april_2012_high.pdf

www.nams.is

DREIFIBRÉF NÁMSGAGNASTOFNUNAR

2012

APRÍL

SAGA Frelsi og velferð – Saga 20. aldar II

Stika 1b – Nemendabók, æfingahefti, kennarabók, verkefni og lausnir

Bókin Frelsi og velferð er framhald bókarinnar Styrjaldir og kreppa . Þessar bækur eru þýddar úr norsku og staðfærðar eftir föngum. Frelsi og velferð fjallar um tímann frá lokum síðari heimsstyrjaldar fram á síðustu ár. Sögueyjan 3. hefti 1900–2010 Bók, hljóðbók og kennsluleiðbeiningar með verkefnum Sögu- eyjan 3. hefti 1900–2010 er þriðja og síðasta bókin í bóka- flokknum Sögueyjan sem Námsgagnastofnun gefur út. Megin- markmið bókarinnar er að varpa ljósi á íslenskt samfélag frá aldamótum 1900 til okkar tíma. Á www.nams.is eru kennslu- leiðbeiningar með verkefnum og hljóðbók. STÆRÐFRÆÐI Sproti 2b – Kennarabók Kennsluleiðbeiningar með Sprota 2b.(Ný útg. 2012) Aftast eru nokkur verkefnablöð til ljósritunar. Efnisþættir í Sprota 2b eru : Tölur upp í 100 – samlagning, tími, tölur upp í 100 – frádráttur, samhverf form og myndir, að tvöfalda helminga, þrívíð form, flatarmál, sléttar tölur og oddatölur og reikningur. Geisli 2B – Grunnbók/vinnubók/lausnir (Ný útg. 2011) Geisli 2B – Grunnbók er í námsefnisflokki í stærðfræði fyrir miðstig grunnskóla. Þessi bók er hluti af kjarnanámsefni fyrir miðstig sem samanstendur af grunnbókunum Geisla 2A og 2B ásamt vinnubókum, þremur þemaheftum og verkefnamöppu. Áður var gefin út ein grunnbók. Lausnir við bækurnar eru á Stærðfræði á miðstigi – Veftorg á www.nams.is

Stika er námsefnisflokkur í stærðfræði fyrir miðstig grunn- skóla. Efnið er framhald af stærðfræðiflokknum Sproti sem er fyrir yngsta stig. Stika býður upp á sveigjanleika í stærð- fræðikennslunni með því að gefa kennurum möguleika á að nota mismunandi kennsluaðferðir. Efnisþættir í Stiku 1b eru : Mælingar, almenn brot, margföldun og deiling og mynstur Nemendabók Námsefnið er sett fram með það í huga að hægt sé að aðlaga kennsluna nemendum með mismikla getu. Með hverjum kafla eru próf og æfingasíður. Æfingahefti Efni æfingaheftisins er skipt eftir efnisþáttum í kafla og þeim er gróflega skipt í þrjú þyngdarstig. Kennarabók Efni kennarabókarinnar fylgir efnisþáttum nemendabókar. Aftast í bókinni eru verkefnablöð til ljósritunar. Verkefni Vekefni til útprentunar með bókinni Stika 1a og 1b er á vef í fjórum hlutum. Lausnir við bækurnar eru á vef. Verkefnin ásamt lausnum eru einnig á Stika – Veftorg á www.nams.is

NÁMSGAGNASTOFNUN 2012

www.nams.is

ÍSLENSKA Lestrarlandið – Vinnubók 1

miði að auka fjölbreytni verkefna og einfalda nemendum að ná tökum á efnisþáttum bókanna. Nemendur geta fylgst með hve mörgum spurningum þeir ná að svara rétt hverju sinni. Á vefnum eru verkefni með bókunum, Lífheimurinn, Manns- líkaminn og Maður og náttúra . Jarðfræðivefurinn Jarðfræðivefurinn er gagnvirkur vefur fyrir miðstig og ung- lingastig. Nýtt efni er komið í kaflann um eldgos en í honum er fjallað um hvað veldur eldgosum, hvað gerist þegar gýs, ólíkar gerðir eldstöðva, gosbelti á Íslandi og helstu eldstöðvar á landinu. Þar er jafnframt tímalína yfir helstu gos á Íslandi frá 1902 og þrjár fræðslumyndir. Þær fjalla um eldvirkni á Íslandi, um gosið í Heimaey þar sem má meðal annars sjá afleiðingar eldgosa og um Surtsey. LÍFSLEIKNI Stefnan sett! – Um náms- og starfsval Mappa og vefur Mappan er hugsuð til að nemendur geti safnað í hana fjöl- breyttum gögnum sem þeir afla sér í námi sínu í náms- og starfsfræðslu en ábendingar um hvernig nota má efnið er að finna í kennsluleiðbeiningum sem eru á samnefndum vef. Á vefnum má einnig finna gagnvirka áhugakönnun, krækjur í heimasíður ýmissa stofnana og framhaldsskóla o.fl. Nám í skóla um hamingju og velferð – Að sitja fíl Nám í skóla um hamingju og velferð – Að sitja fíl er handbók fyrir kennara sem byggist á hugmyndum jákvæðrar sálfræði. Í henni er meðal annars að finna hugmyndir um viðfangsefni í kennslustundum og ráðleggingar um hvernig má innleiða verk- efni sem aukið geta velfarnað nemenda. Í bókinni er mikið af hagnýtum og faglegum leiðbeiningum og tillögum um hvernig skipuleggja má kennslu í lífsleikni á skemmtilegan hátt.

