

8 2.00

1.10

1 50

2 00

6

4.00

4.50

X

62

5 3.00 4.50 6.00 8.00 1.25

5

1.25

2.00 3.50 7.00 10.00 X X

X

474

4

7 2.50

5.00

1.25

1.25

1.50

5 00

X

4 2.00

679

3

4.00

1.00

1.00

1.50

5.00

X X

2. Bath - Bad — Bains. 5. Lift — Fahrstuhl - Ascenseur.

Fliess. Wasser — Eau our.

1. Centr. lieating - ZentralheiKung - Cbautiage 4. Telephone in ihe rooms - Fernspr. in den Zimmern — Téléph. dans les chauibres.

linning water

3. f

Hoteller oa Badeoensionater i Omeanen

Sæson Senge

D eutsch English

MarielystØstersøbad..... pr. Væggerløse Telefon Væggerløse 9 Pension N ørrevan g ..................... Marielyst pr. Væggerløse Telefon Væggerløse 18 Pension T an n h aiiser................... Marielyst pr. Væggerløse Telefon Væggerløse 72 N ørre Alslev H o te l..................... Telefon Nørre Alslev 14 H orbelev H o te l............................ Telefon H orbelev 17 G uldborg F æ rg e g a a rd .............. pr. Nørre Alslev Telefon Øster Kippinge 67 H otel „P rins V aldem ar44......... Guldborg, Lolland Telefon Guldborg 4 og Saxkj. 4391

150 / 0 *

'/5-VlO 80 3 00 4.00 8.00 9.00 1.35

3 00

3.00

8.00

HeleAaret 40 2 50

5.00

5.00 6.00

100/0* Deutsch

1.00

1.50

1 50

X X X X X X X

5.00 7.00

5.00

1.25

2.00

'/s-'/io 30 3.00

1.50

D eutsch

HeleAaret 16 2.00 2 50 4 00 5.00 1.00 1.75 0.85

X X

2.25

5.00

Deutsch

2.00

5.00 1.00

1.25

2.00

10

2.50 4.00

4.50

2.50

2.00

3.00

D eutsch English Francais

5.00

12

2.50

1 00

1.25

1.50

5.00 7.00

2.00

2 25

3.00

Bruse­ bad

7 2 50

4.50

1.25

2.50

3.00

5.00 5.50

Gedser Hotel... Telefon Gedser 12

10 2.50 3.00 5 00 6.00 1.00 1.50 0.75 1.50 2.00 2 50 5.00 6.00 X

Deutsch

Hotel „Dannebrog"..... Cedser. Telefon Gedser 28

-

7 2.50

5.00

1.00 3.00 1.50 3 00 2.00 3.50 4.50 5.00

Deutsch

*) Hotelkarl ikke indbefattet. - Porter not included. - Hoteldiener nicht einbegriffen. - Pour boire du Porteur non inelus.

Fortegnelse over HOTELLER OG BADEPENSIONATER i Nykøbing Falster og Omegn

Fortegnelse over

HOTELLER OG BADEPENSIONATER i Nykøbing Falster og Omegn

SJÆLLAND

MASN E00

SMAAIANDSHAVET

Hotels . Boarding Houses Hotels . Badepensionen Hotels . Hotels et Pensions

STORSTRØMSBROEN

MØEN

.GAABENSE

VALNA.S

BOGØ

MØLLE -'S BAKKEN

l STUBBEKØBING

N. ALSLEV ST.

ISKØRRINGF

TORKILDSTRUP PRftSTEGAARD.

.NASGAARD

BERRITS GAARD .

raosted S

.HARDENBE RG T 'O

sORUPGt^/'ci KORSELITZE

N Y K Ø B I N G

BRAMSLYKKE

FUGLSANG

MUSSE

U d g iv e t af Nykøbing F. og Omegns Turistforening

AALHOIM]

NYSTED

A lle O p ly sn in g e r og B ro c h u rer faas i Turistforen ingens Bureauer: B. T .- C e n tr a l e n , J e r n b a n e g a d e 2 8 Telefon. 3 3 6 H o te l B a ltic , o v e r fo r B a n e g a a r d e n T e le fo n 1 0 1 , 1 0 8 , 1 3 0 1 , 1 3 0 8

SENTRAITRYKKERIET-NYKØBINQ F.

/ z y y y <^

JSytcøbvn,(f ]?»

M l

W

f} \ l£vv

$ ltM å . \

e / / -

; //'*. ^-fø'- ''-

l l A

(V

M ,

0 \u /i-^tA /w v j

7 J

o . in '%.& / o

/

i

s r j

j^vvva^rr

£o

Lo

-v-—i

3

/ r * . j h > .

