Kirkkolaiva nro 21

TERVOLASSA DONKKIKSEEN!! Aika: 27.10. klo 18–20 Paikka: Tervolan Seurakuntakeskus, Kirkkokuja 4

Donkkis Big Night on 6-13-vuotiaiden toiminnallinen ilta. Illan ohjelma sisältää Raamattuopetusta, draamaa, nukketeatteria ja monia hauskoja toimintapisteitä. Nyyttäripisteeseen voi tuoda pientä naposteltavaa. Illan päätteeksi arvotaan osallistujien kesken palkintoja. Donkkis Big Night-tapahtumaan on vapaa pääsy! TERVETULOA! Järjestäjinä: Tervolan seurakunta ja Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

Kemi-Tornion rovastikunnan seurakuntien lehti Kemi-Keminmaa-Simo Tervola-Ylitornio No 21 • 11.10.2017 www.kirkkolaiva-lehti.fi

Pienet ja isot urkupillit puhkuivat mukaan kirkkoseikkailuun

n Reippain värein piirretyt Eino- ja Elli-enkelit joh- dattivat Kemin kirkossa lapsia kirkkoseikkailuun, jonka aarteista pystyi ko- koamaan yhdeksän kuvan palapelin. Reippaan ja kiinnostavan alun seik- kailulle antoivat kuitenkin kanttori Aki Tynin esitte- lemät kirkkourut. Jos pelkästään soivien pillien – 2500 – määrä sai pienen kirkkovieraan pään hämmennykseen, niin an- nas olla, kun soitin urah- ti oikein vuorenpeikon mahdilla. Kädet lennäh- tivät korville, vaikka Aki ei kaikkea voimaa uruista ulos ottanutkaan. Lasten saattajilta ker- tyi kiitosta tapahtumasta. Koettiin, että tavallisesta kirkonmenosta omaksi tapahtumakseen erotettu kirkkoseikkailu oli lasten kannalta oikea tapa tehdä kirkko tutuksi. Moni lapsista on toki kir-

kossa vieraillut, mutta iso ihmisjoukko, puheet ja häly ovat saattaneet hämmentää – jopa pelottaa. Yhdessä tois- ten lasten kanssa koettuna kirkko saattaa avautua ihan uudella tavalla. Pari isovanhempaa koki ti- laisuuden myös tärkeänä pe- rinteen ja kokemuksen siirtä- jänä. He tunsivat, että lasten saattajana kirkkovierailulla he pystyivät auttamaan myös kiireisiä lasten vanhempia. Heillä kun halusta huolimat- ta ei välttämättä löydy tarvit- tavaa aikaa. - Toive on, ettei kirkko jäisi kauas lapsista, kun kir- kolla on monelle vanhem- mista kuitenkin niin suuri merkitys, kuului kommentti. Hyvän seikkailun pääl- le kerho-ohjaajat tarjosivat seikkailijoille keksit ja me- hut. - Tarjotaanhan messu- vieraillekin kirkkokahvit. (PV) Kemin tapahtumat: sivu 6

Pienen empimisen jälkeen eräs kirkkoseikkailijoista rohkaistui kokeilemaan urkujen soittoa.

Operaatio Joulun Lapsi-keräys Kemissä

Simon Kirkkoherranvirastossa OPERAATIO JOULUN LAPSI KERÄYSPISTE 9.10.-9.11. (klo 12 mennessä).

Keminmaa To 19.10. klo 13 70-, 75- ja 80- vuotiaiden yhteinen syntymäpäiväjuhla Keminsuun Nuoriso- seuran talolla, Keminsuuntie 176. Keminmaan muut tapahtumat: sivu 6

OPERAATIO JOULUN LAPSI-KERÄYS

Keräyspistees- tä saatavissa pakettiaihioita itse koottavaksi ja ohjeet lahja-

PAKETTIAIHIOITA VOI HAKEA: Pirissan kynttiläpaja, Tikankontintie 3

(9.10. alkaen), puh. 040-5445874 tai seurakunnan nuorisotoimisto, Kaivokatu 17, 30.10.-3.11. klo 11-17. VALMIIDEN PAKETTIEN PALAUTUKSET VIIKOLLA 46: Pirissan kynttiläpaja ma-pe 13.-17.11. klo 10-18 tai seurakunnan taloustoimisto ma-to 13.-16.11. klo 10-15.

paketin pakkaamiseksi. Valmiit lahjapaketit voi myös jättää keräyspisteeseen, jotka seurakunta toimittaa sitten eteenpäin.

Klubbari avaa ovensa! 1-6 –luok- kalaisille suunnattu avoimien ovi- en iltapäiväkerho, Klubbari Ase- man srk-keskuksessa 17.10, 19.10, 24.10, 31.10, 2.11, 7.11,

Tiedustelut/Kemin seurakunta/ Eija Voutilainen puh. 040-4834491.

SIMON SEURAKUNNAN ULKOALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO Simon seurakunta pyytää tarjousta seurakunnan piha- ja parkkialueiden sekä hautausmaan talvikunnossapidosta talvikausille 2018-2020. Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöasiakirjojen liitteenä olevalla lomakkeella tiistaihin 17.10.2017 klo 13.00 mennessä. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa Simon seurakunnan kirkkoherranvirastosta (Simontie 6, Simo) sen aukioloaikoina. Tarjoukseen tulee liittää todistukset verovelvollisuuksien ja eläkemaksuvelvoitteiden hoitamisesta. Lisätiedot: vs. kirkkoherra Marja-Riitta Ojala, p. 040 3528667.

Ylitornio : Jurtta vierailee

n Jurtta vierailee Ylitornion srk-kodilla syysloman jäl- keen 23.-25.10. Näyttelyssä on varattu ajat koululaisille ym. ryhmille. Se on avoinna yleisölle iltaisin klo 18-20. Jurtan omistaa Lähetysyhdistys Kylväjä, joka on teh- nyt lähetystyötä Mongoliassa vuodesta 1997 Voit tutustua paimentolaisten seurakuntakouluun Mon- goliassa lukemalla Kylväjä-blogin kirjoituksen (www. kylvajablogi.fi, 9.10.)

Simon tapahtumat: sivu 7

Lue jurtasta sivu 4. Ylitornio muut tapahtumat: sivut 7-8

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-flipbook" TITLE="Learn about Creating Flipbooks with FlippingBook">FlippingBook</A> flipbook maker