Szkoła Podstawowa 2021/2022. Nowa Szkoła

Drodzy Klienci, oddajemy w Państwa ręce najnowszy Katalog z ofertą profesjonalnego wy - posażenia przeznaczonego do ośmioletniej Szkoły Podstawowej. Na stronach niniejszej publikacji zgromadziliśmy niemal 8 000 produktów, w tym ponad 1 000 nowości. Dzięki niemal trzydziestoletniej obecności na rynku edukacyjnym w Polsce i na świecie poznaliśmy doskonale potrzeby nauczycieli, uczniów oraz szkół. Prezentujemy Państwu spójną i kompleksową ofertę mebli, wyposażenia i pomocy edukacyjnych. Przedstawiamy gotowe rozwiązania i konkretne wskazówki jak urządzić przestrzeń dla edukacji i oraz urozmaicić proces dydaktyczny. W ofercie Nowej Szkoły znajdują się projektowane i produkowane przez nas kolekcje meblowe, krzesła, ławki, stoły, wyposażenie pracowni przed - miotowych, laboratoriów szkolnych, klas multimedialnych, szatni, stołówek, sal gimnastycznych w tympomoce rehabilitacyjne, asortyment do przestrzeni dla relaksu a także gabinetów dyrektorskich i pielęgniarskich, sekretariatów i zaplecza gospodarczego. Na stronach katalogu znajdują się zarówno nasze bestsellery, jak i szereg nowości odpowiadających trendom we wciąż zmieniającym się świecie. Pro -

ponujemy rozwiązania oparte o nowoczesny design w połączeniu z wysoką jakością. Modułowy charakter mebli pozwala tak zaaranżować wnętrze, by zapew - nić komfort przy maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni. Ofertę doskonale uzupełnia szeroki wybór mebli piankowych naszej produkcji takich jak fotele, kanapy, krążki, pufy, kształtki rehabilitacyjne i materace, które sprawdzą się świetnie w miejscach relaksu, szkolnych korytarzach i szatniach czy salach gimnastycznych. Selekcji produktów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych dokonujemy za - wsze w oparciu o aktualną podstawę programową, kryteria i rekomendacje dofinansowania w ramach rządowych i unijnych projektów edukacyjnych oraz liczne konsultacje z metodykami i specjalistami w dziedzinie edukacji. Świadomi konsekwencji jakie niesie ze sobą konieczność zdalnego naucza - nia rozwinęliśmy sekcję multimediów starając się, by oferta była komplekso - wa i w pełni dostosowana do możliwości współczesnej szkoły, nauczycieli i uczniów. Asortyment z zakresu nowoczesnych technologii znajduje sięw roz - dziale Sprzęt Multimedialny niniejszego Katalogu. Wszystkie produkty prezentowane na stronach niniejszego katalogu spełniają standardy bezpieczeństwa i jakości dla placówek edukacyjnych. Dla ułatwienia nawigacji po ofercie Katalog podzielony jest na 9 kategorii te - matycznychwyróżnionych kolorowymi registrami oraz posiada czytelny indeks. Zamówienia można składać za pośrednictwem doradców handlowych, któ - rych dane kontaktowe znajdą Państwo na ostatnich stronach lub poprzez kontakt z BiuremObsługi Klienta. Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy również do naszego sklepu internetowego: sklep.nowaszkola.com

Życzymy udanych zakupów i ciekawych inspiracji. Zespół nowej szkoły

meble i wyposażenie 008–309 klasy I-III 310–491 klasy IV-VIII 492–743 sprzęt multimedialny 744–867 zabawy edukacyjne 868–919 muzyka i teatr 920–961 plastyka 962–1075 kultura fizyczna 1076–1169 integracja sensoryczna 1170–1325

bezpieczne PCW bez ftalanów

BEZ FTALANÓW

NADRUK

NOWOŚĆ

TYLKO U NAS

DLA NAUCZYCIELA AKTUALIZACJA PRODUKTU

cena zł

NOWA LEPSZA CENA cena zł

SPIERALNE

MAGNETYCZNE

PROMOCJA

sklep.nowaszkola.com

1

zakład produkcyjny

Od początku istnienia firmy inwestujemy w profesjonalne rozwiązania służące produkcji. Zdając sobie sprawę z wciąż rosnących wymagań rynku, nasz park maszynowy jest regularnie aktualizowany o nowe maszyny.

2

magazyn

sklep.nowaszkola.com

3

UŻYWAMY PŁYTY MEBLOWE:

BRZOZA

BUK

BIAŁA

HDF (gr. 3,2 mm)

cubo, fresh, prima, modern, pastel, tęczowa, fantazja, minty, moduł +, maxi color, exclusive

prima, klasyczna, seria +,

lokomotywa

cienkie półeczki

skala 1 : 1

skala 1 : 1

PŁYTAWIÓROWAZ LAMINATEM MELAMINOWYM LUB LAMINATEMHPL (gr. 18 mm, 25 mm)

skala 1 : 1

PŁYTAWIÓROWA LAMINOWANA TRUDNOPALNA (gr. 18 mm)

4

skala 1 : 1

MDF LAMINOWANY fronty i aplikacje (gr. 12 mm), półeczki (gr. 6 mm)

skala 1 : 1

antypoślizgowy

bezpieczne PCW bez ftalanów

antypoślizgowy

antypoślizgowy

sklep.nowaszkola.com

5

WYPEŁNIENIA PIANKA POLIURETANOWA

wysoka gęstość i sprężystość pianki

gęstość: R-80

gęstość: 25 kg/50 m3

GRANULAT PIANKOWY

WATOLINA

GRANULAT STYROPIANOWY

TKANINA PCW ZEWNĘTRZNA z zamkiem błyskawicznym umożliwiającym wymianę worka WOREK BAWEŁNIANY z zamkiem błyskawicznym WYPEŁNIENIE Z GRANULATU

1

2

3

2

3

1

6

Inst y tut Nadzoru Technicznego Sp. z o.o. (INT) jest renomowanym dostaw - cą usług badawczych oraz certyfikacyjnych dla branży sportowej, meblowej, edukacyj - nej i architektonicznej. To firma z polskim kapitałem, której misją jest działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa urzą - dzeń technicznych. INT świadczy usługi w obszarach certyfi - kacji wyrobów oraz kontroli i odbiorów tech - nicznych. Eksperci Instytutu i Nadzoru Technicznego pracują na rzecz przys złości polskiej normalizacji w Komitetach Technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Dzięki swemu szczególnemu ukierunkowaniu na jakośćusługi profesjonalizm, INTzyskałowielu wiodących producentów, dystrybutorów i impor - terów z różnych dziedzin przemysłu, w tym czo - łowychprzedstawicielibranżyrekreacyjnej i spor - towej. Przyznane firmieNowa Szkoła certyfikaty Instytutu Nadzoru Technicznego stanowią gwa - rancjębezpieczeństwa i potwierdzają, że produ - kowane przez nią wyroby spełniają wymagane standardy normatywne i jakościowe.

