Sarkomen 4/2019

Om Gynkreftforeningen Hvert år får nær 1.700 nye, norske kvinner en gynekologisk kreftdiagnose. Til sammen er det nærmere 21.000 kvinner som lever med eller har hatt en form for gynekologisk kreft i Norge. Gynkreftforeningen er en veletablert og landsomfattende pasientorganisasjon for kvinner som har eller har hatt en form for gynekologisk kreft, kvinner som har blitt behandlet for forstadier til gynekologisk kreft, kvinner som har fått påvist genetisk økt risiko for gynekologisk kreft, og deres pårørende. Gynkreftforeningen jobber for å gi hjelp til selvhjelp, skape sosiale fellesskap, en god besøkstjeneste og for å drive en god og tilgjengelig likepersontjeneste. Større åpenhet om gynekologisk kreft er en av foreningens hjertesaker! Gynkreftforeningen jobber for å bedre helsevesenets diagnostisering, behandling, rehabilitering, oppfølging og forebygging av gynekologisk kreft. På www.gynkreftforeningen.no kan du stille spørsmål til foreningens tilknyttede eksperter: • Spør gynekologen: Har du spørsmål som kan relateres til kreftsykdom i underlivet, en allerede konstatert gynkreftdiagnose eller senvirkninger av behandlingen, kan du her stille spørsmål til forsker og overlege ved Oslo Universitetssykehus, Olesya Solheim. • Spør sexologen: dersom du lurer på noe som handler om sex, seksuell dysfunksjon, lystproblematikk, orgasmeproblemer eller smerter ved samleie kan du sende inn spørsmålet ditt til sexolog Gunhild Næss. Flere medlemmer gir Gynkreftforeningen en sterkere stemme i sin kamp ovenfor norske helsemyndigheter for best mulig behandling og lik behandling for gynkreftpasienter. Meld deg inn og bli en del av fellesskapet.

Medlemssamling i Haugesund

Den 10. oktober 2019 inviterte vårt lokallag SARKOMER VEST til medlemssamling på Brukerhuset* i Haugesund. Dessverre var det ikke så mange pasienter / tidligere pasienter eller pårørende som stilte, men det ble likevel en veldig vellykket samling der de som kom fikk fin orientering om hva pasientforeningen gjør, saker som tas opp og om pågående prosjekter for å gjøre hverdagen litt enklere og bedre for oss alle. Stor takk til Kreftkoordinatoren i Haugesund, Eva B. Johansen, som stilte opp og fortalte levende fra sin hverdag som kreftkoordinator og om sine oppgaver og hva hun kan gjøre / hjelpe til med for pasienter og pårørende. Man trenger ikke henvisning for å kontakte kreftkoordinator. De aller fleste kommuner har en kreftkoordinator eller spesialsykepleier som du finner ved å gå inn på din kommune sin hjemmeside. * Brukerhuset i Haugesund skal være en møteplass og bidra til å spre informasjon om diagnose, funksjonshemming og kronisk sykdom. Det skal gjennom sin virksomhet skape samarbeid, særlig i interessepolitiske saker mellom pasient- og brukerorganisasjonen i Helse Fonna-regionen, både regionalt og lokalt.

Kontaktinformasjon: Epost: kontakt@gynkreftforeningen.no Telefon: 97 53 56 59

17

Sarkomen #4-2019

Made with FlippingBook HTML5