Żłobek Przedszkole 2021/2022. Nowa Szkoła

2O21 2O22

żłobek przedszkole

Drodzy Klienci,

ofercie zwracamy również uwagę na komfort nauczycieli i opiekunów. Proponujemy funkcjonalne przewijaki wypo - sażone w schody, mobilne szafki, stoliki ułatwiające pracę z kilkorgiem dzieci jednocześnie, a także lekkie obrotowe krzesła i wygodne biurka. Od lat towarzyszy nam przekonanie, że rozwój i bezpie - czeństwo dziecka stanowią najwyższy priorytet, dlatego wszystkie produkty sygnowane logiem Nowej Szkoły speł - niają standardy bezpieczeństwa i jakości dla placówek edukacyjnych. Dla ułatwienia nawigacji po ofercie, katalog podzielony jest na 9 kategorii tematycznychwyróżnionych kolorowymi registrami oraz posiada czytelny indeks. Zamówienia można składać za pośrednictwem doradców handlowych, których dane kontaktowe znajdą Państwo na ostatnich stronach lub poprzez kontakt z BiuremObsługi Klienta. Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do naszego sklepu internetowego: sklep.nowaszkola.com

niniejszy Katalog zawiera kompleksowe wyposażenie me - blowe, miękkie siedziska piankowe, kształtki rehabilitacyjne, materiały artystyczne, gimnastyczne oraz ofertę pomocy dydaktycznych wspomagających etapy rozwoju dziecka od urodzenia do 7 lat. W ofercie Nowej Szkoły znajdują się gotowe aranżacje meblowe, kompleksowe wyposażenie sal żłobkowych i przedszkolnych, sypialni, jadalni, łazienek oraz funkcjo - nalne szatnie. Posiadamy także sprzęt rehabilitacyjny naj - wyższej jakości, wyposażenie ogródków, placów zabaw i nowoczesnych kącików zabaw oraz sprzęt komputerowy i multimedialny. Na stronach katalogu znajdują się zarówno nasze bestsel - lery, jak i ponad tysiąc całkowicie nowych produktów, od - powiadających trendom wciąż zmieniającego się świata. Proponujemy rozwiązania oparte o nowoczesny design w połączeniu z wysoką jakością. Zawarte w katalogu rozwiązania sprzyjają bezpiecznej zabawie i nauce oraz efektywnemu wypoczynkowi. Przy - gotowaliśmy dla Państwa niemal osiem tysięcywyjątkowych produktówzgodnych zarówno z wymogami podstawy pro - gramowej jak i z rytmem dnia małego dziecka. W naszej

Życzymy udanych zakupów i ciekawych inspiracji

Zespół nowej szkoły

meble i wyposażenie 008–409 sprzęt multimedialny 410–491 mała motoryka 492–547 kształcenie i wychowanie 548–755 muzyka i teatr 756–801 plastyka 802–915 zabawki 916–1053 duża motoryka 1054–1211 integracja sensoryczna 1212–1346

bezpieczne PCW bez ftalanów

BEZ FTALANÓW

NADRUK

NOWOŚĆ

TYLKO U NAS

DLA NAUCZYCIELA AKTUALIZACJA PRODUKTU

cena zł

NOWA LEPSZA CENA cena zł

SPIERALNE

MAGNETYCZNE

PROMOCJA

sklep.nowaszkola.com

1

zakład produkcyjny

Od początku istnienia firmy inwestujemy w profesjonalne rozwiązania służące produkcji. Zdając sobie sprawę z wciąż rosnących wymagań rynku, nasz park maszynowy jest regularnie aktualizowany o nowe maszyny.

2

magazyn

sklep.nowaszkola.com

3

UŻYWAMY PŁYTY MEBLOWE:

BRZOZA

BUK

BIAŁA

HDF (gr. 3,2 mm)

cubo, fresh, prima, modern, pastel, tęczowa, fantazja, minty, moduł +, maxi color, exclusive

prima, klasyczna, seria +,

lokomotywa

cienkie półeczki

skala 1 : 1

skala 1 : 1

PŁYTAWIÓROWA Z LAMINATEMMELAMINOWYM LUB LAMINATEMHPL (gr. 18 mm, 25 mm)

skala 1 : 1

PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA TRUDNOPALNA (gr. 18 mm)

4

skala 1 : 1

MDF LAMINOWANY fronty i aplikacje (gr. 12 mm), półeczki (gr. 6 mm)

skala 1 : 1

antypoślizgowy

bezpieczne PCW bez ftalanów

antypoślizgowy

antypoślizgowy

skaden / PCW

sklep.nowaszkola.com

5

WYPEŁNIENIA PIANKA POLIURETANOWA

wysoka gęstość i sprężystość pianki

gęstość: R-80

gęstość: 25 kg/50 m3

GRANULAT PIANKOWY

WATOLINA

GRANULAT STYROPIANOWY

TKANINA PCW ZEWNĘTRZNA z zamkiem błyskawicznym umożliwiającym wymianę worka WOREK BAWEŁNIANY z zamkiem błyskawicznym WYPEŁNIENIE Z GRANULATU

1

2

3

2

3

1

6

Inst y tut Nadzoru Technicznego Sp. z o.o. (INT) jest renomowanym dostaw - cą usług badawczych oraz certyfikacyjnych dla branży sportowej, meblowej, edukacyj - nej i architektonicznej. To firma z polskim kapitałem, której misją jest działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa urzą - dzeń technicznych. INT świadczy usługi w obszarach certyfi - kacji wyrobów oraz kontroli i odbiorów tech - nicznych. Eksperci Instytutu i Nadzoru Technicznego pracują na rzecz przys złości polskiej normalizacji w Komitetach Technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Dzięki swemu szczególnemu ukierunkowaniu na jakośćusługi profesjonalizm, INTzyskałowielu wiodących producentów, dystrybutorów i impor - terów z różnych dziedzin przemysłu, w tym czo - łowychprzedstawicielibranżyrekreacyjnej i spor - towej. Przyznane firmieNowa Szkoła certyfikaty Instytutu Nadzoru Technicznego stanowią gwa - rancjębezpieczeństwa i potwierdzają, że produ - kowane przez nią wyroby spełniają wymagane standardy normatywne i jakościowe.