Wiarygodność, bezstronność i rzetelność działalności InstytutuNadzoru Technicznego potwierdza akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji. To dowód wysokiej jakości usług, etyki i kompetencji personelu INT. Dzięki niej certyfikaty sygnowane przez INT są – zgodne z unijnym rozporządzeniem nr 765/2008-uznawana na obszarze całej Unii Europejskiej. Akredytacja nr AC 171 dla INT jako jednostki Certyfikującej Wyroby obej - muje wiele norm na urządzenia sportowe, meble oraz wyposażenie placów do zabaw i gier. Oznacza to, że INT dysponuje szero - kim akredytowanym zakresem certyfikacji tego typu wyrobów. Dlatego firma Nowa Szkoła poddaje swoje wyroby analizie jakości i bezpie - czeństwa przez TÜV. Procedura certyfi - kacji jest prowadzona przede wszystkim z myślą o Państwa bezpieczeństwie i zadowoleniu. Autentyczność i aktualność certyfikatów wydawanych przez INT można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce na www. Instytut- nadzoru.com

W

G

S

Wszystkie wymiary podawane są w kolejności: szerokość x głębokość x wysokość

DO WSZYSTKICH NASZYCH MEBLI REKOMENDUJEMY STOSOWANIE KOTWICY MEBLOWEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ PRZYMOCOWANIE MEBLA DO ŚCIANY I ZAPOBIEGAJĄCEJ JEGO UPADKOWI

WSZYSTKIE NASZE MEBLE PRZEZNACZONE SĄ DO SAMODZIELNEGOMONTAŻU. ABY UŁATWIC PAŃSTWU TO ZADANIE ZAPROJEKTOWALIŚMY SPECJALNY ZESTAWODPOWIEDNI DO ZŁOŻENIA KAŻDEGOMEBLA

element kotwicy przymo - cowany dowieńca górne - go mebla

element kotwicy przymo - cowany do ściany

Kotwica meblowa TBZ 0001 20 zł W celu zabezpieczenia mebla przed przewróce - niem się, musi on być w sposób trwały przymo - cowany do ściany. W paczce znajdują się kołki rozporowe przeznaczone do ściany betonowej. Różne typy ściany wymagają zastosowania od - miennego sposobu mocowania. Dostosuj typ mo - cowania do ściany jaką posiadasz w pomiesz - czeniu.

Zestaw narzędzi NS NS 9000 35 zł młotek z gumowanym trzon - kiem i dwiema wykręcanymi

końcówkami, klucz z końców - kami nr 13 i 16, wkrętak o wy - miennych końcówkach, wkrę - tak kątowy o wymiennych końcówkach, 15 końcówek

wkrętakowych (płaskie, krzy - żakowe, gwiazdkowe, sze - ściokątne), nóż introligatorski, praktyczne etui z uchwytem, zapinane na suwak, 19 elem.

sklep.nowaszkola.com

7

montaż i bezpieczeństwo. . . . . . . . . 007 ochrona osobista . . . . . . . . . . . . . . 010 kolekcje meblowe. . . . . . . . . . . . . . 016 cubo. . . . . . . . . . . . . . 016 fresh. . . . . . . . . . . . . . 046 exclusive . . . . . . . . . . . . 068 prima . . . . . . . . . . . . 072 modern . . . . . . . . . . . . 082 klasyczna. . . . . . . . . . . . 098 pastel & tęczowa . 122 seria+. . . . . . . . . . . . . 132 maxi color. . . . . . . . . . . . 138 biblioteka. . . . . . . . . . 142 biblioteczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 meble plastyczne. . . . . . . . . . . . . . 154 szafki . . . . . . . . . . . . 154 meble na instrumenty muzyczne . . . . 163 meble na akcesoria sportowe. . . . . . . 165 meble na klocki . . . . . . . . . . . . . . . 166 szatnie. . . . . . . . . . . 168 metalowe . . . . . . . . . . . 168 wieszaki . . . . . . . . . . . . . 172 ławki i miękkie siedziska do szatni . . . . . . . . 173 przechowywanie w szatni .. . . . . . . . . . . . . 175 znaczki do szatni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 łazienka i toaleta. . . . . . . . . . . . . . 176 krzesła. . . . . . . . . . . 178 drewniane na metalowym stelażu . 179 classic . . . . . . . . . . . . . . . 179 z regulacją wysokości . 180 składane slim 181 karolki . . . . . . . . . . . . . . . 182 drewniane . . . . . . . . . . . . 184 miś . . . . . . . . . . . . . . . . 184 lili . . . . . . . . . . . . . . . . 184 emmi . . . . . . . . . . . . . . . 185 mimi. . . . . . . . . . . . . . . . 185 plastikowe . . . . . . . . . . . . 186 motylki . . . . . . . . . . . . . . 186 plastikowe na metalowym stelażu . . . . . . . . 187

muszelki . . . . . . . . . . . . . . 187 dobre krzesła . 188 taborety . . . . . . . . . . . 189 obrotowe . . . . . . . . . . . . 190 tapicerowane . 191 ławki szkolne. . . . . . . . . . . . . . . . . 192 bez regulacji wysokości . 192 classic . . . . . . . . . . . . . . . 192 aso z blatem z hpl . 194 z regulacją wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . 196 maxi . . . . . . . . . . . . . 198 maxi z laminatem hpl. . . . . . . . . . . . . . . . 198 stoły. . . . . . . . . . . . 199 stoły lux z blatem ze sklejki pokrytej hpl . 199 stoły klasyczne z metalowymi nogami . 200 stoły klasyczne zmetalowymi nogami z regulacją . . 200 nogi metalowe z regulacją . 201 stołyklasycznezmetalowymi nogami bez regulacji . . 201 nogi metalowe bez regulacji . 201 stołyklasyczne zdrewnianymi nogami z regulacją 206 stoły ergo z drewnianymi nogami . 210 stoły motylki z blatem plastikowym i metalowymi nogami z regulacją . . . . . . . . . 212 stoły z pojemnikami . 214 stoły składane. . . . . . . . . . . . . . . . 216 stoły mobilne kantyna .. . . . . . . . . . . . . . . 216 stoły prostokątne slim . 217 biurka . . . . . . . . . . 218 prof. . . . . . . . . . . . . . 219 info. . . . . . . . . . . . . . 220 prima . . . . . . . . . . . . 222 cubo. . . . . . . . . . . . . . 223 lokomotywa . . . . . . . . . . 224 fantazja. . . . . . . . . . . . . 224 pani kasi . . . . . . . . . . . 225 ali . . . . . . . . . . . . . 225

meble do pracowni komputerowych, językowych i sal konferencyjnych meble do pracowni przyrodniczych

226 228

stanowiska laboratoryjne . 228 ławki laboratoryjne z blatem hpl . . . . . . . . . 229 stoły laboratoryjne ze sklejki z blatem hpl 230

8

meble i wyposażenie

tablice i gabloty . . . . . . . . . . . . . . . 268 zabezpieczenia klas i korytarzy. . . . . 271 dywany. . . . . . . . . . . 274 maty poliestrowe. . . . . . . . . . . . . . 281 maty z pianki eva . . . . . . . . . . . . . 282 naklejki na ścianę i podłogę. . . . . . . 283 meble piankowe. . . . . . . . . . . . . . 284 krążki do siedzenia . 284 miękkie poduchy jaśki . 290 pufy . . . . . . . . . . . . . 291 foteliki kanapki pufki . . . . . . . . . . . . . . . . 296 komplety wypoczynkowe . 300 mebelki piankowe tapicerowane . . . . . . . . . 301 gruszki-worki do siedzenia . 302 przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . 304 koszyczki. . . . . . . . . . . . 304 pojemniki plastikowe . . . . . . . . . . . . . . . . 305 regał technorattanowy . 308 koszyki wiklinowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 kosze na śmieci . 309

stoły demonstracyjne . 231 szafy na odczynniki . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 dygestorium . . . . . . . . . . 232 gabinet dyrektora. . . . . . . . . . . . . 234 kolekcja meblowa exclusive . . . . . . . . . . . . 234 fotele obrotowe . 238 krzesła tapicerowane . . . . . . . . . . . . . . . . 238 sofy, fotele, pufy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 gabinet lekarsko-pielęgniarski. . . . . . 242 zaplecze socjalno gospodarcze. . . . . . 246 szafy metalowe . 247 akcesoria i środki sanitarne . 248 stołówka szkolna. . . . . . . . . . . . . . 250 meble do jadalni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 sztućce metalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 naczynia szklane. 253 naczynia i sztućce z melaminy . 256 naczynia plastikowe . 257 obrusy ceraty . 258 wyposażenie kuchni . 259 tablice i akcesoria ścienne . . . . . . . . . . . . . 266 koszyki i kosze na odpadki. . . . . . . . . . . . . 266 akcesoria i środki sanitarne .. . . . . . . . . . . . 267

sklep.nowaszkola.com

9

OCHRONA OSOBISTA PARAWANYMASECZKI PRZYŁBICE TRANSPARENTNY I BEZPIECZNY

Doskonałym rozwiązaniem zabezpieczającym jest osłona antywirusowa w postaci parawanu. Transparentny parawan doskonale sprawdzi się w korytarzu, bibliotece czy w sali

lekcyjnej. Dzięki lekiej konstrukcji oraz kółkom można go ła - two przesunąć z miejsca na miejsce ustawiając właśnie tam, gdzie akurat jest potrzebny.