/K )

( i

> r

/ n?

tO^O] y ^TYoJ-U/ J* a U*iA/l 1/vJ

l. tytclM sv

U ta l*

7 q ~Z o “

3 .

j f

t f l x

låD

A

7 n ?

/ o /

Hl CLLJ-lsz^

tf

1 0 0

^ 5

nJ*-r' W /o

/ / l,

Mi £j

£,

K

/

/o o

Å

2,

1 :

$~åU*:^-

fa

Jbo

U ]

A>fv ,

/ * ?

(>d

ty 1A ^ dt

i ^

5 .

{)Cfriv4>A.\A.

\ > c

/ T

•1 **

#

{

' ■'

? M * /■'( $v> r-rr w ^W,J '-'i-^ y-C

^?j/yvvv^o Iss^w r^A^ /Oi/OOw*

/

/

^^/T/j/q/i/'T/>^i/0 ^— o ^>C j A n y ^ y A W T - ^ 2 *

^ rO ^ i

^ O C /< y~

- -/_yLs\ ,

Q i^ U X .

• /n \Æ ^ ^ ' -j. ' --£*- A a ^ '

SV

( /o > f t )

/ C o JU a ,

^ f(*A søfaAS& K ^

Ji {> h ^ iM -t

Nyk. F. Byr. D. K. 35fc

xo/^tX^<5

c ,i-y^ A? fy — ^ ./% / ^ y ' - - //?

/? Y t - % / £ - —

'

6 ,. /?

^ ^ (k A ^ C C i-^ v ( ^ h ^ C tr y ~P J o^ ~ iA -A s l ^ / '^ 4. Vi/l^c

yQ CX^-d*—»€*<-«■» (‘ L n y ^ + /o *?&

n*\*

. s * *

/ y ^ o O - t - ^ ^

-------<£------- —

J s .

ou s4 -*C *^ / (r o

.A . V

C- su ~<~ j C „ y & T f l - < A ^ a / — / * '

*i>A

fU tJ U Z t ;

^^J tty ./ P V W « ^ 1 -£«.«^. /d^_-<^C<^3 ^C t^, '

/^v- /c^u. f . ^c1 <~c^ O / ~ ^ ^ ^

o2£<. ■«

<£~vv~t> fé-Y. *x

ausC4- C

^f~\X*.<^ ^

y

' " ■

/

< c ^ f

^ & ø * /^y'^ •/^♦,/’ .

«tA

^LXu^-yl

A

h >

/ j "

jh k r C / / ^ A

JSyt&øbiflgF. Kommune

^^7

få ^0

&

x ! i

'flU^v %sU*-

«#•

t

/Vwv\ rywt/y*" Qj fø/O i

/ /O / oV.

%

h

%

n

z / / / V , ( b (? Ajfa t (fl/*j lu , fc^-.<.

• )

" l /Ib

x jA + s c -

/T /t ,

y

Z i

69

t'v-^/^b/o. - fus't-jo. /*/~ $J J

/S i 7o &2x)

/ <-?/

å

/0

H

( )'tj£&h-’~'-y'

)

7*,

3

"7

. ^X^yiAVS

»•/V

t i j V

2 / Z a

/ C c ^ s K a ^

*

7 i

O ^ ty is ^ ty y *

j ~

*C ->

%

\ \ j ( a - Å .j'X y L y \ / ^

y L

3 -0 ) { - l U V i * .

H . ^

j

^ *— o

^ H ^ W r t

6

/

f f

'

J ^ L v a ^ a a / '1 y r *.-^

-

* k é U !

7 J ^

- %

* "

/

/ ( T D

* "

h

f^ ~ ~ C ~ l^ -*-^ -X -*- (> ■p.o

-

1

*

6 ?

'

t

'

J ^ .

Undertegnede Fiskehandler

boende

, erklærer herved paa Tro og Love,

at jeg i Tiden fra

til.......................................................................

i Nykøbing F. Kommune mod Aflevering af hosfølgende

Stkr. af Kommunalbestyrelsen

udstedte Fiskekort har leveret det Kvantum fersk Fisk (Klipfisk) af dansk Oprindelse, der svarer

til de paa Kortene angivne Beløb, ialt

Kr..... Øre. Fisken er leveret til den ved

24.MAJ1940

Jts i 'hs\rn />J /^ r w v a *

/S fyfC

f()a A y ( y

*

- ^*MA å /C

jro baA/jsv Å a X a ^ hs- $ v

A asv U a A.

<9

A

AX, y^-Æ /y'CoU

^

r tO

*

> /2^>y^Lrv^

e^-~^y . /aa-iUW tia A^v-.^

^ w f l

fU -W r* J-^TAy-vi^

*

/o (xa-via-v'''^ y jo .

