Teestrup - Afskedsbreve fra flygtninge til lejrleder 1945

T j L ' sc I M ^ 4 h & 4 ^ f n M * e ™ K t c f a

' j t o ' * * * M sofajh*'/* '& C#^ 'kh^ /t+~4 . ^

i ^ « .V *

J ^ w ^ y

'^ h o ^ 'J o ^ l * * ^ 0+ ? s c A /* '^

4 ~ T ^ /7 f ^ & s y ? , £ - e

. J & *

~ ~ /£ * # + » '<

sO /^ its ^ /)* > sU

^

'y > s > < j j ^ 0 ^ 4 ,

6 ^ i^ s c A

&91 o^-Ayy0

^5

'yfl& 'J ' s O c « 4 !

J/>~&

y> s& J 2^ £w

s ^ s C?^ v ?/2* s / s / m %

sy> /c/^ £ *<

. * $ 6 4 ^ /ø ^ é

-J ?/Q >J ^& yi 2j-

^

J ^ k ^ 'Z & A ^ e ^ n J Q ø i^ J e sG tstZ t

y o t ^ t ^ c

s O l ^'* c

2^ e^ h s'scJ ?

yO /^ ,^ 6

* A n

< 5

s h o ^ 'J -

& £ c r c J > s c i^ ^ * < * ^ > 'iH m

§L A s> * 4 & n

f a * * *

Z s A s t - /*

^

/» J /j 4 '^ f'iX sU

s O/ s Ø s 5

^

9 £ .

^

yt^

Vfj-/k x s

rr^ e/^

'06*^4

^/i>/S^£<*t, /

t&to* S tø M

ctfføwdtrf4 ^W'*«**' tøfa}

Æ r w t

$tM

U ^ 'f ^ r { n > u r ^

/O yr f/ivr j

S tu t,«,

sn

f y m t /t v '

( fø fy o s r jlt o ^ ^ d * f.

f a * ^ T ^ M y

'

s é

/

/p * t ^

s * ' '

/

Made with FlippingBook - Online magazine maker