Wiarygodność, bezstronność i rzetelność działalności InstytutuNadzoru Technicznego potwierdza akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji. To dowód wysokiej jakości usług, etyki i kompetencji personelu INT. Dzięki niej certyfikaty sygnowane przez INT są – zgodne z unijnym rozporządzeniem nr 765/2008-uznawana na obszarze całej Unii Europejskiej. Akredytacja nr AC 171 dla INT jako jednostki Certyfikującej Wyroby obej - muje wiele norm na urządzenia sportowe, meble oraz wyposażenie placów do zabaw i gier. Oznacza to, że INT dysponuje szero - kim akredytowanym zakresem certyfikacji tego typu wyrobów. Dlatego firma Nowa Szkoła poddaje swoje wyroby analizie jakości i bezpie - czeństwa przez TÜV. Procedura certyfi - kacji jest prowadzona przede wszystkim z myślą o Państwa bezpieczeństwie i zadowoleniu. Autentyczność i aktualność certyfikatów wydawanych przez INT można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce na www. Instytut- nadzoru.com

W

G

S

Wszystkie wymiary podawane są w kolejności szerokość x głębokość x wysokość

DO WSZYSTKICH NASZYCH MEBLI REKOMENDUJEMY STOSOWANIE KOTWICY MEBLOWEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ PRZYMOCOWANIE MEBLA DO ŚCIANY I ZAPOBIEGAJĄCEJ JEGO UPADKOWI

WSZYSTKIE NASZE MEBLE PRZEZNACZONE SĄ DO SAMODZIELNEGOMONTAŻU. ABY UŁATWIC PAŃSTWU TO ZADANIE ZAPROJEKTOWALIŚMY SPECJALNY ZESTAWODPOWIEDNI DO ZŁOŻENIA KAŻDEGOMEBLA

element kotwicy przymo - cowany dowieńca górne - go mebla

element kotwicy przymo - cowany do ściany

Kotwica meblowa TBZ 0001 20 zł W celu zabezpieczenia mebla przed przewróce - niem się, musi on być w sposób trwały przymo - cowany do ściany. W paczce znajdują się kołki rozporowe przeznaczone do ściany betonowej. Różne typy ściany wymagają zastosowania od - miennego sposobu mocowania. Dostosuj typ mo - cowania do ściany jaką posiadasz w pomiesz - czeniu.

Zestaw narzędzi NS NS 9000 35 zł młotek z gumowanym trzon - kiem i dwiema wykręcanymi

końcówkami, klucz z koń - cówkami nr 13 i 16, wkrętak o wymiennych końcówkach, wkrętak kątowy o wymien - nych końcówkach, 15 końcó -

wek wkrętakowych (płaskie, krzyżakowe, gwiazdkowe, sześciokątne), praktyczne etui z uchwytem, zapinane na su - wak, 19 elem.

sklep.nowaszkola.com

7

ochrona osobista . . . . . . . . . . . . . . . 10 parawany maseczki przyłbice ��������������������������������11 dyspensery antywirusowe ������������������������������������� 12 dezynfekcja powierzchni ������������������������������������������13 oczyszczacze powietrza ��������������������������������������������14 lampy bakteriobójcze ������������������������������������������������15 serie meblowe. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 cubo ������������������������������������������������������������������������������16 pastel & tęczowa ������������������������������������������������������� 48 minty ����������������������������������������������������������������������������60 fantazja ������������������������������������������������������������������������68 dżungla ���������������������������������������������������������������������������������������� 72 royal ���������������������������������������������������������������������������������������������� 78 farma �������������������������������������������������������������������������������������������� 82 fala ������������������������������������������������������������������������������������������������ 86 lokomotywa ��������������������������������������������������������������� 90 animals ��������������������������������������������������������������������� 100 maxi color ����������������������������������������������������������������� 104 moduł+ ��������������������������������������������������������������������� 108 klasyczna��������������������������������������������������������������������116 modern ��������������������������������������������������������������������� 140 fresh ��������������������������������������������������������������������������� 156 prima ������������������������������������������������������������������������� 178 seria+ ������������������������������������������������������������������������� 188 biblioteczki ��������������������������������������������������������������� 194 meblowe kąciki edukacyjne ���������������������������������208 meble plastyczne . . . . . . . . . . . . . . 210 meble na instrumenty muzyczne . . . . 219 meble na akcesoria sportowe . . . . . . . 221 meble na klocki . . . . . . . . . . . . . . . 222 meble na gry puzzle i układanki 223 szatnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 na metalowym stelażu ������������������������������������������� 224 cubo ��������������������������������������������������������������������������������������������224 krokodyl ������������������������������������������������������������������������������������225 kredka ����������������������������������������������������������������������������������������226 miekkie siedziska szatniowe ��������������������������������� 227 ławki ������������������������������������������������������������������������� 227 szatnie modułowe ��������������������������������������������������� 228 vita ����������������������������������������������������������������������������������������������228 harmonia ����������������������������������������������������������������������������������230 żyrafa ������������������������������������������������������������������������������������������230 arabeska ������������������������������������������������������������������������������������231 błękitna ��������������������������������������������������������������������������������������231

motylki ��������������������������������������������������������������������������������������231 szatnie skrytkowe ��������������������������������������������������� 232 tęczowa pastelowa ������������������������������������������������������������������232 szatnie trudnopalne ����������������������������������������������� 233 szatnie metalowe ��������������������������������������������������� 234 wieszaki ��������������������������������������������������������������������� 238 siedziska szatniowe������������������������������������������������� 239 miekkie siedziska szatniowe ��������������������������������� 240 przechowywanie obuwia ��������������������������������������� 243 przechowywanie plecaków ����������������������������������� 243 przechowywanie skcesoriów ������������������������������� 244 znaczki na szatnie ��������������������������������������������������� 245 leżakowanie i odpoczyne . . . . . . . . . 246 łóżeczka i kojce ������������������������������������������������������� 246 pościel ����������������������������������������������������������������������� 250 przechowywanie ����������������������������������������������������� 252 kojce i bujaczki ��������������������������������������������������������� 254 higiena i wyposażenie łazienkowe 255 krzesła . . . . 270 krzesła drewniane na metalowym stelażu 270 karolki ����������������������������������������������������������������������������������������270 classic ����������������������������������������������������������������������������������������272 z regulacją wysokości ������������������������������������������������������������273 krzesła drewniane ��������������������������������������������������� 274 miś ����������������������������������������������������������������������������������������������274 lili ������������������������������������������������������������������������������������������������275 emmi ������������������������������������������������������������������������������������������ 276 mimi ��������������������������������������������������������������������������������������������277 przyborniki na krzesła ������������������������������������������������������ 277 krzesła plastikowe ������������������������������������������������� 278 motylki ��������������������������������������������������������������������������������������278 krzesła plastikowe na metalowym stelażu ������� 279 muszelki ������������������������������������������������������������������������������������279 dobre krzesła ����������������������������������������������������������������������������280 taborety �������������������������������������������������������������������� 281 dla dyrektora i nauczyciela ����������������������������������� 282 stoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 stołyklasycznezdrewnianymi nogami z regulacją ����� 284 stoły ergo z drewnianymi nogami . . . . . . 288 stoły klasyczne z metalowymi nogami ��������������� 290 stoły lux z blatem ze sklejki pokrytej hpl ����������� 295 stoły z blatem z płyty meblowej pokrytej hpl 295 stoły na metalowej ramie ������������������������������������� 295 stoły motylki z blatem plastikowym i metalowymi nogami z regulacją ������������������������������������������������� 296

