UMS Gruppevarsling (DK)

GRUPPE VARSLING

Indkaldelse og information til grupper og enkeltpersoner via telefonopringning eller SMS

www.umsalert.com

Made with FlippingBook HTML5