Nykøbing F. - Indkvarteringsplads april-maj 1940 m.m.

nt a n c

JS yk ø b in ø F* K om 7. w 'JLM^3

X Indkvart erin,' sgodtgørelse for Juni Maane d 1943 for Dlenststelle L 58926, Luftgaupo starut. Hambur, I.

Teknisk Skole: 139 Mand i 3o Dage å 4o Øre 1 Skrivestue i 3o Dage å 1 Kr. 1 Arbejdsværelse i 3o Dage fe 1 Kr." 2 Vagtstuer i 3o Dage fe o,3 o Kr. " 1 lille Værelse i 3o Dage å o,3 o " Badciint onhallen: Leje i 3o Dage å 45 Kr. pr. Dag Forrentning o fr. Afskrivning af Sen,-;e og Madrasser for Juni r.Taaned 1943 : 15# af Kr. 15.564,55 - 2.334,68:12 Forbrug af Elektricitet, Gas og Vand:

Kr. 1. 668*00 \ I 1.

3 0.00 3 0.00 18, bo v 1 9,oo Kr. 1 . 755,00

Kr. 1.35o,oo

Kr. 194,56

Kr.

Elektr icitet Gas Gas Elektricitet

lo5,72 6,65 - J P.x 2 ? Kr. 122,7o 836 , 8 o 7,29 29,62 37.^38 Kr. 9jl,o9 Kr. 4.333,35

Badmintonhallen fl H Teknåik Skole n »* »f ff

Kr. ff

Gas Gas Vand

ff

ff

»f

Made with FlippingBook - Online magazine maker