/£.< < &&A^/svz/^ ^

,/^i// 4 / 2 J^ tn^xo^C " / ,/^ ^ ,oo (/ v A J c^ tj (X ^ y^ . fd - 1X>

y -*^ J ^ *'■- <_.

Y

>' ■•■' ' >

t å

: % ' 2<»

/H

(fo y fk y

m

r ~ ~ ° i :

'

£

1 K ^ Z)/ b ^vw

3 =• 7r* /M^^d.

0

■A^-e^/^^wCvv

cu >^~2

('Wt

o

<^6

f\A*

V<^-o

; 7

’o ^v*- ^ '■ 1 ~ Ir^o /Vv^nC. /

r

o

H # . • ^ * /6^? ^ ^

* < - .

■A.- y *> ^ 2 - 0^, c"(? rvv "*"

/ (^4 -^Vvt ^

T "

-

IL

Cj^-« -• Y

^th5 (^Vuv

i ^

(XJL.

•=> ? y ^ z

<£ (ef Z j 'Vw 2

£ /<£,

° ?\D />h ^ i

0 <^w

/^i^O ( b y Y ^—1

* { .

X * L ‘Z *

•w' i o

X'

S

(su

r

C*J ^6 fis^ sJ ^ -

/ Åo

^

Li

/

'

oJ

^ ^

*

PQ .

^

/

5 ^ ^

J

Uo 0

J

D

(Y aj » * ^o6tX> ^V^v^/wv»£y

y

^ ^A/ /Via^

~ / (v$ ^Av ** . ? “ 4^0 <'VMx'>C. f

/^8 Oo. “ / ^uO / - ^ - Vfe ' 3 j T4

;# V #£. & Y*, ^ 2 7 V S s 3 v ✓ l i ' ' U * i s s i 0 /

M ^ — ! ZjQ f\/KA^Ju, j

C

n^vi, < / ? / ✓vvu11 ; ^ =

=u£.

I ? S * ) ^ * ; / : I l y % ^ - /£ £ *" ;7 =- * / ( ,£ ,

'{r+-Ls ^CcM -4jd /

/1A

1 /

S V

'Vv*2L

C f ry

r ^ V

*

Yo ✓

/ »"

1/

£, - 2* ? ' 2o / " / &

(s*0

L r

°>o / 0 Yo

J

J

/ '

*éo

w

/ " to

Z o s

noa2, ; ? - // t> /Vu-X.

1/

£-

<-o L y >o

OjJ( . 'fK y 'cy v ^ ~ * j - j '.

<0*0

^6^ 6- y 'L

7 L /T-T^^

/~Vv, ~ •= / Q f/ ^ i * -'/o /T^vu^. /

y ^ y g i. . ./c/"”C> -/ lA s -^ .

/ T o / U ^ L .

y

nt a n c

JS yk ø b in ø F* K om 7. w 'JLM^3

X Indkvart erin,' sgodtgørelse for Juni Maane d 1943 for Dlenststelle L 58926, Luftgaupo starut. Hambur, I.

Teknisk Skole: 139 Mand i 3o Dage å 4o Øre 1 Skrivestue i 3o Dage å 1 Kr. 1 Arbejdsværelse i 3o Dage fe 1 Kr." 2 Vagtstuer i 3o Dage fe o,3 o Kr. " 1 lille Værelse i 3o Dage å o,3 o " Badciint onhallen: Leje i 3o Dage å 45 Kr. pr. Dag Forrentning o fr. Afskrivning af Sen,-;e og Madrasser for Juni r.Taaned 1943 : 15# af Kr. 15.564,55 - 2.334,68:12 Forbrug af Elektricitet, Gas og Vand:

Kr. 1. 668*00 \ I 1.

3 0.00 3 0.00 18, bo v 1 9,oo Kr. 1 . 755,00

Kr. 1.35o,oo

Kr. 194,56

Kr.

Elektr icitet Gas Gas Elektricitet

lo5,72 6,65 - J P.x 2 ? Kr. 122,7o 836 , 8 o 7,29 29,62 37.^38 Kr. 9jl,o9 Kr. 4.333,35

Badmintonhallen fl H Teknåik Skole n »* »f ff

Kr. ff

Gas Gas Vand

ff

ff

»f

Jp

■'

Q u i t t u n g v " Von Bienststelle Feldpostnumraer I» 38 926 Lgpa. Hamburg I. » Kronen ? 3496.55 in Worten: Kronen Dreitausendvier= hundertsechsundneunzig in Verrechnungs-Cheok Ni*, G. 07413 auf Danmarks Nationalbank erhalten zu haben beseheinigt: Paj Stadtverwaltung Nykobing-Palster O.U., den 21. Juli 1943.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18-19 Page 20-21 Page 22-23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28

Made with FlippingBook - Online magazine maker