Sundström Öndunarvörn

32

SR 500 EX AUÐSTÝRÐ RAFHLÖÐUKNÚIN VIFTA MEÐ AGNA- EÐA BLÖNDUÐUM SÍUM vörunr . H06-2012

Helmask

Filter

Skärm

Hjälm

Huva

SR 500 EX-viftan er sprengiheld og sérstaklega aðlöguð til notkunar í sprengifimu umhverfi. SR 500 EX fylgja síur og hjálmar í viftuknúnum öndunarhlífabúnaði frá Sundström Hægt er að nota SR 500 EX í staðinn fyrir síuvernd við allar aðstæður þar sem mælt er með þeirri síðarnefndu. Þetta á sérstaklega við um aðstæður þar sem vinnan er þéttbær, við hita eða stendur lengi. Viftan er búin síum og síað loftið er leitt í gegnum öndunarslöngu inn í grímuna. Síðan er settur þrýstingur á þá síðarnefndu, sem kemur í veg fyrir að mengunarefni úr umhverfinu fari í gegn. Breitt úrval af andlitshlífum, eins og grímum, hjálmum og skermum, allt í TH3. Einnig má tengja þau við SR 200 heilgrímu í TM3.

ÁHÆTTUMAT Mikilvægt er að áhættumat sé gert áður en EX-flokkuð vara er valin. Áhættumatið skal framkvæmt og skráð af einstaklingi sem hefur þekkingu og viðeigandi þjálfun til að framkvæma þessa gerð mats.

Sprengivarnarmerki

II

Búnaðarhópur (sprengifimt andrúmsloft annað en námur með eldfimu gasi) Búnaðarflokkur (2 = Hátt stig verndunar fyrir Svæði 1, G = Gas) Búnaðarflokkur (2 = Hátt stig verndar fyrir Svæði 21, D = Ryk)

2 G

2 D

Ex

Sprengivörn

ib

Gerð hlífar (eiginlegt öryggi)

IIA

Gashópur (própan)

IIB

Gashópur (etýlen)

IIIC

Rykefnahópur(svæði með leiðandi ryki)

T3

Hitastigsflokkur, gas (hámarkshiti yfirborðs +200°C)

T195˚C Hitastigsflokkur, ryk

(hámarkshiti yfirborðs +195°C)

Gb

Verndarstig búnaðar, gas (mikil vernd)

Db

Verndarstig búnaðar, ryk (mikil vernd)

Made with FlippingBook Online newsletter