UMS Gruppevarsling (DK)

GRUPPE VARSLING

Indkaldelse og information til grupper og enkeltpersoner via telefonopringning eller SMS

Brugsområder • Varsling

• Alarmering • Information • Evakuering • Påmindelser • Ekstravagt indkaldelse

UMS Group Alert er et sikkert og robust alarmeringssystem som effektivt kan benyttes af både beredskab og virksomheder til håndtering af kritisk og informativ kommunikation og informationsspredning. Løsningen tilbyder flere udsendelseskanaler for at tilsikre størst mulig effektivitet ved bl.a. tilkald af personale i de forskellige situationer.

Sådan fungere det 1. Vælg varslingskanal

2. Vælg modtagere 3. Definer indhold 4. Send besked 5. Se status

UMS Kommunikationskanaler TELEFONOPKALD

Når situationen er tidskritisk er en telefonopringning væsentlig mere effektiv end andre kanaler. En stem- me vil altid formidle budskabet stærkere, og en rin- getone varsler - også om natten. Giver desuden mu- lighed for umiddelbar respons ved tastetryk. • Skalerbar kapacitet i forhold til behov • Opkald til fastnet-, IP- og mobiltelefon • Automatisk genopkald ved optaget eller intet svar • Umiddelbar status og leveringsrapport SMS SMS giver mulighed for hurtig og effektiv informations- spredning (op til 760 tegn). Ved ændring af situations- billedet eller ved generelle meddelelser er dette en praktisk kanal. UMS benytter direkte koblinger til operatørerne for størst mulig leveringssikkerhed og kapacitet. E-MAIL UMS Group Alert benytter dedikerede IP-adresser for størst mulig kommunikationssikkerhed. • Leveringsbeskæftigelse • Responsmulighed SOCIALE MEDIER UMS Group Alert giver bl.a. mulighed for, at publicerer meddelelser direkte på Facebook og Twitter. ANDRE KANALER Systemet kan håndtere CAP integration med ex. sirene- systemer, TV, radio og Tetra nettet samt udsendelse af Faxmeddelelser. • Leveringskontrol • Responsmulighed

Funktionalitet SCENARIOFRONT

Lav forhåndsdefinerede Scenarier og start vars- lingen/indkaldelsen med ét enkelt tastetryk. KAPACITET UMS har direkte opkobling til teleoperatørerne baseret på unik teknologi. UMS er derfor uovertruffen når det gælder kapacitet og udsendelseshastighed. STATUS / RESPONS Modtagerens svar og status præsenteres umiddelbart for afsender. FLEKSIBILITET UMS Group Alert kan enkelt tilpasses organisationen og virksomhedens behov. Systemet kan både betjenes centralt og/eller decentralt alt efter ønske.

UMS - et Everbridge-firma, har mere end 1.200 kunder over hele verden, og når over 500 millioner mennesker med vores systemer til offentlige notifikationer. Fir- maet tilbyder alarmløsninger, der gør det muligt for både offentlige og private en- heder at kommunikere med kunder og borgere via forskellige kanaler før, under og efter både uventede og planlagte arrangementer. Vi bruger flere teknologier til at udnytte den eksisterende infrastruktur hos teleoperatørerne, når der sendes kritis- ke meddelelser. Vores løsninger kan hjælpe med at redde liv og reducere ejendomsskader, ved at give vigtige oplysninger til de rigtige personer, gennem de rigtige kanaler og på det rigtige tidspunkt. UMS har været en pioner inden for stedbaseret mobilvarsling, både på en regional og samlet landskala, og har udsendt flere nationale systemer end noget andet firma i verden, inklusive i Sverige, Singapore, Holland, Grækenland, Cambodia og to stater i Indien. Everbridge betjener over 3.700 kunder verden over. Firmaets sikre, skalerbare og kraftige platform blev brugt til at sende over 2 milliarder notifikationer til personer i over 200 lande og territorier i 2017. Everbridges softwarepakke til kritisk begiven- hedsstyring gør det muligt for kunderne at forbedre, hvordan de forventer, forbere- der sig på og reagerer på de mange kritiske begivenheder, som truer menneskers sikkerhed, forstyrrer den daglige drift og sætter brandets omdømme i fare.

Unified Messaging Systems ASA • www.umsalert.dk Lyskjær 3, 2730 Herlev, Danmark

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4

www.umsalert.com

Made with FlippingBook HTML5