Sarkomen 4/2019

Behandling av gynsarkom

 LOTTA VÅDE

Sarkom er en sjelden kreftform, og det er gynekologiske sarkomer også. Sirka 1 % av all gynekologisk kreft er et gynsarkom. Dette har gjort at det har vært vanskelig å finne informasjon om diagnosen. Vi har heller ikke funnet forskning eller prosjekter som pågår for denne gruppen pasienter i Norge. Vi håper likevel det vi har samlet her kan være nyttig. Sarkomer vil jobbe videre med å få laget pasientinformasjon for gynekologiske sarkomer i løpet av 2020. Husk, vi er her for dem som rammes av sarkom.

3

Sarkomen #4-2019

Made with FlippingBook HTML5