Munn og mæle 3/2020

Munn og mæl e I 3 / 2020

Likepersonsappen – kommer i 2021!

 Janicke Mathisen  Shutterstock

Det er hyggelig å kunne fortelle at vi har mottatt støtte fra Stif- telsen Dam for å utvikle en app for likepersonstjenesten! Koronasituasjonen har dessverre medført at mange likepersonsak- tiviteter har blitt satt på vent. Når det ikke er mulig å møtes, er vi i større grad avhengige av å kunne bruke digitale hjelpemidler. Vi vet at for enkelte kan terskelen for å ta direkte kontakt med en like- person være høy. Noen er kanskje

redde for å forstyrre, da det er van- skelig å vite om likepersonen er tilgjengelig når behovet for en prat dukker opp. Likepersonsappen vil gjøre det mulig å se hvem som er tilgjenge- lig, og det vil bli enklere å komme i kontakt med likepersonene. Ap- pen vil få en enkel chat slik at man også kan skrive meldinger til hver- andre, i tillegg til muligheten for å ringe, både med og uten bilde. Appen vil bli gratis og vil være tilgjengelig for nedlastning på Ap- ple Store og Google Pay. Vi vil hol- de dere oppdatert når appen lan- seres. 

8

Made with FlippingBook Proposal Creator