2020_TFH_Sweden_PDF_LR

97 - 108

Vi har alla en önskan att uttrycka oss på ett eller annat sätt.

I detta avsnitt KOMMUNIKATION kan du utforska de produkter som fungerar bäst för dig.

Vi har utvecklat roliga och stimulerande produkter som

uppmuntrar till samspel, självuttryck och som hjälper till att kommunisera och socialisera.

Vänd blad för att ta reda på mer!

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online