Þessi bók er sú fyrri af tveimur vinnubókum með Lestrarland- inu þar sem lögð er áhersla á að þjálfa meginþætti lestrar- náms. Gert er ráð fyrir að vinnubækurnar séu notaðar samhliða lestrarbókinni. Svaðilför í berjamó – Hljóðbók Hljóðbók með samnefndri bók úr flokknum Auðlesnar sögu- bækur. Bókin er til niðurhlaðs á www.nams.is Mér er í mun … er sýnisbók bókmennta. Stiklað er á stóru í ís- lenskri bókmenntasögu, dæmi eru tekin, þjóðþekkt skáld eru kynnt en jafnframt eru verk yngri höfunda skoðuð. Bókin skiptist þannig að á eftir almennri umfjöllun um bókmenntir koma bókmenntatextar og stiklur um höfunda í aldursröð. Kennsluleiðbeiningar og hljóðbók eru á www.nams.is. Beinagrindur – Kennsluleiðbeiningar/Innlagnir Beinagrindur – innlagnir eru kennsluleiðbeiningar með bók- inni Beinagrindur – Handbók um ritun. Innlagnirnar eru settar upp á einfaldan hátt í Power Point og geta kennarar valið í flestum köflum um tvær mismunandi tegundir ritunar. NÁTTÚRUFRÆÐI Maður og náttúra – Grunnbók og verkefni Maður og náttúra er í flokknum Litróf Náttúrunnar sem er námsefni í náttúrufræði fyrir unglingastig. Bókin er í fimm köflum. Verkefni til útprentunar eru á www.nams.is. Litróf náttúrunnar – Gagnvirk verkefni Á þessum vef eru gagnvirkar krossaspurningar í náttúrufræði sem eru tengdar bókaflokknum Litróf náttúrunnar . Efnið er ætlað sem þjálfunarefni fyrir nemendur með það að mark- Mér er í mun … Lesbók og kennsluleiðbeiningar og hljóðbók

;^ILjQTNZ yJMZRIU~ VINNUBÓK

NÁMSGAGNASTOFNUN 2012

LISTGREINAR Hagnýt Leiklist – Handbók kennara og fræðslumynd Aðferðir leiklistar nýttar til náms Hagnýt leiklist er handbók ætluð kennurum. Í bókinni ertu teknir saman tugir kennsluaðferða í leiklist og leiðbeiningar um beit- ingu þeirra. Í leiklist er unnið markvisst að því að efla ábyrgðar- kennd nemenda, frumkvæði, sjálfstæði og umburðarlyndi og að gefa þeim tækifæri til að afla sér þekkingar sem ýtir undir frumlega hugsun og sjálfstæð vinnubrögð. Fræðslumyndin sýnir þrjú heildstæð kennsluverkefni í leiklist, eitt fyrir hvert stig grunnskólans. Raðað er saman nokkrum kennsluaðferðum leik- listar þannig að úr verði heildstætt ferli. Aðferðirnar má nýta með nánast hvaða námsefni sem er en hér er unnið með Ástar- sögu úr fjöllunum, Snorra sögu og Kjalnesinga sögu. TUNGUMÁL Lyt og se – Vefur Vefurinn Lyt og se er gagnvirkur vefur í dönsku fyrir unglingastig á www.nams.is. Vefurinn samanstendur af níu stuttum mynd- böndum og þeim fylgir fjöldi gagnvirkra verkefna. Hvert mynd- band er á bilinu þrjár til fimm mínútur að lengd og hverjum þætti fylgja fjögur til fimm verkefni. Spotlight 9 – Lesbók, vinnubók, kennsluleiðbeiningar og CD Í lesbókinni Spotlight 9 eru sex einingar eða kaflar. Þrír þeirra hefjast á tveimur grunntextum og þar á eftir fylgja fjórir val- textar, Cool reads. Þrír kaflar fjalla um Kanada, New York og Asíu. Í vinnubókinni eru æfingar og verkefni með textum í les- bókinni og lagatextum. Æfingar merktar með stjörnu eru erfið- ari. Málfræðiæfingar eru aftast og tengjast ekki textunum í les- bókinni. Á geisladiskinum eu textar, tónlist, hlustunaræfingar og próf úr þeim. Í kennsluleiðbeiningunum með Spotlight 9 eru leiðbeiningar og ráð með hverri einingu, fjölföldunarsíður með æfingum, handrit að hlustunaræfingum, einingarpróf auk mál- fræðiprófa.

TRÚARBRAGÐAFRÆÐI Bókin um Tíslu – Bók og vefur

Um er að ræða námsbók í siðfræði og lífsleikni. Hún fjallar um hugsanir, tilfinningar og atvik sem upp kunna að koma hjá börnum við upphaf skólagöngu og hvernig má takast á við breytingar á jákvæðan hátt. Á vefnum eru myndir og nótur með Tísluvísunni. Hægt að hlusta á hana sungna eða eingöngu með undirspili, einnig eru myndirnar úr bókinni með og án texta. Trúarbragðavefurinn Trúarbragðavefurinn kemur til móts við vaxandi fjölmenningu í samfélaginu með það markmið að draga úr fordómum og bæta samskipti manna á milli. Trúarbrögð eru mikilvægur þáttur í allri menningu og áríðandi að börn jafnt sem fullorðnir tileinki sér umburðarlyndi gagnvart gildum annarra. Á vefnum er að finna kynningu á fimm af áhrifamestu trúarbrögðum heims, gagnvirk verkefni, tenglasöfn og vefleiðangur.

NÁMSGAGNASTOFNUN 2011

NÁMSGA NASTOFNU 2012

Page 1 Page 2 Page 3

Made with FlippingBook HTML5