Nykøbing F. - Indkvarteringsplads april-maj 1940 m.m.

Fortegnelse over HOTELLER OG BADEPENSIONATER i Nykøbing Falster og Omegn

Fortegnelse over

HOTELLER OG BADEPENSIONATER i Nykøbing Falster og Omegn

SJÆLLAND

MASN E00

SMAAIANDSHAVET

Hotels . Boarding Houses Hotels . Badepensionen Hotels . Hotels et Pensions

STORSTRØMSBROEN

MØEN

.GAABENSE

VALNA.S

BOGØ

MØLLE -'S BAKKEN

l STUBBEKØBING

N. ALSLEV ST.

ISKØRRINGF

TORKILDSTRUP PRftSTEGAARD.

.NASGAARD

BERRITS GAARD .

raosted S

.HARDENBE RG T 'O

sORUPGt^/'ci KORSELITZE

N Y K Ø B I N G

BRAMSLYKKE

FUGLSANG

MUSSE

U d g iv e t af Nykøbing F. og Omegns Turistforening

AALHOIM]

NYSTED

A lle O p ly sn in g e r og B ro c h u rer faas i Turistforen ingens Bureauer: B. T .- C e n tr a l e n , J e r n b a n e g a d e 2 8 Telefon. 3 3 6 H o te l B a ltic , o v e r fo r B a n e g a a r d e n T e le fo n 1 0 1 , 1 0 8 , 1 3 0 1 , 1 3 0 8

SENTRAITRYKKERIET-NYKØBINQ F.

Made with FlippingBook - Online magazine maker