Osłona antywirusowa przezroczysta. Parawan mobilny AWF 180 379 zł Parawan to doskonałe rozwiązanie umożliwiające wy - dzielenie odrębnej przestrzeni w pomieszczeniu według indywidualnych potrzeb. Może być równieżwykorzystany do zalecanej ochrony zdrowia w placówkach edukacyj - nych, domach opieki lub gabinetach zabiegowych. Dzięki bardzo lekkiej stalowej ramie oraz obecności kółek, panel osłonowy można w razie potrzeby szybko przetranspor - tować i ustawiać w dogodnym miejscu. Szeroka nóżka gwarantuje dużą stabilność, a stopki z tworzywa sztucz - nego chronią podłoża przed uszkodzeniem. Powierzch - nia transparentnego i elastycznego panelu wykonanego z grubej folii jest gładka i umożliwia pisanie mazakami suchościeralnymi oraz łatwe czyszczenie i dezynfekcję. Przymocowana jest do stelaża za pomocą rzepów. Pa - rawany można ze sobą łączyć tworząc system ścianek działowych. Produkt wymaga złożenia. • 1 szt.; wym.: 94,5 x 50 x 180 cm; materiał: stelaż z metalowych rur o śr. 2,2 cm w kolorze białym, kurtyna o wym. 160 x 94,5 cm z przezroczyste tworzywa sztuczne o gr. 0,15 mm; 2 kółka o śr. 4 cm; połączenie parwanów za pomocą plastikowego łącznika • podana cena dotyczy 1 szt.

10

Przyłbica z regulacją średnicy paska dla dziecka FA 0002 8 zł • szybka z bezbarwnego a-pet 0,5mmo przeźroczystości ponad 90% zabezpieczonego dwustronnie folią; ergo- nomiczna, nie posiadająca ostrych krawędzi szybka o wymiarach 31 cm x 17 cm; taśma nośna (pasek) polipropylenowa 25 mm szeroka, różne kolory do wy- boru (długość 67 cm); regulator plastikowy 25 m; pa- kowanewplastikowyworeczekwraz z instrukcją zgod- ną z CE (wersja pojedynczej sztuki); do samodzielnego montażu; certyfikat CE

Maseczka ochronna dwuwarstwowa wielorazowego użytku • wym. 18,5 x 8,5 cm • materiał: bawełna

• rozmiar: uniwersalny • kolor: biały lub czarny

Przyłbica z uchylną szybką i regulacją średnicy paska dla dorosłego FA 0001 12 zł Bardzo lekka i wygodna przyłbica do wie - lokrotnego użytku. Zapewnia maksymal - ną ochronę twarzy wraz z czołem oraz swobodne pochylenie i obracanie głową. Szczególnie polecana dla osób noszących okulary. Pozwala zmniejszyćmożliwość kon - taktu z wirusami, zarazkami i bakteriami. Konstrukcja nagłowia umożliwia podnosze - nie i opuszczenie osłony twarzy. Wyposa - żona w płynną regulację obwodu głowy. Do czyszczenia i dezynfekcji przyłbicymoż - na użyć środków zawierających alkohol. • 1 szt.; materiał: osłona - poliester o gr. 0,35-0,5 mm, opa- ska - materiał o szer. 25 mm; spełnia wymogi normy PN - EN 166:2005. Prosimy o przemyślane zakupy. Ze względu na ogłoszenie stanu epidemiologicznego, związanego z ko- ronawirusem SARS-CoV-2 i specyfikę produktu (przyłbica), który nie może zostać ponownie sprzedany ze względów hi- gienicznych i zdrowotnych, informujemy, że zgodnie z prawem konsumentaw tymwypadku zwroty towarównieobowiązują.

– biała NS 3339 • 1 szt. NS 3340 • zestaw 5 szt. – czarna NS 3341 • 1 szt. NS 3342 • zestaw 5 szt.

6 zł

25 zł

6 zł

25 zł

Maseczki jednorazowe trójwarstwowe. Komplet NS 3333 185 zł Maseczki ochronne jednorazowa z gumką. Prze - znaczona dla osób dorosłych. • wym. 9,5 x 17,5 cm; wykonana z włókniny. 50 szt

sklep.nowaszkola.com

11

DYSPENSERY ANTYWIRUSOWE

możliwość zastosowania dowolnej butelki z pompką

regulowana wysokość uchwytu na butelkę

nożny pedał do dozowania płynu

Bezdotyowy dyspenser na płyn do dezynfekcji rąk z pedałem NS 3334 275 zł Stojak na dozownik do mydła lub środki dezynfekujące dosko - nale sprawdzi się w obiektach użyteczności publicznej. Dzięki

nożnemu przyciskowi dawko - wania płynu, zapewnia bezdo - tykowąobsługę. Solidna stalowa podstawagwarantuje stabilność urządzenia. Wpodajniku moż - na umieścić dowolny pojemnik z dozownikiem uruchamianym od góry. • wys. 1,2 m; materiał: stal; kolor: czarny

pompkę, która powoduje aplikację odpowiedniej ilości środka dezynfe - kującego. Stację wyposażono w po - jemnik z możliwością wielokrotnego napełniania. Jedno uzupełninie wy - starcza na 1000 dozowań. Można w nim zastosować dowolny płyn de - zynfekujący na bazie alkoholu. • wym. 20 x 20 x 120 cm, wym. podstawy: 30 x 30 cm; okienko z dyspenserem usytuowa- ne jest na wysokości 70 cm od podłogi. Materiał: metal malowany proszkowo; dekoracje zwierzą- tek. Pojemność zbiornika: 1000 ml; zasilanie bateryjne: 6V x 1,5V AA

Stacja do dezynfekcji rąk NS 3336

1 999 zł Wolnostojący bezdotykowy dozow - nik środków dezynfekcyjnych o nie - wielkich rozmiarach i solidnej meta - lowej konstrukcji. Nadruki w postaci kolorowych zwierzątek przyciągną uwagę dzieci i zachęcą do syste - matycznego dbania o czystość dło - ni. Zamontowany czujnik wykrywa obecność rąk we wnęce, aktywuje

ułatwiającym aplikację żelu lub płynuantyseptycznego.Wpołą - czeniuzbezdotykowymdyspen - serem stanowi niezbędne roz - wiązanie do ochrony osobistej. • poj. 500 ml; wys. 21 cm; kolor butelki: mleczny; kolor dozownika: biały; materiał: tworzywo sztuczne

Butelka do bezdotykowego dyspensera NS 3343 6 zł Butelka z tworzywa sztuczne - go w zestawie z dozownikiem

