Nykøbing F. - Indkvarteringsplads april-maj 1940 m.m.

Undertegnede Fiskehandler

boende

, erklærer herved paa Tro og Love,

at jeg i Tiden fra

til.......................................................................

i Nykøbing F. Kommune mod Aflevering af hosfølgende

Stkr. af Kommunalbestyrelsen

udstedte Fiskekort har leveret det Kvantum fersk Fisk (Klipfisk) af dansk Oprindelse, der svarer

til de paa Kortene angivne Beløb, ialt

Kr..... Øre. Fisken er leveret til den ved

Made with FlippingBook - Online magazine maker