Telefonnøgle Næstved 1959

?+-•++*,+***■* •+ 4 ***+t ********

#**«#*

.S mc »/ TELfcFOM s 700 8 Ledninger

nx 73 73 > X

I FREM RADIO *

OG FJERNSYN RingsUilgatle 8 +*•* +■*++••*++++++++ **++++++++■+++

FREDE LUND

Tapet“ Farve TLF.

Telefon 782

Ejendomsmæglerfirma Axel torv 11 Liabt. 1919

ØSTERGADES

■■■Hi || h . o . birksted Trælast og Bygningsartikler - Næstved Mertelvcrk W. KLEIN

FARVERI • RENSERI TELEFON 828 - 1247 Amts-Arbejdsanvisningskonloref i Næstved . Til. 2062 Telefon

NftSTUED MMMH

gø m

KEM i SK TØJRENSNING

torv 5

.TELF. 1332

1/ *■

m fil 1 i

STRØMPE MAGASINET Torvestrade 1 Tlf.987 TRIKOTAGE 09 MANUFAKTUR Tlf.

1

Tlf

• i ^ i;

HOFFMANN MANUIAKTUR

» .1

Næstved Kulimport CARL SEVERINSEN * ,

ITORV • NÆSTVED

i ta,

Srff ■ S mt i r nj . M g. (f P S s f o N I 8. O * W ta, , x c;

1. Kl. Auto­ værksted TELEFONER! ISIS

FOLKEVOGNEN

■ Vi

1910 2687

-ROVER-BMW SVDER -NIELSEN '■flulemcåtfer RI HG S TE DG MIE 11 . NÆSTVED

.O. > •

NASTVED * | KUL & KOKS KOMPAGNI Moderne Herreklaeder billigst i 1 • S v IT ■ p NÆ

r TIE

5 is s 1“ l H

j

Ove Christensen Utahut«Wer«M

lorctftfværkited

Ci (D

Ft - Motorer AutoelektritV »amt ethvert

Made with FlippingBook - Online magazine maker