8

meble i wyposażenie

miękkie poduszeczki przytulanki �������������������������341 miekkie maty . . . . . . . . . . . . . . . 342 kąciki zabaw ������������������������������������������������������������ 350 dywany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 miękkie maty poliestrowe . 359 maty poliestrowe . . . . . . . . . . . . . . 360 maty polietylenowe . 362 maty z pianki eva . 363 naklejki podłogowe schodowe i ścienne . . 364 tablice i gabloty . 365 aplikacje ścienne . . . . . . . . . . . . . . 368 zabezpieczenia klas . 370 wózki dziecięce grupowe . . . . . . . . . 372 stołówka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 gabinet dyrektora . 390 kolekcja meblowa exclusive �������������������������������� 390 gabinet lekarsko-pielęgniarski . 398 zaplecze socjalno gospodarcze . 402 przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . 405

stoły dla maluchów ������������������������������������������������ 298 stoły z pojemnikami ���������������������������������������������� 299 ławki przedszkolne . 300 ławki z regulacją wysokości �������������������������������� 300 ławki bez regulacji wysokości ������������������������������ 301 classic ���������������������������������������������������������������������������������������301 aso ���������������������������������������������������������������������������������������������302 stoły mobilne . 304 stoły składane . 305 biurka . . . . 306 biurka prof �������������������������������������������������������������� 306 biurka info ���������������������������������������������������������������� 308 biurka prima �������������������������������������������������������������310 biurka cubo ���������������������������������������������������������������311 biurka lokomotywa �������������������������������������������������312 biurka fantazja ���������������������������������������������������������312 biurka pani Kasi �������������������������������������������������������313 biurka Ali �������������������������������������������������������������������313 mebelki piankowe . 314 krążki do siedzenia �������������������������������������������������314 pufy ���������������������������������������������������������������������������319 foteliki, kanapki pufki���������������������������������������������324 mebelki piankowe tapicerowane ������������������������ 330 siedziska piankowe ������������������������������������������������ 331 gruszki worki do siedzenia ������������������������������������ 332 miękkie maxi poduchy �������������������������������������������326

sklep.nowaszkola.com

9

OCHRONA OSOBISTA PARAWANY MASECZKI PRZYŁBICE TRANSPARENTNY I BEZPIECZNY

Doskonałym rozwiązaniem zabezpieczającym jest osłona antywirusowa w postaci parawanu. Transparentny parawan doskonale sprawdzi się w korytarzu, bibliotece czy w sali

lekcyjnej. Dzięki lekiej konstrukcji oraz kółkom można go ła - two przesunąć z miejsca na miejsce ustawiając właśnie tam, gdzie akurat jest potrzebny.

Osłona antywirusowa przezroczysta. Parawan mobilny AWF 180 379 zł Parawan to doskonałe rozwiązanie umożliwiające wy - dzielenie odrębnej przestrzeni w pomieszczeniu według indywidualnych potrzeb. Może być równieżwykorzystany do zalecanej ochrony zdrowia w placówkach edukacyj - nych, domach opieki lub gabinetach zabiegowych. Dzięki bardzo lekkiej stalowej ramie oraz obecności kółek, panel osłonowy można w razie potrzeby szybko przetranspor - tować i ustawiać w dogodnym miejscu. Szeroka nóżka gwarantuje dużą stabilność, a stopki z tworzywa sztucz - nego chronią podłoża przed uszkodzeniem. Powierzch - nia transparentnego i elastycznego panelu wykonanego z grubej folii jest gładka i umożliwia pisanie mazakami suchościeralnymi oraz łatwe czyszczenie i dezynfekcję. Przymocowana jest do stelaża za pomocą rzepów. Pa - rawany można ze sobą łączyć tworząc system ścianek działowych. Produkt wymaga złożenia. • 1 szt.; wym.: 94,5 x 50 x 180 cm; materiał: stelaż z metalowych rur o śr. 2,2 cm w kolorze białym, kurtyna o wym. 160 x 94,5 cm z przezroczyste tworzywa sztuczne o gr. 0,15 mm; 2 kółka o śr. 4 cm; połączenie parwanów za pomocą plastikowego łącznika

10

Przyłbica z regulacją średnicy paska dla dziecka FA 0002 8 zł • szybka z bezbarwnego a-pet 0,5mmo przeźroczystości ponad 90% zabezpieczonego dwustronnie folią; ergo- nomiczna, nie posiadająca ostrych krawędzi szybka o wymiarach 31 cm x 17 cm; taśma nośna (pasek) polipropylenowa 25 mm szeroka, różne kolory do wy- boru (długość 67 cm); regulator plastikowy 25 m; pa- kowanewplastikowyworeczekwraz z instrukcją zgod- ną z CE (wersja pojedynczej sztuki); do samodzielnego montażu; certyfikat CE

Maseczka ochronna dwuwarstwowa wielorazowego użytku • wym. 18,5 x 8,5 cm • materiał: bawełna

• rozmiar: uniwersalny • kolor: biały lub czarny

Przyłbica z uchylną szybką i regulacją średnicy paska dla dorosłego FA 0001 12 zł Bardzo lekka i wygodna przyłbica do wie - lokrotnego użytku. Zapewnia maksymal - ną ochronę twarzy wraz z czołem oraz swobodne pochylenie i obracanie głową. Szczególnie polecana dla osób noszących okulary. Pozwala zmniejszyćmożliwość kon - taktu z wirusami, zarazkami i bakteriami. Konstrukcja nagłowia umożliwia podnosze - nie i opuszczenie osłony twarzy. Wyposa - żona w płynną regulację obwodu głowy. Do czyszczenia i dezynfekcji przyłbicymoż - na użyć środków zawierających alkohol. • 1 szt.; materiał: osłona - poliester o gr. 0,35-0,5 mm, opa- ska - materiał o szer. 25 mm; spełnia wymogi normy PN - EN 166:2005. Prosimy o przemyślane zakupy. Ze względu na ogłoszenie stanu epidemiologicznego, związanego z ko- ronawirusem SARS-CoV-2 i specyfikę produktu (przyłbica), który nie może zostać ponownie sprzedany ze względów hi- gienicznych i zdrowotnych, informujemy, że zgodnie z prawem konsumentaw tymwypadku zwroty towarównieobowiązują.

– biała NS 3339 • 1 szt. NS 3340 • zestaw 5 szt. – czarna NS 3341 • 1 szt. NS 3342 • zestaw 5 szt.

6 zł

25 zł

6 zł

25 zł

Maseczki jednorazowe trójwarstwowe. Komplet NS 3333 185 zł Maseczki ochronne jednorazowa z gumką. Prze - znaczona dla osób dorosłych. • wym. 9,5 x 17,5 cm; wykonana z włókniny. 50 szt

sklep.nowaszkola.com

11

DYSPENSERY ANTYWIRUSOWE

możliwość zastosowania dowolnej butelki z pompką

regulowana wysokość uchwytu na butelkę

nożny pedał do dozowania płynu

Bezdotyowy dyspenser na płyn do dezynfekcji rąk z pedałem NS 3334 275 zł Stojak na dozownik do mydła lub środki dezynfekujące do - skonale sprawdzi się w obiek - tach użyteczności publicznej.

