Kirkkolaiva nro 18

Kirkkolaivaa ei jaeta automaattisesti jos postiluukussa on ilmaisjakelulehtien kielto. Lehden saa silloin osoitteellisena ilmoittamalla osoitteensa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon.

K em i -To r n i o n r o v a s t i k u n n a n s e u r a k u n t i e n l e h t i • No 1 8 • 3 0 . 8 . 2 0 1 7

www.kirkkolaiva-lehti.fi

Kemi valitsee näistä kirkkoherran.

Kimmo Kieksi

Tuomas Tölli

Nona Lehtinen

Suuri vaalipaneeli keskiviikkona 6.9. Kemin kirkkoherran vaalin ENNAKKOÄÄNESTYS ALKAA 11.9.

Kolmen ehdokkaan esittely takasivulla

Yhteinen vaalipaneeli keskiviikkona 6.9. Kaikkien ehdokkaiden yhteinen vaalipaneeli järjestetään keski- viikkona 6.9. klo 18 seurakunta- keskuksessa. Seurakuntalaisilla on mahdolli- suus tehdä ehdokkaille kysymyk- siä. Niitä toivotaan lähetettäväksi myös etukäteen sähköpostilla: ulla.koskela@evl.fi

n Kemin kirkkoherran vaalissa on jäljellä kolmas vaalinäyte en- si sunnuntaina 3.9., jolloin klo 10 alkavassa messun Kemin kirkossa toimittaa ja siinä saarnaa kolman- nella vaalisijalla oleva Tornion seurakuntapastori Nona Lehtinen . Messun jälkeen seurakuntakes- kuksessa on kirkkokahvit, joilla seurakuntalaisilla on mahdollisuus tavata ja tutustua ehdokkaaseen. Oulun Karjasillan kappalainen Kimmo Kieksi ja Kemin seura- kuntapastori Tuomas Tölli ovat vaalinäytteensä antaneet edellisinä pyhinä. Sivuilla 4-5 tunnelmia messuista ja kirkkokahveilta.

Ennakkoäänestys ma 11.9. alkaen

Äänioikeutettu, jonka ky- ky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, saa äänestää ennakolta kotonaan ennakkoää- nestysviikon aikana. Pyyntö täs- tä on ilmoitettava vaalilautakun- nalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeis- tään pe 8.9. klo 16. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 17.9. klo 10 juma- lanpalveluksen jälkeen kirkossa.

Ennakkoäänestys alkaa Kemin seurakuntakeskuksessa (Kirkko- puistokatu 11) maanantaina 11.9. klo 9 ja jatkuu arkisin joka päi- vä klo 9-18 perjantaihin 15.9. saakka. Lisäksi ennakkoäänestää voi seuraavissa paikoissa: * ti 12.9. klo 11-13 Palvelukes- kus Purolassa (Purolankatu 1) * ti 12.9. klo 14-17 Paattionleh- don kerhohuoneella (Tornionkatu 81) sekä * ke 13.9. klo 11-17 Veitsiluo- don kirkolla, Satamalehdontie 1.

Kemin kirkkoherran virkaa hakeneet on asetettu koulutuksensa, kokemuksensa ja muiden ansioiden perusteella kol- melle vaalisijalle. Niiden järjestyksellä ei kuitenkaan ole merkitystä valinnassa. Valituksi tulee se, joka saa eniten ääniä. 1. vaalisijalla on Oulun Karjasillan kappalainen Kimmo Kieksi , s. 1973. 2. vaalisijalla on Kemin seurakunta- pastori Tuomas Tölli , s. 1978. 3. vaalisijalla on Tornion seurakunta- pastori Nona Lehtinen , s. 1979. Kirkkolaivan toimitus teki ehdokkail- le viisi kysymystä. Lue vastaukset takasivulta 12.

TERVOLA Juhlavuosien puut istutettiin srk-keskuksen eteen • SIVU 10 Kirkolliset s. 10

YLITORNIO Uutta kanttoria haetaan Hannan tilalle • SIVU 11 Kirkolliset s. 11

KEMI Pekka

KEMINMAA Sanna Komulainen

TORNIO Ari ja Marja

SIMO Kyläkirkot Alaniemellä ja Ylikärpässä su 10.9. • SIVU 10 Kirkolliset s. 10

Simojoki konsertoi Kemissä 7.9. • SIVU 5 Kirkolliset s. 4-5

iloitsee mm. perheretkien

Juntunen vierailevat la-su 2.-3.9. • SIVU 7 Kirkolliset s. 6-7

suosiosta • SIVU 8 Kirkolliset s. 8-9

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-flipbook" TITLE="Learn about Creating Flipbooks with FlippingBook">FlippingBook</A> flipbook maker