2020_TFH_Sweden_PDF_LR

79 - 88

MOTORISKA färdigheter är helt enkelt handlingar som involverar rörelse och kontroll av muskler. De motoriska färdigheterna vi använder kan delas upp i grovmotorik (kroppsuppfattning, balans och kontroll på kroppen när du kryper, hoppar, springer etc.) och finmotorik ( mindre muskler jobbar för att röra, känna, plocka upp, klämma, greppa etc.).

Många individer kämpar med sensoriska utmaningar i vardagen men många gånger kan dessa hinder övervinnas. Vi vill med våra produkter uppmuntra, stärka och utveckla motoriska färdigheter genom glädje och lek!

Vad väntar du på?

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online