Dzięki nożnemu przyciskowi dawkowania płynu, zapewnia bezdotykową obsługę. Solidna stalowa podstawa gwarantuje stabilność urządzenia. W po - dajnikumożna umieścić dowol - ny pojemnik z dozownikiemuru - chamianym od góry. • wys. 1,2 m; materiał: stal; kolor: czarny

Stacja do dezynfekcji rąk NS 3336

odpowiedniej ilości środka dezynfe - kującego. Stację wyposażono w po - jemnik z możliwością wielokrotnego napełniania. Jedno uzupełninie wy - starcza na 1000 dozowań. Można w nim zastosować dowolny płyn de - zynfekujący na bazie alkoholu. • wym. 20 x 20 x 120 cm, wym. podstawy: 30 x 30 cm; okienko z dyspenserem usytuowane jest na wysokości 70 cm od podłogi. Materiał: metal malowany proszkowo; dekoracje zwierzątek. Po- jemność zbiornika: 1000 ml; zasilanie bateryjne: 6V x 1,5V AA

1 999 zł Wolnostojący bezdotykowy dozow - nik środków dezynfekcyjnych o nie - wielkich rozmiarach i solidnej meta - lowej konstrukcji. Nadruki w postaci kolorowych zwierzątek przyciągną uwagę dzieci i zachęcą do syste - matycznego dbania o czystość dło - ni. Zamontowany czujnik wykrywa obecność rąk we wnęce, aktywuje pompkę, która powoduje aplikację

Butelka do bezdotykowego dyspensera NS 3343 6 zł Butelka z tworzywa sztuczne - go w zestawie z dozownikiem ułatwiającym aplikację żelu lub

płynuantyseptycznego.Wpołą - czeniuzbezdotykowymdyspen - serem stanowi niezbędne roz - wiązanie do ochrony osobistej. • poj. 500 ml; wys. 21 cm; kolor butelki: mleczny; kolor dozownika: biały; materiał: tworzywo sztuczne

12

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Spryskiwacz CT 0005

18 zł Butelkaz rozpylaczemprzeznaczonado rozprow - adzania płynu Major C100 lub jego roztworu. • 1 szt.; poj. 750 ml; materiał: tworzywo sztuczne

MAJOR S.C. ŚRODEK BIOBÓJCZY DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI

Major S.C. 5 litrów CT 0007

189 zł Uniwersalny środek doskonały do czyszczenia, dezynfekc - ji, odtłuszczania mebli piankowych i drewnianych, blatów stołów, krzeseł oraz sprzętu sportowego. • poj. 5 ml, zapach cytrynowy; posiada pozwolenie Ministra Zdrowia nr 3115/07 na obrót produktem biobójczym

Saszetki CT 0006

14 zł

• 5 szt. po 20 ml

Płyn do dezynfekcja powierzchni 5l Clinex dezo fast XC 0001 79 zł Profesjonalny, wysokowydajny preparat dezyn - fekująco–myjący o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Posiada szerokie spektrum skuteczności. Nieodwracalnie niweluje bakterie, drożdże, grzyby, wirusy otoczkowe i bez - otoczkowe oraz zarodniki C. difficile. Przeznaczo - ny do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, wmiejscach użyteczności publicznej oraz w obszarze medycznym (poza klinicznym).

Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni 5l Prontech PH 0001 79 zł Płyn o właściwościach bakteriobójczych, grzybo - bójczych i wirusobójczych, nie zawiera alkoho - lu. Roztwór przeznaczony jest do końcowej de - zynfekcji uprzednio umytych i spłukanych czystą wodą powierzchni i urządzeń w przemyśle spo - żywczym, obiektach użyteczności publicznej oraz do higienicznej dezynfekcji rąk. • poj. 5 l; bezzapachowy; substancje czynne: alkil (C12-18) chlorku dimetylobenzylaomonu <1%, nośnik: woda; opakowanie zawiera 5 l roztworu wodnego roboczego o stężeniu 2g/1L (800ppm); posiada pozwolenie nr 3944/10 na obrót produktembakteriobójczym

Płyn do dezynfekcji do rąk 5l Clinex dezo sept plus XC 0002 99 zł Płyndo dezynfekcji rąkna baziealkoholu.Dzięki zawartości substancji pielęgnującychniewysusza skóry, nie pozostawia uczucia lepkości. Preparat pozwala na skuteczną walkę z wirusami i bak - teriami wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości umycia rąk wodą z mydłem. Wystarczy 3 ml pł - ynuwetrzećw dłonie, aby już po 30 sek. pozbyć się szkodliwych drobnoustrojów. • poj. 5 l; substancje czynne: etanol 70 g/ 100g; zapach: mleczko kokosowe

sklep.nowaszkola.com

13

Generator ozonu NS 3335 439 zł Generator ozonu to profesjonalne urządzenie do najskuteczniejszego oczyszczania, ozonowania i dezynfekcji powietrza. Niszczy wirusy, bakte - rie, zarodniki pleśni i usuwa nieprzyjemne za - pachy w pomieszczeniu o powierzchni od 120 do 140 m2. Wytwarza ozon w ilości 28 g/godz. Dzięki niewielkim wymiarom, może być z łatwo - ścią transportowany. Wbudowany timer pozwa - la na pracę urządzenia o żądanym czasie bez potrzeby ciągłego nadzoru. • wym.: 20x13,5x13,5 cm, waga: 1,9kg; wydajność ozonu na godzi- nę: 28 g; zasilanie: 220 V; moc: 120W; wtyczka europejska; poziom hałasu: 30-40 dB; materiał: stal nierdzewna, wewnątrz znajduje się ceramiczny generator ozonu; żywotność: 3-5 lat

OCZYSZCZACZE POWIETRZA

Oczyszczacz powietrza NS 3337 1 099 zł Oczyszczacz powietrza charakteryzuje się dużą wydajnością odpowiednią do pomieszczeń o po - wierzchni 99m2. Zostałwyposażonywfunkcjębez - piecznej jonizacji powietrzaPlasmaWave,wskaźnik jakości powietrza, czujnik światła, czujnik zanie - czyszczeń pyłowych, timer, tryb nocy oraz auto. Posiada 4 tryby pracy manualnej: Low, Medium, High, Turbo. Poradzi sobie z zarodnikami pleśni i grzybów, roztoczami kurzu domowego, nieprzy - jemnymi zapachami oraz pyłemzawieszonym. Za oczyszczanie powietrza odpowiedzialny jest trzy - elementowyzestawfiltrów, naktóry składają się: filtr wstępny, filtr węglowy, filtr HEPA wraz z powłoką

antymikrobowa system CleanCel®. Oczyszczacz wskazuje kolorami jakość powietrza w pomiesz - czeniu, a w trybie AUTO dostosowuje swoją pra - cę. Produkt został uhonorowany znakiem jakości ECARF potwierdzającym wysoką skuteczność w walce z alergiami. Atest AHAM potwierdza prze - testowanie wydajności oczyszczacza, a certyfikat CEgwarantuje, żeprodukt niezawieraniebezpiecz - nych substancji. • zasilanie: 120V; częstotliwość: 60 Hz; zużycie energii: 56,9 W; na: Oczyszczacz powietrza charakteryzuje się dużą wydajnością odpo- wiednią do pomieszczeń o powierzchni 99 m2. Został wyposażony w funkcję bezpiecznej jonizacji powietrza Plasma Wave, wskaźnik jakości powietrza, czujnik światła, czujnik zanieczyszczeń pyłowych, timer, tryb nocy oraz auto. Posiada 4 tryby pracy manualnej: Low,

