Teestrup - Afskedsbreve fra flygtninge til lejrleder 1945

ø 6 / » V / l 4 < f i

Cr

r '

.

Q l Q M

q & i ' x & L vJ /H ux 'H b n b w d l

f e t v i Æ u n s u m * £ # * *

! ^ 'UX'^

aJU/f- ' w o r V w - -w>^i a n u m m ^

Å M - z v r u q z

rk i (UvywAAs/H.. % tø*t< ‘V * * 4* cu/'Msl

ryiyn>>

if4\/r\£/v^

4 v & a a M a *|

a o w > J % » A i^ ju

t f x l W f

-fvft&t/«.

• > , S ' ' ■ ' Q JUvla ^ ' ^P xj l '\/3\$>-*%,n 'ibo^ X<^' vrtijum^. ,{1?), f ^ ■:; •' \ }/WYV«Im ^ 5 xi '^ i / h /axs^i/tÆ-"«.

<*-• ' r ), QiMz\ . /»n,

(p -

n »

V i

■* V

M

'Uiat^

A V /^ c ^ ) a x J s s v K -h x O u ^ '

m

-^Aoi/Mst a a j æ W 1 <æ*v. oJ>i ^>n.

O u J j J i / n s j / Y v V ‘

• Q/CCi y i . ^ v V V ^ jU 'A tå jZ sm / Y y o '

.

{ / 1 : ri i tO J -fcx

T j L ' sc I M ^ 4 h & 4 ^ f n M * e ™ K t c f a

' j t o ' * * * M sofajh*'/* '& C#^ 'kh^ /t+~4 . ^

i ^ « .V *

J ^ w ^ y

'^ h o ^ 'J o ^ l * * ^ 0+ ? s c A /* '^

4 ~ T ^ /7 f ^ & s y ? , £ - e

. J & *

~ ~ /£ * # + » '<

sO /^ its ^ /)* > sU

^

'y > s > < j j ^ 0 ^ 4 ,

6 ^ i^ s c A

&91 o^-Ayy0

^5

'yfl& 'J ' s O c « 4 !

J/>~&

y> s& J 2^ £w

s ^ s C?^ v ?/2* s / s / m %

sy> /c/^ £ *<

. * $ 6 4 ^ /ø ^ é

-J ?/Q >J ^& yi 2j-

^

J ^ k ^ 'Z & A ^ e ^ n J Q ø i^ J e sG tstZ t

y o t ^ t ^ c

s O l ^'* c

2^ e^ h s'scJ ?

yO /^ ,^ 6

* A n

< 5

s h o ^ 'J -

& £ c r c J > s c i^ ^ * < * ^ > 'iH m

§L A s> * 4 & n

f a * * *

Z s A s t - /*

^

/» J /j 4 '^ f'iX sU

s O/ s Ø s 5

^

9 £ .

^

yt^

Vfj-/k x s

rr^ e/^

'06*^4

^/i>/S^£<*t, /

t&to* S tø M

ctfføwdtrf4 ^W'*«**' tøfa}

Æ r w t

$tM

U ^ 'f ^ r { n > u r ^

/O yr f/ivr j

S tu t,«,

sn

f y m t /t v '

( fø fy o s r jlt o ^ ^ d * f.

f a * ^ T ^ M y

'

s é

/

/p * t ^

s * ' '

/

\ fw i* A

v L c * * * * *

u ^ C y ir fy ^ S

< ^ 4

fc (r

% tvyy> ^ tw lf/4 h J irfyhAhw 'C fa /r*~rr} 'S ou w ^U* c / ^ C ^ w x j y y ^ d f ø .

M y u ts l Q n J f a j a ). ^(UoUUt cujS) Qxototu^ ol^A. f å ^pJh'cuJ '(M m j J ^ W -^ L f f ii + J ) ' ~ < ?C ~ V*** * y y ? 3 / ^ '

i4 (U tY & ( f~ ^ 4 ftUJ/iJ)^ ^

^ /w ^ v u —

£S~~ n*

( - M

/ i ^ y o l ^ s v v d ) l ^ h s f y *

Jj

p

{^ A^ U v9t jjfltiU U u , 'J H tø l/ O s th ^ fc iA y f J /U ^ >

^ )X ^ ' w

Å a /^ y *A (flfa fa f y /^ 'C ^ ifiv U s 'l *1 "■ u ^ i - l . tv

* $ A-rrKmX^>vtVv^

y v & u t - .

{y i y y m y z f ^ J b K & h ^ s w y * { , 'f y v n s t f o r . ^ ^ t^ U u V U v o . ( f y s f o f t , 'f& 'v t fy h jy o d d it W 'n d / fa i a , J h M * 4 e feu * D oh > /r .

i f , -

jJ ~ f,f ø '

f ø .

j

^M^v-^ryyi v i ^ i y m

A y y Y i ^ ' ^ v v

tiu u cfrjfao

fftJU m c I j a

(% lto.

É ffW d s

e C - 4dfJ C)&ds*r &trr$C

' sJ

( f£ r , * £ * * & £ ? » + * £ * * &

n**

'ffltW i-n

% * V f l i r 4

J > sC i'» ''A '^tC/WslisK/

d /f* .

J w f ø f f d r

f M , UoiA^yfJOf

*

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4

Made with FlippingBook - Online magazine maker