Haslev - Henvendelse vedrørende begravet tysker, 1950

19. januar 1959.

Sognerådet.

EM/ES.

Som svar på Deres skrivelse af 13. ds, bekræftes herved, at Rudolf BShnert, fjørdt den 3. marts 19o3, er død den 23. mal 1946 på flygtningelazarettet i Haslev. P. s. v.

Sognerådsform.

Fru Mlna BShnert, Iffezheim, Kr. Rastatt. Reg. Bez. Stidbaden, Tyskland.«

Iffezheim, den 13. ^anuar 1959

Mina Bohnert geb. loose Iffezheim, Kr. Rastatt. Reg. Bez. Sudbaden

An das S t a n d e s a m t H a s l e v / Danemark

Deutschland.

Ioh bitte hoflichst um eine Sterbeurkunde flir meinen Ehemann Rudolf Bohnert, geb. am 3. Marz 19o3 verstorben am 23. Mai 1946 in H a 3 1 e v. im Fluehtlingalazarett Fiir Ihre Mtihe danke ich im Voraus und griifie mit ergebenster Hoohachtung

I ND g a a b t

12.0EC.1980

Politiafdelingen under flygtningeforsorgen

Journ. Fl. H. J. Ved besvarelse bedes dette nr. anført.

Frederiksgade 9 Telefon Palæ 9748 København K., d. ...... 1 1 ...Dfi.C.emb^.r 1Q5 0

T I L

K O M M U N E K O N T O R E R i H A S L E V . En Udskrift af RegravQls<=>sprotokoll°n »11 °n Dødsattest udb^d^s for d»n paa Haslev Kirk»gaard i Grav Nr. 34 bQgrav°d» SS.Ang«horige. Meddelelsen bedes tilstillet Und»rtg. personlig. M e ! vanlig nils°n

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4-5

Made with FlippingBook - Online magazine maker