2020_TFH_Sweden_PDF_LR

109 - 145

På TFH har vi designat och installerat Multi Sensoriska Miljöer ( MSE ) i över 25 år runt om i världen. Exempel på verksamheter är skolor, sjukhus, dagliga verksamheter, psykiatri, kriminalvård, förskola och äldreboenden. I vår högintensiva vardag ser vi också ett ökat intresse även från företag som vill erbjuda sin personal en “laddstation” för ett ökat välmående. Vi är inga standardmänniskor, därför gör vi inga standardrum. Vi erbjuder passiva rum med också aktiva genom att flera av våra produkter är interaktiva.

Med interaktiviteten till hjälp kan du som användare styra det som händer i rummet med hjälp av olika styrmedel. Pekskärmstekniken har även kommit till vår värld och ger för vissa en fantastisk potential att styra och interagera med det som händer i rummet. Vår teknik är alltid enkel att använda. Det är poängen! Hoppas vi får var med och förverkliga er dröm om ett Sinnesrum skapat för era behov.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online