2020_TFH_Sweden_PDF_LR

59 - 78

Det VESTIBULÄRA sinnet registrerar hur vi rör oss och hjälper oss att tolka var vi befinner oss i förhållande till marken och till andra föremål i vår omgivning. Det vestibulära sinnet hjälper oss att reglera vår hållning, huvudets position, vår balans och våra rörelser. Det vestibulära sinnet hjälper oss att känna om en rörelse är snabb, långsam eller rytmisk.

Om vi snurrar, ökar eller minskar hastigheten, till exempel när vi gungar eller åker bil. På kommande sidor hittar ni ett fantastiskt utbud av olika produkter som stimulerar just det Vestibulära sinnet eller balanssinnet.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online