Medium, High, Turbo. Poradzi sobie z zarodnikami pleśni i grzybów, roztoczami kurzu domowego, nieprzyjemnymi zapachami oraz pyłem zawieszonym. Za oczyszczanie powietrza odpowiedzialny jest trzyele- mentowy zestaw filtrów, na który składają się: filtr wstępny, filtr wę- glowy, filtr HEPAwraz z powłoką antymikrobowa systemCleanCel®. Oczyszczacz wskazuje kolorami jakość powietrza w pomieszczeniu, awtrybieAUTOdostosowuje swoją pracę. Produkt został uhonorowany znakiem jakości ECARF potwierdzającymwysoką skuteczność wwal- ce z alergiami. Atest AHAM potwierdza przetestowanie wydajności oczyszczacza, a certyfikat CE gwarantuje, że produkt nie zawiera niebezpiecznych substancji. • wym.: 60 x 38 x 20,8 cm; zasilanie: 220V; zużycie energii: 3 (tryb nocny) – 70W; ilość prędkości pracy: 5; funkcje: pyłowy czujnik jako- ści powietrza, tryb auto, czujnik oświetlenia, tryb nocny; skuteczność oczyszczania: 99,97%

14

dzona badaniami w laboratorium mikrobiolo - gicznym. Wygodny statyw i kółka umożliwiają, łatwy transport i zmianę ustawień lampy. Obu - dowa zostaławykonana z blachy kwasoodpor - nej, którawspomagawłaściwości dezynfekcyjne oraz pozwala utrzymać urządzenie w czystości. Wymiana filtrów powietrza jest prosta i nie wy - maga użycia narzędzi. • wym. kopuły: 112,5 x 21,5 x 13 cm, wym. całkowity: 60 x 117,4 x 60 cm, waga: 13 kg; napięcie zasilania: 230V50Hz; pobór mocy: 75 VA; element emitujący; promieniowanie UV-C: 2xTUV30W; trwałość promiennika : 8000 h; wydajność • wentylatora: 132 m3 /h; dezynfekowana kubatura: 25-50 m3; zasięg działania lampy: 10-20 m2; klasa zabezpieczenia ppor.: I; typ obudowy : IP 20

Lampa bakteriobójcza przepływowa. Mobilna NS 3338 1 699 zł Energooszczędna lampa na statywie przezna - czona do dezynfekcji powietrza w przestrze - niach publicznych oraz wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikro - biologicznej. Przepływowa lampa bakteriobój - cza gwarantuje stały, wysoki stopień dezynfekcji powietrza. Osoby przebywającewpomieszcze - niu nie są narażone na szkodliwe promieniowa - nie, ponieważ lampa została zaprojektowana w taki sposób, aby powietrze przepływało przez komorę UV-C. Jej skuteczność została potwier -

w wesji polskiej i angielskiej

Myję ręce. Plakat NS 8288 • Plakat o wym. 50 x 70 cm

21 zł

sklep.nowaszkola.com

15

SERIE MEBLOWE Seriemeblowe to gotowerozwiązaniawyposażenia przestrzeni żłobkowych,przedszkolnych i szkolnych, łączące nowoczesną stylistykę z zasadami ergono - mii. Meble w różnych zestawach ułatwiają aranża - cję pomieszczeń, sprawiając, że wnętrze jest spójne, a poszczególneelementy tworząharmonijnącałość. Wieloletnie doświadczenie projektantów i ich nie - ustanny rozwój sprawiły, że oferta produktowa jest

rozbudowana i dostosowana do potrzeb małych i dużych użytkownikóworazmożliwości przestrzen - nych sal. Otwarte półki, szafki przysłonięte drzwia - mi, pojemne szuflady i skrzynie zapewniają dużo miejsca do przechowywania oraz eksponowania zabawek i gier. Bogata paleta kolorów oraz szeroki wybórzabawnychaplikacji, frezi nadrukówpozwala nadać niepowtarzalny, bajkowy charakter pomiesz -

czeniu.Biurka,piankowesiedziska, kryjówki utrzyma - ne w konwencji danej kolekcji stanowią dodatkowe elementywyposażenia.Możliwośćzakupupojedyn - czychmodułówdo zestawówbazowychgwarantuje zwiększenieprzestrzeni użytkowej.Do produkcjime - bli zostały użyte wysokiej jakości materiały, których powierzchnięmożnałatwo, szybkoi skutecznieumyć i zdezynfekować.

zapraszamy do skorzystania z konfiguratora https://sklep.nowaszkola.com/konfigurator/cubo/

16

NORMA

1

• 23 meble bazowe w różnych wymiarach dodatki: • 4 rodzaje nadstawek (wym. 76 x 40 x 37 cm, 76 x 40 x 75 cm) • 2 rodzaje półek: wąska (wym. 35 x 36 cm), szeroka (wym. 73 x 36 cm) • 2 rodzaje skrytek: wąska, szeroka • 3 rodzaje skrzyń: mała (wym. 37 x 36 x 34 cm),

Seria Cubo to połączenie funkcjo - nalności i indywidualności utrzyma - nej w klasycznej stylistyce. Meble odznaczają się oryginalnym wzor - nictwem i lekką formą brył. Prezen - towaną serię wyróżnia możliwość stworzenia unikalnej kombinacji zestawów, doboru dodatków, we - dług własnego uznania, nie tylko pod względem kolorystyki, ale tak - że aranżacji i konfiguracji poszcze - gólnych elementów. Różnorodność zastosowanych rozwiązań sprawia, że produkt jest wyjątkowo dobrze przystosowany do użytku w salach lekcyjnych i pozwala urządzić klasę według własnych potrzeb i możli - wości przestrzennych pomieszcze - nia. Bryły mebli zaprojektowano tak, aby ich pojemne wnętrza za - wsze były łatwo dostępne.

średnia (wym. 74 x 36 x 34 cm) duża (wym. 112 x 36 x 34 cm);

• 3 rozmiary drzwi montowanych dowolnie (wym. 37 x 37 cm, 37 x 74 cm, 37 x 112 cm) • 4 rodzaje szuflad: wąskie (wym. 37 x 37 x 18 cm), szerokie (wym. 74 x 37 x 37 cm), głębokie (wym. 37 x 37 x 37 cm), płytkie (wym. 74 x 37 x 15 cm) • ergonomiczne plastikowe uchwyty • stelaż wykonany z płyty laminowanej w kolorze brzozy • fronty szuflad, drzwi, skrzyń, skrytek dostępne w 6 kolorach: niebieski, biały, szary, żółty, zielony i różany • wszystkie dodatki: skrzynie, aplikacje, drzwi sprzedawane są osobno

STELAŻ : płyta: wiórowa kolor: brzoza

SZUFLADY: płyta: wiórowa front kolor:

grubość: 18 mm podstawa: płyta

SKRZYNIE: płyta: wiórowa front kolor:

