Sarkomen 4/2019

 LOTTA VÅDE

Onkologisk forum Tromsø

20. - 22. november 2019

O nkologisk forum er en årlig konferanse og en vært invitert til å delta, og Sarkomer deltok for andre året i rad med stand og to representanter fra foreningen. I løpet av konferansen var helsepersonell innom standen for å få informasjon om sarkom og om foreningen. Det ble holdt mange spennende foredrag disse dagene. Det absolutte høydepunktet på konferansen var foredraget av nobelprisvinneren James P. Allison som oppdaget immunterapi mot kreft. Allison fikk Nobelprisen i medisin sammen med Tasuku Honjo i 2018 for deres arbeid med kreftbehandling gjennom immunterapi. møteplass for helsepersonell i Norge som jobber med kreft. De siste årene har også pasientforeningene

Begge har vært pionerer i arbeidet med å snu immunforsvaret mot kreftcellene.

En halv dag av konferansen delte deltakerne seg inn i grupper etter de diagnosene eller temaene de jobber med til daglig. Sarkomers representant på konferansen, Kaja Brunvoll holdt et innlegg på sarkomgruppens sesjon. Innlegget forklarte bakgrunnen til arbeidet med mobilapplikasjonen som er under arbeid. Kaja viste også hvor langt arbeidet har kommet og deltakerne fikk en demonstrasjon av hvordan appen vil fungere i praksis. Applikasjonen møter stort interesse hos fagpersonell da mange opplever at god, oppdatert skriftlig pasientinformasjon om sarkom er en mangelvare. Neste år vil onkologisk forum arrangeres i Oslo, da håper vi å kunne vise frem en ferdig mobilapplikasjon.

19

Sarkomen #4-2019

Made with FlippingBook HTML5