Teestrup - Afskedsbreve fra flygtninge til lejrleder 1945

\ fw i* A

v L c * * * * *

u ^ C y ir fy ^ S

< ^ 4

fc (r

% tvyy> ^ tw lf/4 h J irfyhAhw 'C fa /r*~rr} 'S ou w ^U* c / ^ C ^ w x j y y ^ d f ø .

M y u ts l Q n J f a j a ). ^(UoUUt cujS) Qxototu^ ol^A. f å ^pJh'cuJ '(M m j J ^ W -^ L f f ii + J ) ' ~ < ?C ~ V*** * y y ? 3 / ^ '

i4 (U tY & ( f~ ^ 4 ftUJ/iJ)^ ^

^ /w ^ v u —

£S~~ n*

( - M

/ i ^ y o l ^ s v v d ) l ^ h s f y *

Jj

p

{^ A^ U v9t jjfltiU U u , 'J H tø l/ O s th ^ fc iA y f J /U ^ >

^ )X ^ ' w

Å a /^ y *A (flfa fa f y /^ 'C ^ ifiv U s 'l *1 "■ u ^ i - l . tv

* $ A-rrKmX^>vtVv^

y v & u t - .

{y i y y m y z f ^ J b K & h ^ s w y * { , 'f y v n s t f o r . ^ ^ t^ U u V U v o . ( f y s f o f t , 'f& 'v t fy h jy o d d it W 'n d / fa i a , J h M * 4 e feu * D oh > /r .

i f , -

jJ ~ f,f ø '

f ø .

j

^M^v-^ryyi v i ^ i y m

A y y Y i ^ ' ^ v v

tiu u cfrjfao

fftJU m c I j a

(% lto.

É ffW d s

e C - 4dfJ C)&ds*r &trr$C

' sJ

( f£ r , * £ * * & £ ? » + * £ * * &

n**

'ffltW i-n

% * V f l i r 4

J > sC i'» ''A '^tC/WslisK/

d /f* .

J w f ø f f d r

f M , UoiA^yfJOf

*

Made with FlippingBook - Online magazine maker