2020_TFH_Sweden_PDF_LR

MSE TV | MSE / Sinnesrum

Apple TV Kan ej köpas av THF - ni behöver införskaffa en Apple TV för att kunna använda MSE TV. 9APTV

Data/video projector Perfekt för vårt syfte. 9GTVP 6.600 kr

MSE TV TFH har långsiktiga planer för utvecklingen av MSE miljöer. De senaste året har vi lanserat vår MSE TV tillgänglig på App-store genom en Apple-TV. 9MTV 4.393 kr 3.514 kr

5.280 kr

Trådlös Ljuslist Interaktiva ljuslister som kan styras av någon av våra interaktiva kontroller. • 1m 9CLWS 5.188 kr 4.150 kr

Ljuslist 3m Upp till 6m kan styras samtidigt. • 1m 9CLWS3 3.179 kr

2.543 kr

Beställ på order@tfhsensory.se eller på www.tfhsensory.se

Har du frågor vill vi gärna hjälpa! Kontakta oss via mail eller telefon.

118

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online