Jaarverslag_cijfers_2018

JAARVERSLAG 2018 VAN SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN ( Noot vooraf : Dit jaarverslag is een digitale aanvulling op de JAARKRANT 2018, een uitgave op papier van alle belangrijke werkzaamheden en opvallende gebeurtenissen in 2018.)

INLEIDING

BOOST 2019 EN OPRICHTING NIEUW ZORGBEDRIJF VERSTERKEN ELKAAR

Boostdoelstelling 11 Een efficiënte en wendbare organisatie

2019

BOOST

NIEUW in 2018

Tot het najaar van 2018 was men op verschillende echelons binnen Solidariteit voor het Gezin bezig met de voorbereiding van de laatste fase van Boost2019. Verschillende werkgroepen waren onder leiding van externe experten druk in de weer om alle medewerkers te informeren over personas, productmarktcombinaties en nieuwe organisatieflows om meer klant- gericht en geïntegreerd te kunnen werken. Ook de Raad van Bestuur was nauw betrokken bij het nieuwe businessplan. In de beleidsnota van 2019 zou de nieuwe organisatiestructuur van Solidariteit voor het Gezin bekend gemaakt en geïntro- duceerd worden. Intussen gingen in de luwte maar wel op het hoogste niveau ook confidentiële gesprekken door met de vzw Thuishulp. De samenwerking met Thuishulp in het kader van Zorg24, Diabetes on the Run en de zorgcentrale Z-Plus was immers al een feit en liep voortreffelijk. Waarom niet nog een stap verder gaan? Het was een verademing bevestigd te zien dat de toekom- stige visie over zorg identiek was evenals de waarden die beide organisaties koesteren. Snel kwam de conclusie dat door de oprichting van een nieuw zorgbedrijf er zoveel meer mogelijk zou zijn om de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan. Er waren geen redenen te bedenken om dit nog langer uit te stellen. De uitdagingen waren gelijk, het enthousiasme om samen aan de slag te gaan groot en dus werd niet meer getalmd. Een principeakkoordondertekening door de Raden van Bestuur werd eind 2018 voorbereid, evenals een Bijzondere Ondernemingsraad en Algemene Vergadering. De creatie van de nieuwe zorgorganisatie zal gebeuren met inspraak van alle betrokkenen. In 1977 zag Solidariteit voor het Gezin het levenslicht en de beslissing in december 2018 betekent de facto ook de aankondiging van haar einde. In de plaats komt een nieuw zorgbedrijf waarvoor de toekomst breed open ligt en waar we opnieuw een succesverhaal kunnen voor schrijven. 2019 is transitieperiode In de plaats van een definitief directie-organigram, dat zou voorzien in de vervanging van de pijlers door een klantgerich- te structuur werd een voorlopig transitieorganigram uitgetekend. De verschillende functies die daarin opgenomen zijn moeten erop toezien dat de zorg- en dienstverlening aan de klanten met hetzelfde élan verder loopt als voorheen. Tegelijk moeten zij de oprichting van het nieuw zorgbedrijf in goede banen leiden.

1

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online