2020_TFH_Sweden_PDF_LR

33 - 46

Välkomna till kapitlet som vi kallar TAKTILT !

Produkter i det här avsnittet har valts speciellt med tanke på de som söker taktil stimulans på olika sätt.

Vår hud är vårt största sensoriska organ. Kittlande etiketter och okända material kan vara irriterande, men för de som är taktilt över - eller underkänsliga kan det vara outhärdligt. Vi tror att exponering för nya material skall vara kul och att vi genom kontrollerad taktil lek kan vidga våra sinnen och minska den obehagliga upplevelsen.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online