Sarkomen 4/2019

Fra mange, til ett problem

 ANNIKA BRÅTVEIT KLIPPENBERG

1.august 2016 kom meldingen som ingen vil ha, men som mange får. «Du har fått kreft». Neste beskjed; «det finnes ingen behandling». Vi var lammet! To barn, som hadde mistet sin pappa i selvmord fire år tidligere. Skulle de nå miste mamma?

6

Sarkomen #4-2019

Made with FlippingBook HTML5