Nykøbing F. - Indkvarteringsplads april-maj 1940 m.m.

/ z y y y <^

JSytcøbvn,(f ]?»

M l

W

f} \ l£vv

$ ltM å . \

e / / -

; //'*. ^-fø'- ''-

l l A

(V

M ,

0 \u /i-^tA /w v j

7 J

o . in '%.& / o

/

i

s r j

j^vvva^rr

£o

Lo

-v-—i

3

/ r * . j h > .

/K )

( i

> r

/ n?

tO^O] y ^TYoJ-U/ J* a U*iA/l 1/vJ

l. tytclM sv

U ta l*

7 q ~Z o “

3 .

j f

t f l x

låD

A

7 n ?

/ o /

Hl CLLJ-lsz^

tf

1 0 0

^ 5

nJ*-r' W /o

/ / l,

Mi £j

£,

K

/

/o o

Å

2,

1 :

$~åU*:^-

fa

Jbo

U ]

A>fv ,

/ * ?

(>d

ty 1A ^ dt

i ^

5 .

{)Cfriv4>A.\A.

\ > c

/ T

•1 **

#

{

' ■'

Made with FlippingBook - Online magazine maker