2020_TFH_Sweden_PDF_LR

23 - 32

Att ha en nedsatt hörsel eller ingen HÖRSEL alls kan påverka din förmåga att förstå tal, skilja ljud och koncentrera sig. Vi tillhandahåller ett brett utbud av produkter som stimulerar hörseln. När man inte kan höra kan man uppfatta ljud genom vibrationer.

Exempel på produkter som erbjuder detta hittar ni också på dessa sidor.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online