Teestrup - Afskedsbreve fra flygtninge til lejrleder 1945

<*-• ' r ), QiMz\ . /»n,

(p -

n »

V i

■* V

M

'Uiat^

A V /^ c ^ ) a x J s s v K -h x O u ^ '

m

-^Aoi/Mst a a j æ W 1 <æ*v. oJ>i ^>n.

O u J j J i / n s j / Y v V ‘

• Q/CCi y i . ^ v V V ^ jU 'A tå jZ sm / Y y o '

.

{ / 1 : ri i tO J -fcx

Made with FlippingBook - Online magazine maker