12

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Spryskiwacz CT 0005

18 zł Butelkaz rozpylaczemprzeznaczonado rozprow - adzania płynu Major C100 lub jego roztworu. • 1 szt.; poj. 750 ml; materiał: tworzywo sztuczne

MAJOR S.C. ŚRODEK BIOBÓJCZY DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI

Major S.C. 5 litrów CT 0007

189 zł Uniwersalny środek doskonały do czyszczenia, dezynfekc - ji, odtłuszczania mebli piankowych i drewnianych, blatów stołów, krzeseł oraz sprzętu sportowego. • poj. 5 ml, zapach cytrynowy; posiada pozwolenie Ministra Zdrowia nr 3115/07 na obrót produktem biobójczym

Saszetki CT 0006

14 zł

• 5 szt. po 20 ml

Płyn do dezynfekcja powierzchni 5l Clinex dezo fast XC 0001 79 zł Profesjonalny, wysokowydajny preparat dezyn - fekująco–myjący o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Posiada szerokie spektrum skuteczności. Nieodwracalnie niweluje bakterie, drożdże, grzyby, wirusy otoczkowe i bez - otoczkowe oraz zarodniki C. difficile. Przeznaczo - ny do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, wmiejscach użyteczności publicznej oraz w obszarze medycznym (poza klinicznym).

Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni 5l Prontech PH 0001 79 zł Płyn o właściwościach bakteriobójczych, grzybo - bójczych i wirusobójczych, nie zawiera alkoho - lu. Roztwór przeznaczony jest do końcowej de - zynfekcji uprzednio umytych i spłukanych czystą wodą powierzchni i urządzeń w przemyśle spo - żywczym, obiektach użyteczności publicznej oraz do higienicznej dezynfekcji rąk. • poj. 5 l; bezzapachowy; substancje czynne: alkil (C12-18) chlorku dimetylobenzylaomonu <1%, nośnik: woda; opakowanie zawiera 5 l roztworu wodnego roboczego o stężeniu 2g/1L (800ppm); posiada pozwolenie nr 3944/10 na obrót produktembakteriobójczym

Płyn do dezynfekcji do rąk 5l Clinex dezo sept plus XC 0002 99 zł Płyndo dezynfekcji rąkna baziealkoholu.Dzięki zawartości substancji pielęgnującychniewysusza skóry, nie pozostawia uczucia lepkości. Preparat pozwala na skuteczną walkę z wirusami i bak - teriami wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości umycia rąk wodą z mydłem. Wystarczy 3 ml pł - ynuwetrzećw dłonie, aby już po 30 sek. pozbyć się szkodliwych drobnoustrojów. • poj. 5 l; substancje czynne: etanol 70 g/ 100g; zapach: mleczko kokosowe

sklep.nowaszkola.com

13

Generator ozonu NS 3335 439 zł Generator ozonu to profesjonalne urządzenie do najskuteczniejszego oczyszczania, ozonowania i dezynfekcji powietrza. Niszczy wirusy, bakte - rie, zarodniki pleśni i usuwa nieprzyjemne za - pachy w pomieszczeniu o powierzchni od 120 do 140 m2. Wytwarza ozon w ilości 28 g/godz. Dzięki niewielkimwymiarom,może być z łatwością transportowany. Wbudowany timer pozwala na pracę urządzenia o żądanymczasie bez potrzeby ciągłego nadzoru. • wym.: 20 x 13,5 x 13,5 cm, waga: 1,9 kg; wydajność ozonu na godzi- nę: 28 g; zasilanie: 220 V; moc: 120W; wtyczka europejska; poziom hałasu: 30-40 dB; materiał: stal nierdzewna, wewnątrz znajduje się ceramiczny generator ozonu; żywotność: 3-5 lat

OCZYSZCZACZE POWIETRZA

Turbo. Poradzi sobiezzarodnikami pleśni i grzybów, roztoczami kurzu domowego, nieprzyjemnymi za - pachami oraz pyłemzawieszonym. Zaoczyszcza - nie powietrza odpowiedzialny jest trzyelementowy zestawfiltrów, naktóry składają się: filtrwstępny, filtr węglowy, filtrHEPAwrazzpowłokąantymikrobowa systemCleanCel®.Oczyszczaczwskazujekolorami jakośćpowietrzawpomieszczeniu, awtrybieAUTO dostosowuje swoją pracę. Produkt został uhonoro - wanyznakiemjakości ECARFpotwierdzającymwy -

Oczyszczacz powietrza NS 3337 1 099 zł Oczyszczacz powietrza charakteryzuje się dużą wydajnością odpowiednią do pomieszczeń o po - wierzchni 99m2. Zostałwyposażonywfunkcjębez - piecznej jonizacji powietrzaPlasmaWave,wskaźnik jakości powietrza, czujnik światła, czujnik zanie - czyszczeńpyłowych, timer, trybnocyorazauto. Po - siada4 trybypracymanualnej: Low,Medium, High,

soką skutecznośćwwalce zalergiami. Atest AHAM potwierdzaprzetestowaniewydajności oczyszcza - cza, a certyfikat CE gwarantuje, że produkt nie za - wiera niebezpiecznych substancji. • wym.: 60 x 38 x 20,8 cm; zasilanie: 220V; zużycie energii: 3 (tryb nocny) – 70W; ilość prędkości pracy: 5; funkcje: pyłowy czujnik jakości powietrza, tryb auto, czujnik oświetlenia, tryb nocny; sku- teczność oczyszczania: 99,97%

14

Lampa bakteriobójcza przepływowa. Mobilna NS 3338 1 699 zł Energooszczędna lampa na statywie przezna - czonadodezynfekcji powietrzawprzestrzeniach publicznych orazwszędzie tam, gdziewymaga - ny jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej. Przepływowa lampa bakteriobójcza gwarantu - je stały, wysoki stopień dezynfekcji powietrza. Osoby przebywające w pomieszczeniu nie są narażone na szkodliwe promieniowanie, ponie - waż lampa została zaprojektowana w taki spo - sób, aby powietrze przepływało przez komo - rę UV-C. Jej skuteczność została potwierdzona

badaniami w laboratorium mikrobiologicznym. Wygodny statyw i kółka umożliwiają, łatwy transport i zmianę ustawień lampy. Obudowa zostaławykonana z blachy kwasoodpornej, któ - ra wspomaga właściwości dezynfekcyjne oraz pozwala utrzymać urządzenie w czystości. Wy - miana filtrówpowietrza jest prosta i niewymaga użycia narzędzi. • wym. kopuły: 112,5 x 21,5 x 13 cm, wym. całkowity: 60 x117,4 x 60 cm, waga: 13kg; napięcie zasilania: 230V50Hz; pobór mocy: 75 VA; element emitujący; promieniowanie UV-C: 2xTUV30W; trwałość promiennika : 8000 h; wydajność • wentylatora: 132 m3 /h; dezynfekowana kubatura: 25-50 m3; zasięg działania lampy: 10-20 m2; klasa zabezpieczenia ppor.: I; typ obudowy : IP 20

w wesji polskiej i angielskiej

Plakat Myję ręce NS 8288 • Plakat o wym. 50 x 70 cm

21 zł

sklep.nowaszkola.com

15

SERIE MEBLOWE Seriemeblowe to gotowe rozwiązaniawyposaże - niaprzestrzeni żłobkowych, przedszkolnych i szkol - nych, łączące nowoczesną stylistykę z zasadami ergonomii. Meble w różnych zestawach ułatwiają aranżację pomieszczeń, sprawiając, że wnętrze jest spójne, a poszczególne elementy tworzą har - monijną całość.Wieloletnie doświadczenie projek - tantów i ich nieustanny rozwój sprawiły, że ofer - ta produktowa jest rozbudowana i dostosowana do potrzeb małych i dużych użytkowników oraz możliwości przestrzennych sal.Otwarte półki, szaf - ki przysłonięte drzwiami, pojemne szuflady i skrzy - nie zapewniają dużomiejsca do przechowywania oraz eksponowania zabawek i gier. Bogata paleta kolorów oraz szeroki wybór zabawnych aplikacji, frez i nadruków pozwala nadać niepowtarzalny, bajkowy charakter pomieszczeniu. Biurka, pian - kowe siedziska, kryjówki utrzymane w konwencji

danej kolekcji stanowią dodatkowe elementy wy - posażenia. Możliwość zakupu pojedynczych mo - dułówdo zestawówbazowych gwarantuje zwięk - szenie przestrzeni użytkowej. Do produkcji mebli zostały użyte wysokiej jakości materiały, których powierzchnię można łatwo, szybko i skutecznie umyć i zdezynfekować.

