UMS Gruppevarsling (DK)

GRUPPE VARSLING

Indkaldelse og information til grupper og enkeltpersoner via telefonopringning eller SMS

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/pdf-to-html" TITLE="Learn about HTML5 publications powered by FlippingBook">FlippingBook</A> HTML5