Telefonnøgle Næstved 1939

~

Olier

1CSTVE0 i,

Næstved og Omegns Telefonnøgle 1989 19. Anrgang

1989

« \

MTIESELSMB SYDSJÆLLANDS STØRSTE fÆNQBNsÆf

INDHOLD:

tf

SPAREKASSEN tor \s'«ihe

Ca. 5000 Telefonabonnenter bruger hver Dag nær­ værende Teleforihaand- bog. — Fra alle Sider erkender man. at Næ«#- ved ny Omeqn* Telefon - nøqle ny Hnndelskalen- der er en eneataaende Lokalhaandbog med en ganske usædvanlig an- noncemæsalg Slagkraft.

1. Stedbetegnelse. 2. Realreglster. 3. Navneneglster for Næstved. 4. Navneregister for Op­ landet. 5. Fag register. 6. Numerreglster for Næstved By. Handelskalender. Udgivet af SYDSJÆLLANDS ANNONCEBUREAU HJ. af Østergade »g Amtmandsgade, Næstved. Tlf. 761 (flere Ledn.i. 7.

K

K« > 000.000

Aktiekapital ........... Rrwver................

Vi sabner I April Maimed IWIH tre Underafdelinger pas fnlgendc J^te der I Byens Yder­ kvarterer, nemlig

...... Kt. 2.455.761

tf » (

• •••«••• i#lt»**** * 4* • » * * •

> —; N

l, llmniien I 4Wrliii«.trii|t I \* lldlslnl

\%4

WILH. SMITH NÆSTVED

ALLE BANKFORRETNINGER UDFØRES

TCLEFONt NÆSTVED 700

TArJfo* IS(V

S AN l> V RI)

48

KYLLING« • . K A K R R H J¥. K S M. HH

KORN . lOOIKSTOmR . RUNSTGØDRING • KUL

DEM SYSTEMATISKE OPSPARING ER VEJEN Tit VELSTAND .. ■ - ■ ' ■ —■ »■ »

ff

Noteringer.

C HR B I S G AAR D

JOHS. AAR1S-LARSEN Ringstedende 27 . Fget GUsallbtri. Glat tneslet . Værksted for Blysrb^jd«. Telefon 943. f\,vat 1379.

TeU'levta VOR*

Autorisere* Forhandler *or Narttvrd wtdl OpLnd

i hryaler — IMynouth — !Mp O* K. W. •-* Wandeirr og Mylmg Benzintank, Autoreparation. Vaskehal OtCø og (fcmmt, .. .......X

Ali Glarmesterarbejde udføres.

e i"

: '

1

Made with FlippingBook - Online magazine maker