Nakskov - Arbejdsløshed bekæmpes med Arbejde

Arbejdsløsheden bekæmpes med Arbejde! Arbejde kan fremkaldes gennem Statens Forholdsregler, men mest levende gennem privat Initiativ. Hver Kvinde og Mand i „ Danmark — De og jeg — har Ansvar for at sætte Arbejde i Gang og for at holde Mennesker i Arbejde. Det gælder om straks at kalde Arbejdet frem fra alle dets Skjulesteder og give det til de Arbejdsledige. Det vil kræve Samarbejde og Offervilje. Der ligger Arbejde gemt i den udyrkede Jord saavel som i den dyrkede. Det ligger i Moser og Heder og Skove, i Reparation af Huse og gammeldags Avlsbygninger, i Fabrikkernes Maskiner og Værkstedernes Værktøj; men først og fremmest ligger det gemt i hvert enkelt Menneskes Fantasi og Opfindsomhed. Vi skal alle være Opdagere og Opfindere paa Danmarks store Arbejdsmark. Vi skal alle være Arbejdsgivere, der finder ud af, hvorledes Arbejdet kan gives til de Arbejds- ledige paa den bedste Maade.

Landsforeningen til Arbejdsløs- hedens Bekæmpelse. Om dette Navn har Kvinder og Mænd fra alle Kredse dannet en Forening.

Det gælder en Samling af alle Landets levende Kræfter om den Opgave at opbygge vor Fremtid.

Made with FlippingBook - Online magazine maker