Haslev - Henvendelse vedrørende begravet tysker, 1950

12.0EC.1980

Politiafdelingen under flygtningeforsorgen

Journ. Fl. H. J. Ved besvarelse bedes dette nr. anført.

Frederiksgade 9 Telefon Palæ 9748 København K., d. ...... 1 1 ...Dfi.C.emb^.r 1Q5 0

T I L

K O M M U N E K O N T O R E R i H A S L E V . En Udskrift af RegravQls<=>sprotokoll°n »11 °n Dødsattest udb^d^s for d»n paa Haslev Kirk»gaard i Grav Nr. 34 bQgrav°d» SS.Ang«horige. Meddelelsen bedes tilstillet Und»rtg. personlig. M e ! vanlig nils°n

Made with FlippingBook - Online magazine maker