zapraszamy do skorzystania z konfiguratora https://sklep.nowaszkola.com/konfigurator/cubo/

16

NORMA

1

• 23 meble bazowe w różnych wymiarach dodatki: • 4 rodzaje nadstawek (wym. 76 x 40 x 37 cm, 76 x 40 x 75 cm) • 2 rodzaje półek: wąska (wym. 35 x 36 cm), szeroka (wym. 73 x 36 cm) • 2 rodzaje skrytek: wąska, szeroka • 3 rodzaje skrzyń: mała (wym. 37 x 36 x 34 cm), średnia (wym. 74 x 36 x 34 cm) duża (wym. 112 x 36 x 34 cm); • 3 rozmiary drzwi montowanych dowolnie (wym. 37 x 37 cm, 37 x 74 cm, 37 x 112 cm) • 4 rodzaje szuflad: wąskie (wym. 37 x 37 x 18 cm), szerokie (wym. 74 x 37 x 37 cm), głębokie (wym. 37 x 37 x 37 cm), płytkie (wym. 74 x 37 x 15 cm) • ergonomiczne plastikowe uchwyty • stelaż wykonany z płyty laminowanej w ko- lorze brzozy • fronty szuflad, drzwi, skrzyń, skrytek dostęp- ne w 6 kolorach: niebieski, biały, szary, żółty, zielony i różany • wszystkie dodatki: skrzynie, aplikacje, drzwi sprzedawane są osobno

Seria Cubo to połączenie funk - cjonalności i indywidualności utrzymanej w klasycznej stylisty - ce. Meble odznaczają się ory - ginalnym wzornictwem i lekką formą brył. Prezentowaną serię wyróżnia możliwość stworzenia unikalnej kombinacji zestawów, doboru dodatków, według wła - snego uznania, nie tylko pod względem kolorystyki, ale także aranżacji i konfiguracji poszcze - gólnych elementów. Różnorod - ność zastosowanych rozwiązań sprawia, że produkt jest wyjąt - kowo dobrze przystosowany do użytku w salach lekcyjnych i pozwala urządzić klasę według własnych potrzeb i możliwości przestrzennych pomieszczenia. Bryły mebli zaprojektowano tak, aby ich pojemne wnętrza zawsze były łatwo dostępne.

STELAŻ : płyta: wiórowa kolor: brzoza

SZUFLADY: płyta: wiórowa front kolor:

grubość: 18 mm podstawa: płyta

SKRZYNIE: płyta: wiórowa front kolor:

DRZWI : typ: otwierane płyta: wiórowa powierzchnia: gładka kolor:

PÓŁKI: płyta: wiórowa kolor: brzoza

grubość: 18 mm rodzaj uchwytu: tworzywo zamek: tak

grubość: 18 mm

sklep.nowaszkola.com

17

REGAŁ 3

REGAŁ 2

REGAŁ 1

NADSTAWKA REGAŁ 2

DODATKI

NA SKRZYNIE

18

CECHY SERII

RÓŻANY NIEBIESKI

BIAŁY SZARY ŻÓŁTY ZIELONY

Szuflady, skrzynie i drzwi dostępne są w 6 kolorach

23 meble bazowe

4 rodzaje nadstawek do mebli 2 kolumnowych

ergonomiczne plasikowe uchwyty

2 rodzeje półek: szeroka i wąska

wym. skrytki wąskiej 35 x 36 x 36 cm wym. skrytki szerokiej 73 x 36 x 36 cm

4 rodzaje szuflad: wąskie, szerokie, głębokie i płytkie

3 rozmiary drzwi montowanych dowolnie

skyrzynie na kółkach

Wszystkie dodatki: skrzynie, aplikacje, drzwi i szuflady sprzedawane osobno

zapraszamy do skorzystania z konfiguratora https://sklep.nowaszkola.com/konfigurator/cubo/

sklep.nowaszkola.com

19

MEBLE BAZOWE

20

REGAŁ 1 REGAŁY

Dokładne wymiary mebli znajdują się na stronie 18

Mały 1 NC 1101

Średni 2 NC 1201

Wysoki 3 NC 1301

219 zł

285 zł

345 zł

NADSTAWKI DO REGAŁÓW 1 Nadstawka dostosowana jest do regału wysokiego z se - rii meblowej Cubo i pozwala zorganizować miejsce do przeprowadzenia czynności pielęgnacyjnych maluszka. Wyposażona w krawędzie ograniczające, zabezpieczają - ce niemowlę przed wypadnięciem. Wofercie znajdziecie Państwo pojedyncze i podwójne nadstawki oraz dedyko - wane do nich wygodne materacyki (sprzedawane osobno).

Nadstawka pojedyncza do regału wysokiego 3 NC 0201 119 zł • 39 x 38 x 37.5 cm; materiał: płyta wióro- wa o gr. 18 mm w kolorze brzozy

Nadstawka podwójna do regału wysokiego 3 NC 0301 169 zł • wym. 39 x 38 x 75 cm; materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm w kolorze brzozy

GOTOWE KONFIGURACJE

sklep.nowaszkola.com

21

REGAŁ 2

Mały 2 NC 2101

Średni 2+1s NC 2211

Średni 4 NC 2201

Średni 2s NC 2221

285 zł

359 zł

410 zł

345 zł

Wysoki 6 NC 2301

Wysoki 4+1s NC 2311

Wysoki 2+2s NC 2321

Wysoki 3s NC 2331

529 zł

499 zł

449 zł

410 zł

NADSTAWKA

+ DOWOLNY REGAŁ 2 = JESZCZEWIĘCEJ MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI

Mebel niesamodzielny. Do prawidłowego funkcjonowa - nia potrzebuje bazy w postaci innego mebla

Wysoka 4 NC 0501 279 zł

Wysoka 2s NC 0521 235 zł

Niska 2 NC 0401 169 zł

Niska 1s NC 0411 135 zł

22

REGAŁ 3

Wysoki 9 NC 3301

Mały 3 NC 3101

Średni 6 NC 3201

689 zł

379 zł

510 zł

Wysoki 7+1s NC 3311

Wysoki 4+2s NC 3321

Wysoki 3+3s NC 3331

680 zł

629 zł

589 zł

sklep.nowaszkola.com

23

NA SKRZYNIE

Mała 2 NC 1261

Średnia 4 NC 2261

Duża 6 NC 3261

299 zł

429 zł

525 zł

24

SIEDZISKA DO REGAŁÓW Praktyczny i wygodnymateracyk, który wpołączeniu z re - gałem serii meblowej Cubo stanowi funkcjonalne siedzi - sko do sal żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych oraz gabinetów terapeutycznych. Zapewniamiejsce do zabaw, nauki, czytania czy odpoczynku. Doskonale sprawdzi się jakowyposażenie szatni lub poczekalni. Produkt wykonano z pianki poliuretanowej o podwyższonej gęstości i bez - ftalanowej tkaniny PCW, którą łatwo się czyści i szybko dezynfekuje. Materacykmocowany jest do bazy siedziska za pomocą rzepów. W ofercie znajdują się materacyki w dwóch rozmiarach i 6 kolorach.