DRZWI : typ: otwierane płyta: wiórowa powierzchnia: gładka kolor:

PÓŁKI: płyta: wiórowa kolor: brzoza

grubość: 18 mm rodzaj uchwytu: tworzywo zamek: tak

grubość: 18 mm

sklep.nowaszkola.com

17

REGAŁ 3

REGAŁ 2

REGAŁ 1

NADSTAWKA REGAŁ 2

DODATKI

NA SKRZYNIE

18

CECHY SERII

RÓŻANY NIEBIESKI

BIAŁY SZARY ŻÓŁTY ZIELONY

Szuflady, skrzynie i drzwi dostępne są w 6 kolorach

23 meble bazowe

4 rodzaje nadstawek do mebli 2 kolumnowych

ergonomiczne plasikowe uchwyty

2 rodzeje półek: szeroka i wąska

wym. skrytki wąskiej 35 x 36 x 36 cm wym. skrytki szerokiej 73 x 36 x 36 cm

4 rodzaje szuflad: wąskie, szerokie, głębokie i płytkie

3 rozmiary drzwi montowanych dowolnie

skyrzynie na kółkach

Wszystkie dodatki: skrzynie, aplikacje, drzwi i szuflady sprzedawane osobno

zapraszamy do skorzystania z konfiguratora https://sklep.nowaszkola.com/konfigurator/cubo/

sklep.nowaszkola.com

19

MEBLE BAZOWE

20

REGAŁ 1 REGAŁY

Dokładne wymiary mebli znajdują się na stronie 18

Mały 1 NC 1101

Średni 2 NC 1201

Wysoki 3 NC 1301

+

219 zł

285 zł

345 zł

NADSTAWKI DO REGAŁÓW 1

Nadstawka dostosowana jest do regału wysokiego z se - rii meblowej Cubo i pozwala zorganizować miejsce do przeprowadzenia czynności pielęgnacyjnych maluszka. Wyposażona w krawędzie ograniczające, zabezpieczają - ce niemowlę przed wypadnięciem. Wofercie znajdziecie Państwo pojedyncze i podwójne nadstawki oraz dedyko - wane do nich wygodne materacyki (sprzedawane osobno).

Nadstawka pojedyncza do regału wysokiego 3 NC 0201 119 zł • 39 x 38 x 37.5 cm; materiał: płyta wióro- wa o gr. 18 mm w kolorze brzozy

Nadstawka podwójna do regału wysokiego 3 NC 0301 169 zł • wym. 39 x 38 x 75 cm; materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm w kolorze brzozy

=

sklep.nowaszkola.com

21

REGAŁ 2

Mały 2 NC 2101

Średni 2+1s NC 2211

Średni 4 NC 2201

Średni 2s NC 2221

285 zł

359 zł

410 zł

345 zł

Wysoki 6 NC 2301

Wysoki 4+1s NC 2311

Wysoki 2+2s NC 2321

Wysoki 3s NC 2331

529 zł

499 zł

449 zł

410 zł

NADSTAWKA

+ DOWOLNY REGAŁ 2 = JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI

Mebel niesamodzielny. Do prawidłowego funkcjonowa - nia potrzebuje bazy w postaci innego mebla

Wysoka 4 NC 0501 255 zł

Wysoka 2s NC 0521 215 zł

Niska 2 NC 0401 152 zł

Niska 1s NC 0411 122 zł

22

REGAŁ 3

Wysoki 9 NC 3301

Mały 3 NC 3101

Średni 6 NC 3201

689 zł

379 zł

510 zł

Wysoki 7+1s NC 3311

Wysoki 4+2s NC 3321

Wysoki 3+3s NC 3331

680 zł

629 zł

589 zł

sklep.nowaszkola.com

23

NA SKRZYNIE

Mała 2 NC 1261

Średnia 4 NC 2261

Duża 6 NC 3261

299 zł

429 zł

525 zł

24

SIEDZISKA DO REGAŁÓW

Praktyczny i wygodnymateracyk, który wpołączeniu z re - gałem serii meblowej Cubo stanowi funkcjonalne siedzi - sko do sal żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych oraz gabinetów terapeutycznych. Zapewniamiejsce do zabaw, nauki, czytania czy odpoczynku. Doskonale sprawdzi się jakowyposażenie szatni lub poczekalni. Produkt wykonano z pianki poliuretanowej o podwyższonej gęstości i bez - ftalanowej tkaniny PCW, którą łatwo się czyści i szybko dezynfekuje. Materacykmocowany jest do bazy siedziska za pomocą rzepów. W ofercie znajdują się materacyki w dwóch rozmiarach i 6 kolorach.

Materacyk - siedzisko do regału małego 2

• wym. 77 x 41 x 3 cm; materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW

Szary NS 3242

Biały NS 3243

Limonkowy NS 3244

120 zł

120 zł

120 zł

Morski NS 3245

Żółty NS 3246

Różowy NS 3247

Regał Mały 2 NC 2101

120 zł

120 zł

120 zł

285 zł

Materacyk - siedzisko do regału małego 3

• wym. 114.5 x 41 x 3cm; materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW

Limonkowy NS 3254

Szary NS 3252

Biały NS 3253

152 zł

152 zł

152 zł

Morski NS 3255

Żółty NS 3256

Różowy NS 3257

Regał Mały 3 NC 3101

152 zł

152 zł

152 zł

379 zł

sklep.nowaszkola.com

25

SZUFLADY

fronty dostępne w 6 kolorach

199 zł

135 zł

255 zł

179 zł

Wąskie niskie • 2 szt.

Wąska wysoka • 1 szt.

Szerokie niskie • 2 szt.

Szeroka wysoka • 1 szt.

wąskie niske 2 szt.

wąska wysoka 1 szt.

szerokie niske 2 szt.

szeroka wysoka 1 szt.

NC0013 NC0012 NC0015 NC0016 NC0014 NC0017

NC0023 NC0022 NC0025 NC0026 NC0024 NC0027

NC0033 NC0032 NC0035 NC0036 NC0034 NC0037

NC0043 NC0042 NC0045 NC0046 NC0044 NC0047

26

SKRZYNIE

215 zł

189 zł

159 zł

Szeroka 1 szt.

Średnia 1 szt.

Wąska 1 szt.

Średnia 1 szt.

Wąska 1 szt.

Szeroka 1 szt.

NC9203 NC9202 NC9205 NC9206 NC9204 NC9207

NC9103 NC9102 NC9105 NC9106 NC9104 NC9107

NC9303 NC9302 NC9305 NC9306 NC9304 NC9307

sklep.nowaszkola.com

27

28

PÓŁKI

50 zł

60 zł

Półka mała NC 0051 • wym. 35 x 36 cm

Półka duża NC 0061 • wym. 73 x 36 cm

BRZOZA

56 zł

66 zł

Szufladymałe, duże i półki dająwielemożliwości konfiguracji mebla.

=

DRZWI

Drzwi i skrzynie dająwielemożliwości konfiguracji mebla.

