Teestrup - Afskedsbreve fra flygtninge til lejrleder 1945

ø 6 / » V / l 4 < f i

Cr

r '

.

Q l Q M

q & i ' x & L vJ /H ux 'H b n b w d l

f e t v i Æ u n s u m * £ # * *

! ^ 'UX'^

aJU/f- ' w o r V w - -w>^i a n u m m ^

Å M - z v r u q z

rk i (UvywAAs/H.. % tø*t< ‘V * * 4* cu/'Msl

ryiyn>>

if4\/r\£/v^

4 v & a a M a *|

a o w > J % » A i^ ju

t f x l W f

-fvft&t/«.

• > , S ' ' ■ ' Q JUvla ^ ' ^P xj l '\/3\$>-*%,n 'ibo^ X<^' vrtijum^. ,{1?), f ^ ■:; •' \ }/WYV«Im ^ 5 xi '^ i / h /axs^i/tÆ-"«.

Made with FlippingBook - Online magazine maker