pesach 2019

2019 אפריל | גיליון פסח

תודה לכל המשתתפות והמשתתפים! יפים (פימה) קזק | שרון לין | ג׳ומאנה קס סאלם אנטון קמינסקי | איציק כבסה | זיו בירר | אביב שמאלי מאיה גוטמן | גיל קדם | אהוד מיכלסון

האנשים והסיפורים מאחורי הפעילויות והתכניות בארץ. Micro Focus של >>> קריאה מהנה! גם במובייל

Made with FlippingBook - Online magazine maker