62 zł fronty dostępne w 6 kolorach

94 zł

82 zł

NC0093 NC0092 NC0095 NC0096 NC0094 NC0097

NC0083 NC0082 NC0085 NC0086 NC0084 NC0087

NC0073 NC0072 NC0075 NC0076 NC0074 NC0077

Wysokie wym. 112 x 37 cm, 1 szt.

Średnie wym. 74 x 37 cm, 1 szt.

Niskie wym. 37 x 37 cm, 1 szt.

sklep.nowaszkola.com

29

GOTOWE MEBLE

Dokładne wymiary mebli znajdują się na stronie 18

399 zł

Moduł 2 ZC 1200 wym. 39 x 40 x 97 cm 520 zł

Moduł 3 ZC 1300 wym. 39 x 40 x 124 cm 699 zł

1 150 zł

Moduł 1 ZC 1100

Moduł 7 ZC 2200 wym. 76 x 40 x 87 cm

wym. 39 x 40 x 49 cm

Moduł 8 ZC 2201 wym. 76 x 40 x 87 cm 589 zł

1 599 zł

Moduł 10 ZC 2301 wym. 76 x 40 x 124 cm 579 zł

Moduł 6 ZC 2602 wym. 76 x 40 x 113 cm 939 zł

Moduł 9 ZC 2300 wym. 76 x 40 x 124 cm

Moduł 11 ZC 2302 wym. 76 x 40 x 124 cm 799 zł

Moduł 4 ZC 2600 wym. 76 x 40 x 113 cm 789 zł

Moduł 5 ZC 2601 wym. 76 x 40 x 113 cm 799 zł

1 259 zł

Moduł 17 ZC 3601 wym. 114 x 40 x 113 cm

1 420 zł

1080 zł

Biurko BC 0001 wym. 115 x 48 x 77,5 cm 659 zł

Moduł 19 ZC 3602 wym. 114 x 40 x 113 cm 999 zł

Moduł 12 ZC 2500 wym. 76 x 40 x 199 cm

Moduł 13 ZC 2501 wym. 76 x 40 x 199 cm

30

1 178 zł

Moduł 25 ZC 2410 wym. 76 x 40 x 162 cm

1 010 zł

Moduł 24 ZC 3260 wym. 114 x 40 x 124 cm

Moduł 14 ZC 3100 wym. 114 x 40 x 49 cm 739 zł

Moduł 15 ZC 3200 wym. 114 x 40 x 87 cm 720 zł

1 229 zł

1 049 zł

Moduł 16 ZC 3201 wym. 114 x 40 x 87 cm

Moduł 18 ZC 3300 wym. 114 x 40 x 113 cm

1 059 zł

1 159 zł

1 120 zł

1 359 zł

Moduł 21 ZC 3301 wym. 114 x 40 x 124 cm

Moduł 22 ZC 3302 wym. 114 x 40 x 124 cm

Moduł 23 ZC 3303 wym. 114 x 40 x 124 cm

Moduł 20 ZC 3600 wym. 114 x 40 x 124 cm

sklep.nowaszkola.com

31

ZESTAWY

3 634 zł

CUBO 0013

32

2 197 zł

CUBO 0011

1 634 zł

CUBO 0012

sklep.nowaszkola.com

33

5 326 zł

2 452 zł

CUBO 0001

CUBO 0010

2 759 zł

5 113 zł

CUBO 0007

CUBO 0008

4 311 zł

CUBO 0003

34

4 269 zł

4 555 zł

CUBO 0005

CUBO 0006

3 165 zł

4 086 zł

CUBO 0004

CUBO 0009

2 840 zł

CUBO 0002

sklep.nowaszkola.com

35

Praktyczny, rozkładany materac o szerokich możliwościach użytkowania. Idealny zarówno do ćwiczeń podczas zajęć gimnastycznych, jak również zabiegów rehabilitacyjnych. Łatwy w utrzymaniu czystości, wytrzymały, wyprodukowany z atestowanych materiałów. Wnętrze materacy wypeł - nia pianka o podwyższonej gęstości. • wym. po rozłożeniu: 245 x 120 x 3 cm MATERACE SKŁADANE 4–CZĘŚCIOWE

bezpieczne PCW bez ftalanów

kolory dopasowane do frontówCubo

trwale połączone

morsko-szary NS 3185

różowo-szary NS 3187

szaro-niebieski NS 2279

599 zł

599 zł

599 zł

szaro-biały NS 2280

limonkowo-szary NS 3184

żółto-szary NS 3186

599 zł

599 zł

599 zł

36

SIEDZISKA SKŁADANE

Funkcjonalne siedzisko, które po rozłożeniu tworzy wygodny szezlong. W wersji złożonej zajmuje niewiele miejsca, a gdy zajdzie potrzeba, może stanowić dodatkową strefę relaksu i wypoczyn - ku. Doskonale sprawdzi się w kącikach malucha, czytelniach czy teżw świetlicach. Zapewnia prze - strzeń do odpoczynku po żywiołowych zabawach ruchowych czy po spacerze. Dostępne jest w trwa - łej i wysokiej jakości bezftalanowej tkaninie PCW, łatwej do utrzymania w czystości i dezynfekcji. Wnętrze siedziskawypełnia pianka poliuretanowa o podwyższonej gęstości, zapewniająca komfort wypoczynku podczas siedzenia lub leżenia. Zasto - sowana antypoślizgowa powierzchnia gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. • wym.po złożeniu:60x40x25 cm,wym.po rozłożeniu:90x40x39,5 cm materiał: pianka poliuretanowa, tkanina antypoślizgowa, bezftalanowa tkanina PCW

kolory dopasowane do frontówCubo

bezpieczne PCW bez ftalanów

żółte NS 3176 379 zł

różane NS 3177 379 zł

niebieskie NS 3175 379 zł

białe NS 3173 379 zł

szare NS 3172 379 zł

limonka NS 3174 379 zł

morskie NS 3178 399 zł

sklep.nowaszkola.com

37

DYWANY

kolory dopasowane domebli z kolekcji Cubo

Dywan Koła DL 0503

759 zł

• 3 m

BIURKA

+

=

Biurko Cubo NC 7001

79 zł

389 zł • Biurko zostało zaprojektowane jako element wzbogacający serię mebli Cubo. Jego konstrukcja i kolorystyka powoduje, iż sprawdzi się ono w każdych wnętrzach. Zostało wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej. Wyposażono je w dwie praktyczne szuflady oraz zamykaną szafkę. Blat biurka stwarza odpowiednie warunki do pracy. • stelaż modułu wykonany jest z laminowanej płyty w kolorze brzo- zy (o grubości 18 mm), • fronty z płyty wiórowej laminowanej (o grubości 18 mm) w kolo- rze do wyboru jasnozielonym, żółtym, szary, białym, niebieski. • drzwi i szuflady (w 5 kolorach) sprzedawane osobno • 115 x 48 x 77,5 cm

210 zł

Drzwi

Szuflady

NC0072Z Szare NC0073Z Białe

79 zł 79 zł 79 zł 79 zł 79 zł 79 zł

NC0012Z Szare NC0013Z Białe

210 zł 210 zł 210 zł 210 zł 210 zł 210 zł

NC0074Z Zielone NC0075Z Niebieskie NC0076Z Żółte NC0077Z Różowe

NC0014Z Zielone NC0015Z Niebieskie NC0016Z Żółte NC0017Z Różowe • 2 szt.; wym.: 37 x 37 x 18 cm; z zamkiem

