Forretningsorden for Næstved Fattigvæsen 1883

f j

forretningsorden for fiet ftaoenbe Uboalg f ^æftoeb gattiguæfett. § i . Ubbalget beftaaer af 3 balg-te 2Jteblemmer. 35isfe bælge af bereS Støibte en gortnanb og forbele glatningerne mel? lem fig faalebeS, at gormanben- baretager 2tnliggenberne meb føenfpntil fremniebe kommuner og IBørneforførgelfen, et SØteblem be øiebliffelige Unberftøttelfer til be gattige uben? for SKnftalten (SpenS gattigboliger og ©Råberne), et 3Jteb= lem 2lnliggenberne paa gattiganftatten og bens ©pgebuus. dsfter ben fommunale 23ebtægtS § 21 anfcet eS engorretningS? fører unber Ubbalget. — g ben gournal, ^bertUbbalgS? meblemfører, anføres be af Ijam nbførte gorretninger. § 2 . S il SSiflanb for Ubbalget anfcetteS en lønnet gattig? forftanber, ber antages og afffebigeS af 33praabet efter Ub? balgets gnbfiiHing, men iøbrigt forterer unber Ubbalget, Sønnen fajifeettes af ©praabet. grembeleS anfcet eS: unber Ubbalget en gattiggaarbS? beftprer, ber antages og afffebigeS af 33praabet, ligefom banS Søn beftemmeS af famme. § 3. ©nfiber i Sjøbfiaben SSoenbe, fom begjærer øieblitteltg Unberfløttelfe, at benbenbe fig til bet 3Jleblem af Ub= balget> ber beførger famme; boer ben gattige i et af Sanb? bijlrifterne, b««benber ban fig til SanbbiftriftetS 9teprcefen?

Made with FlippingBook - Online magazine maker