2020_TFH_Sweden_PDF_LR

MSE / Sinnesrum | Gungor till Sinnesrummet

Sensory Integrationställning Denna ställning kan måttanpassas utifrån era behov och utrymme. Vårt smarta skensystem gör det möjligt för upp till 4 olika gungor. Gungor ingår ej. Ingen åverkan i er miljö. 8SIBM

Hörnstativ till Lövstol Robust stativ för lövstolen. För hörnplacering. Stol ingår ej.

• 160 x 160 x 200cm 8ROLCF 4.988 kr

3.990 kr

Lövstolsstativ T ( stol ingår ej) Välj ett stativ som passar er. • 218 x 215cm 8ROLCS 4.888 kr

Lövstol - endast stolen En kär vän sedan många år tillbaka i

3.910 kr

Ställning till hängmattestol Lättkopplad ställning för hängmattestolar som inte används i aktiv gungning. 120kg max. • 145 x 160 x 225cm 8LUNF 4.084 kr

Lövstolsstativ C ( stol ingår ej) Bra alternativ för hörnplacering av stol. Inga ben i vägen. 8ROLCC 4.888 kr 3.910 kr

Sinnesrummet. Stol - ingen gunga även om den erbjuder lätt rörelse. Även personer med rörelsehinder får en trygg positionering i stolen. 100kg max. • Längd: 165cm 8ROLC 9.988 kr 7.990 kr

3.267 kr

Online: www.tfhsensory.se

Priser inklusive moms visas i grått.

139

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online