Materacyk siedzisko do regałumałego 2

• wym. 77 x 41 x 3 cm; materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW

Szary NS 3242

Biały NS 3243

Limonkowy NS 3244

120 zł

120 zł

120 zł

Morski NS 3245

Żółty NS 3246

Różowy NS 3247

Regał Mały 2 NC 2101

120 zł

120 zł

120 zł

285 zł

Materacyk siedzisko do regałumałego 3

• wym. 114.5 x 41 x 3cm; materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW

Limonkowy NS 3254

Szary NS 3252

Biały NS 3253

152 zł

152 zł

152 zł

Morski NS 3255

Żółty NS 3256

Różowy NS 3257

Regał Mały 3 NC 3101

152 zł

152 zł

152 zł

379 zł

sklep.nowaszkola.com

25

SZUFLADY

fronty dostępne w 6 kolorach

199 zł

135 zł

255 zł

179 zł

Wąskie niskie • 2 szt.

Wąska wysoka • 1 szt.

Szerokie niskie • 2 szt.

Szeroka wysoka • 1 szt.

wąskie niskie 2 szt.

wąska wysoka 1 szt.

szerokie niskie 2 szt.

szeroka wysoka 1 szt.

NC0013 NC0012 NC0015 NC0016 NC0014 NC0017

NC0023 NC0022 NC0025 NC0026 NC0024 NC0027

NC0033 NC0032 NC0035 NC0036 NC0034 NC0037

NC0043 NC0042 NC0045 NC0046 NC0044 NC0047

26

SKRZYNIE

215 zł

189 zł

159 zł

Średnia 1 szt.

Wąska 1 szt.

Szeroka 1 szt.

Średnia 1 szt.

Wąska 1 szt.

Szeroka 1 szt.

NC9203 NC9202 NC9205 NC9206 NC9204 NC9207

NC9103 NC9102 NC9105 NC9106 NC9104 NC9107

NC9303 NC9302 NC9305 NC9306 NC9304 NC9307

sklep.nowaszkola.com

27

28

PÓŁKI

50 zł

60 zł

Półka mała NC 0051 • wym. 35 x 36 cm

Półka duża NC 0061 • wym. 73 x 36 cm

BRZOZA

56 zł

66 zł

Szufladymałe, duże i półki dająwielemożliwości konfiguracji mebla.

=

DRZWI

Drzwi i skrzynie dająwielemożliwości konfiguracji mebla.

62 zł fronty dostępne w 6 kolorach

94 zł

82 zł

NC0093 NC0092 NC0095 NC0096 NC0094 NC0097

NC0083 NC0082 NC0085 NC0086 NC0084 NC0087

NC0073 NC0072 NC0075 NC0076 NC0074 NC0077

Wysokie wym. 112 x 37 cm, 1 szt.

Średnie wym. 74 x 37 cm, 1 szt.

Niskie wym. 37 x 37 cm, 1 szt.

sklep.nowaszkola.com

29

GOTOWE MEBLE

Dokładne wymiary mebli znaj- dują się na stronie 18

399 zł

Moduł 2 ZC 1200 wym. 39 x 40 x 97 cm 520 zł

Moduł 3 ZC 1300 wym. 39 x 40 x 124 cm 699 zł

1 150 zł

Moduł 1 ZC 1100

Moduł 7 ZC 2200 wym. 76 x 40 x 87 cm

wym. 39 x 40 x 49 cm

Moduł 8 ZC 2201 wym. 76 x 40 x 87 cm 589 zł

1 599 zł

Moduł 10 ZC 2301 wym. 76 x 40 x 124 cm 579 zł

Moduł 6 ZC 2602 wym. 76 x 40 x 113 cm 939 zł

Moduł 9 ZC 2300 wym. 76 x 40 x 124 cm

Moduł 11 ZC 2302 wym. 76 x 40 x 124 cm 799 zł

Moduł 4 ZC 2600 wym. 76 x 40 x 113 cm 789 zł

Moduł 5 ZC 2601 wym. 76 x 40 x 113 cm 799 zł

1 259 zł

Moduł 17 ZC 3601 wym. 114 x 40 x 113 cm

1 420 zł

1080 zł

Biurko BC 0001 wym. 115 x 48 x 77,5 cm 659 zł

Moduł 19 ZC 3602 wym. 114 x 40 x 113 cm 999 zł

Moduł 12 ZC 2500 wym. 76 x 40 x 199 cm

Moduł 13 ZC 2501 wym. 76 x 40 x 199 cm

30

1 178 zł

Moduł 25 ZC 2410 wym. 76 x 40 x 162 cm

1 010 zł

Moduł 24 ZC 3260 wym. 114 x 40 x 124 cm

Moduł 14 ZC 3100 wym. 114 x 40 x 49 cm 739 zł

Moduł 15 ZC 3200 wym. 114 x 40 x 87 cm 720 zł

1 229 zł

1 049 zł

Moduł 16 ZC 3201 wym. 114 x 40 x 87 cm

Moduł 18 ZC 3300 wym. 114 x 40 x 113 cm

1 059 zł

1 159 zł

1 120 zł

1 359 zł

Moduł 21 ZC 3301 wym. 114 x 40 x 124 cm

Moduł 22 ZC 3302 wym. 114 x 40 x 124 cm

Moduł 23 ZC 3303 wym. 114 x 40 x 124 cm

Moduł 20 ZC 3600 wym. 114 x 40 x 124 cm

sklep.nowaszkola.com

31

ZESTAWY

3 634 zł

CUBO 0013

32

2 197 zł

CUBO 0011

1 634 zł

CUBO 0012

sklep.nowaszkola.com

33

5 326 zł

2 452 zł

CUBO 0001

CUBO 0010

2 759 zł

5 113 zł

CUBO 0007

CUBO 0008

4 311 zł

CUBO 0003

34

4 269 zł

4 555 zł

CUBO 0005

CUBO 0006

3 165 zł

4 086 zł

CUBO 0004

CUBO 0009

2 840 zł

CUBO 0002

sklep.nowaszkola.com

35

Praktyczny, rozkładany materac o szerokich możliwościach użytkowa - nia. Idealny zarówno do ćwiczeń podczas zajęć gimnastycznych, jak również zabiegów rehabilitacyjnych. Łatwy w utrzymaniu czystości, wytrzymały, wyprodukowany z atestowanych materiałów. Wnętrze materacy wypełnia pianka o podwyższonej gęstości. • wym. 4 częściowy: 245 x 120 x 3 cm MATERACE SKŁADANE 4–CZĘŚCIOWE

trwale połączone

morsko-szary NS 3185

różowo-szary NS 3187

niebiesko-szary NS 2279

599 zł

599 zł

599 zł

biały-szary NS 2280

limonkowo-szary NS 3184

żółto-szary NS 3186

599 zł

599 zł

599 zł

36

DYWANY

kolory dopasowane domebli z kolekcji Cubo

Dywan Koła DL 0503

759 zł

• 3 m

BIURKA

Biurko Cubo NC 7001

79 zł

389 zł • Biurko zostało zaprojektowane jako element wzbogacający serię mebli Cubo. Jego konstrukcja i kolorystyka powoduje, iż sprawdzi się ono w każdych wnętrzach. Zostało wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej. Wyposażono je w dwie praktyczne szuflady oraz zamykaną szafkę. Blat biurka stwarza odpowiednie warunki do pracy. • stelaż modułu wykonany jest z laminowanej płyty w kolorze brzo- zy (o grubości 18 mm), • fronty z płyty wiórowej laminowanej (o grubości 18 mm) w kolo- rze do wyboru jasnozielonym, żółtym, szary, białym, niebieski. • drzwi i szuflady (w 5 kolorach) sprzedawane osobno • 115 x 48 x 77,5 cm

