2020_TFH_Sweden_PDF_LR

79 - 88

MOTORISKA färdigheter är helt enkelt handlingar som involverar rörelse och kontroll av muskler. De motoriska färdigheterna vi använder kan delas upp i grovmotorik (kroppsuppfattning, balans och kontroll på kroppen när du kryper, hoppar, springer etc.) och finmotorik ( mindre muskler jobbar för att röra, känna, plocka upp, klämma, greppa etc.).

Många individer kämpar med sensoriska utmaningar i vardagen men många gånger kan dessa hinder övervinnas. Vi vill med våra produkter uppmuntra, stärka och utveckla motoriska färdigheter genom glädje och lek!

Vad väntar du på?

www.specialneedstoys.com

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online