• 1 szt.; wym.: 37 x 37 cm; z zamkiem

38

PRZEWIJAKI

Przewijak Cubo NC 0300

599 zł Wolnostojący przewijak o solidnej konstrukcji powstały z trwałych i wysokogatunkowych ma - teriałów. Funkcjonalność przewijaka podkreśla dostawka z poręcznymi półkami, na których można przechowywać akcesoria do pielęgnacji dziecka. Konstrukcja bazy przewijaka składa się z przestronnych otwartych półek, które zapewnia - ją miejsce na zapasowe przybory. Dodatkowym udogodnieniemmebla są schody z bocznymi po - ręczami (NC0303). Ułatwiają pracę opiekunom, a maluszkom pozwalają trenować umiejętność wspinania się na stopnie (sprzedawane osobno). Praktyczny materacyk w 6 kolorach dostępny w oddzielnej sprzedaży. • wym. 77 x 140 x 100 cm; materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm

w kolorze brzoza i kolorze morskim, pły- ta MDF o gr. 12 mm w kolorze białym

Dostawka do przewijaka Cubo NC 0302 139 zł Dostawka dedykowana dowol - nostojącego przewijaka Cubo ze schodami. Wyposażona wpółki umożliwiające przecho - wywanie pieluszek i kosmety - ków do pielęgnacji dzieci. • wym. 17 x 18,5 x 85 cm; materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm w kolorze brzozy

Schody do przewijaka Cubo NC 0303 450 zł Schody z bocznymi poręczami za - projektowane do przewijaka Cubo (NC0300). Umożliwiają samodziel - ne wchodzenie dziecka. Rozwiąza - nie to ułatwia pracę opiekunom, a maluszkom pozwala trenować umiejętnośćwspinania się na stopnie. • wym.: 50 x 70 x 85 cm; 4 stopnie;materiał: płyta MDF o gr. 12mmwkolorze białym, płytawiórowa o gr. 18 mm w kolorze morskim

ERGONOMICZNE MATERACYKI DO PRZEWIJAKA CUBO

Materacyk wykonany z pianki poliuretanowej o podwyższonej gęstości. Pokryty trwałą i łatwą do utrzymania w czystości bezftalanową tkani - ną PCW. Przeznaczony do codziennej pielęgna - cji i przewijania maluszków. Podwyższane boki

materacyka zwiększają bezpieczeństwo dziecka podczas czynności higienicznych. • wym. 50 x 70 x 15 cm; materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW w kolorze morskim, białym, szarym, żóltym, limonkowym lub różowym

bezpieczne PCW bez ftalanów

morski NS 3275

biały NS 3273

szary NS 3272

139 zł

139 zł

139 zł

żółty NS 3276

limonkowy NS 3274

różowy NS 3277

139 zł

139 zł

139 zł

sklep.nowaszkola.com

39

SZAFKA PLASTYCZNA

wygodny dostęp po obydwu stornach szafki

Szafka plastyczna Cobo NC 4000 635 zł Dwustronna mobilna szafka na ma - teriały plastyczne posiada 3 poziomy oraz 4 rodzaje półek. Szafka została zaprojektowana jako element wzbo - gacający serięmebli Cubo. Jej stelaż wykonano z płyty wiórowej wodcie - niu brzozy. Separatory półek z płyty wiórowej dostępne są w kolorze nie - bieskim, żółtym i kobaltowym. • półka otwarta duża, wym.: 77 x 38 x 10 cm • półka otwarta mała: wym.: 36 x 38 x 10 cm • dziewięć półek przedzielonych kolorowymi sepa- ratorami, wym.: 36 x 17 x 36 cm • dwie półki regałowe, wym.: 36 x 35 x 36 cm • wym. całego mebla: 114 x 39 x 87 cm

miejsce na duże arkusze oraz bibuły

miejsce na duże butelki z farbą i klejem

mobilność szafce zapewnia 5 plastikowych kółek (w tym 2 z blokadą)

SZAFKA NA KOSTIUMY TEATRALNE

Szafka na kostiumy teatralne NC 8011 499 zł Mobilna szafka zaprojektowana z myślą o wygodnymprzecho - wywaniu strojów teatralnych. Wyposażona w drążek do za - wieszennia strojów oraz w dwa otwarte pojemniki na małe elementy kostiumów. • wym.: 120 x 50 x 120 cm; 2 pojemniki, drążek, 5 kółek, w tym 2 z blokadą; mate- riał: płyta wiórowa laminowana w kolorze brzoza, tworzywo sztuczne, metal

40

SZAFKA PLASTYCZNA ŻÓŁW

Szuflady dostępne na str. 26

wygodny dostęp po obydwu stronach szafki

duże pojemne półki

miejsce na przybory malarskie, farby lub kredki

miejsce na 2 niskie lub jedną wysoką szufladę po obydwu stronach szafki

mobilność szafce zapewniają 4 kółka

Szafka plastyczna żółw. Seria Cubo NC 4001 489 zł Dwustronna szafka zaprojektowana z myślą o przechowywaniu artykułówplastycznych. Wyposażonawotwarte półki, w których można gromadzić bloki A4 i A3. Boczne kontenerki zapewniają miejsce na przybory malarskie, farby czy kredki. W pojemnych szufladach można bezpiecznie schować przedmioty i artykuły, które nie powinny być łatwo dostępne lub wymagają szczegól - nychwarunkówprzechowywania. Dzięki kółkom szafkamoże być ustawionawdowolnymmiejscu sali lub łatwo przetransportowana do innego pomieszczenia. • wym. 59 x 77 x 58 cm;

• materiał: płyta wiórowa w kolorze brzozy, • płyta MDF o gr. 6 mm w kolorze białym, • kółka z tworzywa sztucznego; szuflady sprzedawane osobno

sklep.nowaszkola.com

41

wyposażona w otwartą półkę MOBILNA SZAFKA NA SZUFLADY

może penłnić funkcję kontenera do dwustano - wiskowego biurka

możliwość montażu szuflad z dostępem z obu stron

kółka ułatwiają przesuwanie szafki razem z zawartością

Szuflady dostępne na str. 26

Cubo. Mobilna szafka na szuflady NC 4100 599 zł Mobilna szafka zapewniająca funkcjonalną prze - strzeń do przechowywania akcesoriów sporto - wych, instrumentów muzycznych, pomocy pla - stycznych. Może również pełnić funkcję kontenera do dwustanowiskowego biurka. Wyposażona w otwartą półkę. Możliwość montażu szuflad z dostępem z obu stron. Zastosowanie kółek uła - twia przesuwanie szafki razem z jej zawartością. Szuflady do kupienia osobno • wym. 76,6x72,6x86,7 (bez kółek);materiał: płytawiórowawkolorze brzozy, 4 kółka z tworzywa sztucznego; szuflady sprzedawane osobno

42

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook Proposal Creator