2020_TFH_Sweden_PDF_LR

Dockor | Kommunikation

Kompishund Nästan som en riktig hund! Är batteridriven och med sensorer kan du styra hunden att göra saker så den känns nästan som en riktig hund. Ljudet som hunden ger ifrån sig är utvceklat tillsammams med specialister inom geriatrik för att förstärka banden mellan hunden och användaren. Du kan tom känna hundens hjärtslag. Används med god framgång hos personer med demenssjukdom. 4x C ingår. • 22 x 25 x 32cm 5HCDG 2.625 kr 2.100 kr

Rödlätt kompiskatt 4x C inc. • 22 x 25 x 32cm 5HCCO 2.625 kr

2.100 kr

Silvergrå kompiskatt 4x C inc. • 22 x 25 x 32cm 5HCCS 2.625 kr

2.100 kr

Kompisdjur Intelligenta sensorer ger djuren en verklig känsla. Specialister inom geriatrik har varit med i utvecklingen av dessa produkter för att få fram så verklighetstrogna läten som möjligt för att öka intresset och uppmärksamheten hos användaren. Du kan också känna hjärtslagen. En fin produkt för alla men framförallt uppskattad på äldreboenden. 4x C Ingår. • 22 x 25 x 32cm 5HCBW 2.624 kr 2.099 kr

Ida • 50cm 5ENID 1.655 kr

1.324 kr

Sara • 30cm 5EMSA 1.238 kr

990 kr

Harry • 50cm 5ENHR 1.655 kr

1.324 kr

Elias Babydocka. • 40cm 5EMLS 1.236 kr

Lilly • 40cm 5EMLL 1.214 kr

Maria • 50cm 5ENMR 1.655 kr

971 kr

1.324 kr

989 kr

Beställ på order@tfhsensory.se eller på www.tfhsensory.se

Har du frågor vill vi gärna hjälpa! Kontakta oss via mail eller telefon.

104

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online