210 zł

Drzwi

Szuflady

NC0072Z Szare NC0073Z Białe

79 zł 79 zł 79 zł 79 zł 79 zł 79 zł

NC0012Z Szare NC0013Z Białe

210 zł 210 zł 210 zł 210 zł 210 zł 210 zł

NC0074Z Zielone NC0079Z Niebieskie NC0076Z Żółte NC0077Z Różowe

NC0014Z Zielone NC0015Z Niebieskie NC0016Z Żółte NC0017Z Różowe • 2 szt.; wym.: 37 x 37 x 18 cm; z zamkiem

• 1 szt.; wym.: 37 x 37 cm; z zamkiem

sklep.nowaszkola.com

37

SZAFKA PLASTYCZNA

wygodny dostęp po obydwu stronach szafki

Cubo NC 4000

635 zł Dwustronna mobilna szafka na ma - teriały plastyczne posiada 3 poziomy oraz 4 rodzaje półek. Szafka została zaprojektowana jako element wzbo - gacający serięmebli Cubo. Jej stelaż wykonano z płyty wiórowej wodcie - niu brzozy. Separatory półek z płyty wiórowej dostępne są w kolorze nie - bieskim, żółtym i kobaltowym. • półka otwarta duża, wym.: 77 x 38 x 10 cm • półka otwarta mała: wym.: 36 x 38 x 10 cm • dziewięć półek przedzielonych kolorowymi sepa- ratorami, wym.: 36 x 17 x 36 cm • dwie półki regałowe, wym.: 36 x 35 x 36 cm • wym. całego mebla: 114 x 39 x 87 cm

miejsce na duże arkusze oraz bibuły

miejsce na duże butelki z farbą i klejem

SZAFKA NA KOSTIUMY TEATRALNE

mobilność szafce zapewnia 5 plastikowych kółek (w tym 2 z blokadą)

Szafka na kostiumy teatralne NC 8011 499 zł Mobilna szafka zaprojektowana z myślą o wygodnymprzecho - wywaniu strojów teatralnych. Wyposażona w drążek do za - wieszennia strojów oraz w dwa otwarte pojemniki na małe elementy kostiumów. • wym.: 120 x 50 x 120 cm; 2 pojemniki, drążek, 5 kółek, w tym 2 z blokadą; mate- riał: płyta wiórowa laminowana w kolorze brzoza, tworzywo sztuczne, metal

38

SZAFKA PLASTYCZNA ŻÓŁW

Szuflady dostępne na str. 26

wygodny dostęp po obydwu stronach szafki

duże pojemne półki

miejsce na przybory malarskie, farby lub kredki

miejsce na 2 niskie lub jedną wysoką szufladę po obydwu stronach szafki

mobilność szafce zapewniają 4 kółka

Cubo. Szafka plastyczna Żółw NC 4001 489 zł Dwustronna szafka zaprojektowana z myślą o przechowywaniu artykułówplastycznych. Wyposażonawotwarte półki, w których można gromadzić bloki A4 i A3. Boczne kontenerki zapewniają miejsce na przybory malarskie, farby czy kredki. W pojemnych szufladach można bezpiecznie schować przedmioty i artykuły, które nie powinny być łatwo dostępne lub wymagają szczegól - nychwarunkówprzechowywania. Dzięki kółkom szafkamoże być ustawionawdowolnymmiejscu sali lub łatwo przetransportowana do innego pomieszczenia. • wym. 59 x 77 x 58 cm;

• materiał: płyta wiórowa w kolorze brzozy, • płyta MDF o gr. 6 mm w kolorze białym, • kółka z tworzywa sztucznego; szuflady sprzedawane osobno

sklep.nowaszkola.com

39

MOBILNA SZAFKA NA SZUFLADY

wyposażona w otwartą półkę

może penłnić funkcję kontenera do dwustano - wiskowego biurka

możliwość montażu szuflad z dostępem z obu stron

kółka ułatwiają przesuwanie szafki razem z zawartością

Szuflady dostępne na str. 26

Cubo. Mobilna szafka na szuflady NC 4100 599 zł Mobilna szafka zapewniająca funkcjonalną prze - strzeń do przechowywania akcesoriów sporto - wych, instrumentów muzycznych, pomocy pla - stycznych. Może również pełnić funkcję kontenera do dwustanowiskowego biurka. Wyposażona w otwartą półkę. Możliwość montażu szuflad z dostępem z obu stron. Zastosowanie kółek uła - twia przesuwanie szafki razem z jej zawartością. Szuflady do kupienia osobno • wym. 76,6x72,6x86,7 (bez kółek);materiał: płytawiórowawkolorze brzozy, 4 kółka z tworzywa sztucznego; szuflady sprzedawane osobno

40

Cubo. Mobilna szafka z instrumentami muzycznymi NC 4200 1 699 zł Mobilna szafka zapewniająca funk - cjonalną przestrzeń do przecho - wywania bogatego zestawu instru - mentówmuzycznych. Może również pełnić funkcję kontenera do dwusta - nowiskowego biurka. Wyposażona w otwartą półkę i pojemne szuflady w kolorach białym szarym i limonko - wym z dostępem z obu stron. Zasto - sowanie kółek ułatwia przesuwanie szafki razem z jej zawartością. • wym. 76,6 x 72,6 x 86,7 (bez kółek); mate- riał: płyta wiórowa w kolorze brzozy, 4 kółka z tworzywa sztucznego; szuflady w zestawie: 2 szerokie niskie limonkowe, 1 szeroka wysoka szara, 1 szeroka wysoka biała

MOBILNA SZAFKA Z INSTRUMENTAMI MUZYCZNYMI WYPOSAŻENIE SZAFKI Z INSTRUMENTAMI

20 rodzajów instrumentów

sklep.nowaszkola.com

41

Stanowi przytulne i spokojnemiejsce dające dzieckupoczucie bezpieczeństwa i wyciszenia. Materac dostępny w trzech kolorach, sprzedawany osobno. • wym.: 153 x 54 x 149 cm ; kolor: brzoza, zielony, biały, różany, niebieski, szary materiał: płyta wiórowa laminowana o gr. 18 mm KRYJÓWKI

42

wyciszająca atmosfera

Kolorowa NC 0202

Biało-szara NC 0203

799 zł

799 zł

bezpieczny, zaokrąglony daszek

miękkie siedzisko wewnątrz kryjówki

MATERAC DO KRYJÓWKI • wym.: 126,4 x 50 x 58 cm (w najwyższym punkcie); materiał; pianka, tkanina PCW

bezpieczne PCW bez ftalanów

Szary NS 1202

Biały NS 1203

Limonkowy NS 1204

420 zł

420 zł

420 zł

sklep.nowaszkola.com

43

44

Dzieci mają swój własny świat, czasem potrzebują miejsca aby się zrelaksować, wyciszyć, pomarzyć w samotności czy poczy - tać książkę. Szczególnie jeśli na co dzień dużo czasu spędzają w przedszkolu czy w szkole. Kryjówka to odrobina przestrzeni dla dziecka. Ten niesamowity domek daje możliwość zarów - no odizolowania się na chwilę i naukę bycia samemu ze sobą, jak i zaproszenia rówieśników do wspólnych zabaw i rozmów. Stanowi doskonałe miejsce do budowania relacji społeczno – emocjonalnych. Wzależności od potrzeb małych użytkowników

proponujemy Państwu trzymodele kryjówek o solidnej konstrukcji z laminowanej płyty wiórowej. Wszystkie domki wyposażono w siedziska i panele ścienne wykonane z pianki poliuretanowej i bezftalanowej tkaniny PCW, łatwej do utrzymania w czystości. Pod siedziskami pozostawiono przestrzeń na zabawki, pleca - ki szkolne lub buty. Dla użytkowników bardziej wymagających przygotowaliśmy wersję kryjówki z wysuwanymi blatami oraz z możliwością przechowywania na regałach książek, czasopism czy pojemników z klockami.

Maxi kryjówka Cubo z narożnymi siedziskami NC 0211 2 999 zł • wym. 134,6 x 144 x 210,8 cm ; 4 narożne siedziska z 4 panelami ściennymi; materiał: płyta wiórowa o gr. 18mmw kolorze: brzoza, biały, trawa cytrynowa; płyta MDF o gr. 12 mm w kolorze szarym i niebieskim, tkanina PCWw kolorze szarym, pianka poliuretanowa

Maxi kryjówka Cubo z kanapami NC 0212

Maxi kryjówka Cubo z kanapą i regałem NC 0213 2 399 zł • wym. 134,6x144x210,8 cm; 1kanapa dwuosobowa z1panelem ściennymi, regał z 4 półkami i 2 wysuwanymi blatami; materiał: płyta wiórowa o gr. 18mmw kolorze: brzoza, biały, trawa cytryno- wa; płyta MDF o gr. 12mmw kolorze szarym i niebieskim, tkanina PCW w kolorze szarym, pianka poliuretanowa

2 399 zł • wym. 134,6x144x210,8 cm; 2kanapy dwuosobowe z2panelami ściennymi; materiał: płyta wiórowa o gr. 18mmw kolorze: brzoza, biały, trawa cytrynowa; płyta MDF o gr. 12 mm w kolorze szarym i niebieskim, tkanina PCWw kolorze szarym, pianka poliuretanowa

PODUSZKI JAŚKI DO KRYJÓWKI

szary NS 3262

różowy NS 3267

115 zł

115 zł

limonkowy NS 3264

morski NS 3265

115 zł

115 zł

Mięciutka poduszkawykonana zwy - sokojakościowej bezftalanowej tkani - ny PCW. Materiał zewnętrzny łatwo się czyści i szybko dezynfekuje. Wy - pełnieniewpostaci pociętych kawał - kówpianki poliuratanowej zapewnia wygodne podparcie dla dziecięcej głowy. Poduszka może pełnić rów - nież funkcję siedziskapodczas zabaw podłogowych. Dostępna w kilku wa - riantach kolorystycznych. Doskonale komponuje się z serią mebli Cubo.

mix kolorów NS 3270 115 zł • wym. 35 x 35 cm; materiał: tkanina PCW, ścinki pianki poliureatnowej; kolor: mix kolorów

biały NS 3263

żółty NS 3266

115 zł

115 zł

sklep.nowaszkola.com

45

46

FRESH

NORMA

• pięć wersji kolorystycznych: pomarańczowa, zielona, brzoza, szara i biała • dwie wielkości szafek stojących i wiszących (szer. 92 i 47 cm) • dwie wielkości szafek półokrągłych (wys. 62 i 94 cm) • kolorowe półki: pomarańczowa, zielona, brzoza, szara i biała • możliwość montażu drzwi w kolorach pomarańczo- wym, zielonym, białym, szarym i brzozowym lub drzwi szklanych • wygodne uchwyty w kolorze drzwi, szuflad i półek

Kolekcja meblowa stwarzająca możli - wość jak najlepszego zagospodarowa - nia przestrzeni w pomieszczeniu. Prze - szklona wersja drzwi pozwala na takie zorganizowanie przestrzeni w sali lek - cyjnej, by wyeksponować pomoce edu - kacyjne. Przez szklane drzwiczki ucznio - wie mogą bezpiecznie oglądać modele i figury ustawione na półkach, ale dzięki zamkomna kluczyk sięgnąć po niemoże jedynie nauczyciel. Ta wersja jest szcze - gólnie polecana do sal przedmiotowych, gdzie obserwacje, badania i ekspery - mentowanie są najczęstszą formą na - uczania. Brzozowe wersje drzwiczek i półek po - zwolą stworzyć stonowaną kolorystycz - nie przestrzeń. Półokrągłe szafki o dostępie z obydwu stron, pozwolą uzyskać mnóstwo do - datkowego miejsca poprzez zagospo - darowanie niewykorzystywanej dotąd powierzchni sali.

• łatwy montaż • gr. płyty 18mm

• niezbędne dodatki do wyboru (sprzedawane osobno): • nogi plastikowe w kolorze pomarańczowym, zielo- nym i brzozowym (4 szt., wys. 10 cm) w komplecie z meblami • kółka (4 szt. w tym: 2 x kółka obrotowe i 2 x kółka obrotowe z blokadą, wys. 10 cm), sprzedawane osobno • mobilny mebel z szufladami i blatem na menzurki i sprzęt chemiczny - wózek laboratoryjny

STELAŻ : płyta: wiórowa grubość: 18 mm kolor: brzoza

PÓŁKI: płyta: wiórowa grubość: 18 mm kolor:

podstawa: nogi / wheels

POJEMNIKI: material: tworzywo kolor:

DRZWI: typ: otwierane powierzchnia: gładka

płyta: wiórowa grubość: 18 mm kolor:

NOGI: materiał: tworzywo sztuczne kolor:

rodzaj uchwytu: rączka zamek: tak płyta: szło powierzchnia: gładka grubość: 6 mm rodzaj uchwytu: metalowy zamek: tak

KÓŁKA: materiał: tworzywo sztuczne i metal

sklep.nowaszkola.com

47

*Wysokość podawana bez nóg i kółek. Po montażu wysokość mebla zwiększa się o 10 cm. MODUŁY

KOLORY

CECHY

DRZWI I PÓŁKI

Zestawy nóg w ko - lorze sprzedawane w komplecie Drzwi dostępne w wariantach z zamkami Regulowana wyso - kość półek Meble do samo - dzielnego monta - żu. Zestaw narzę - dzi na str. 6

SZARE

UCHWYTY

BIAŁE

POMARAŃCZOWE

ZIELONE

POMARAŃCZOWE

BEŻOWE SZARE BIAŁE

ZIELONE

BRZOZOWE

NOGI

POMARAŃCZOWE

SZKLANE

Zestawy kółek sprzedawane osobno

ZIELONE

STELAŻ

BEŻOWE

BRZOZOWE

48

Regulowana wysokość półek

Stelaż brzozowy z płyty meblo - wej laminowanej

Drzwiczki szklane zamykane na za - mek

Drzwi w pięciu kolorach z zamkiem lub bez

Drzwi ze szkła hartowanego

W przypadku szafek z pojem - nikami w zestawie ze str. 51 do modułów w kolorze poma - rańczowym, zielonym, białym i szarym dołączone są pojem - niki plastikowe w tych samych kolorach. W przypadku modu - łóww kolorze brzoza, dołącza - ne są zawsze pojemniki plastiko - we w kolorze pomarańczowym

Pojemniki plastikowe dostępne w czterech kolorach: pomarańczowym, zielonym, białym i szarym

Pięć kolorów frontów i uchwytów : beżowy, po - marańczowy, biały, szary i zielony. Szuflady wyposażo - ne w prowadnice kulkowe z systemem zabezpieczajcym przed ich wypadaniem

Zestawy nóg (dostępne w 3 kolorach) lub zestawy kółek z blokadą. Przy me - blach z dodatkiem białej i szarej płyty nogi w kolorze beżowym

sklep.nowaszkola.com

49

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook Proposal Creator